Collegium estonicum
Download
1 / 6

Collegium Estonicum ! - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

Collegium Estonicum !. M.Heidmets 18.9.2014. Idee. Idee - asutada Tallinnasse loodavate riigigümnaasiumite hulgas Collegium Estonicum , mille eripäradeks on: Eestiga seotud teemade ja valdkondade süvendatud käsitlus;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Collegium Estonicum !' - yoshio-meadows


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Collegium estonicum

CollegiumEstonicum!

M.Heidmets

18.9.2014


Collegium estonicum
Idee

Idee - asutada Tallinnasse loodavate riigigümnaasiumite hulgas CollegiumEstonicum, mille eripäradeks on:

  • Eestiga seotud teemade ja valdkondade süvendatud käsitlus;

  • Õppetöö sisu ja meetodite kohandamine muuhulgas ka Eestisse ümberasuvate või Eestisse naasvate perede laste vajadustele;

  • Õppetöö läbiviimine koostöös Tallinnas paiknevate avalik-õiguslike ülikoolidega;

    Idee pakkus välja Visiooninõukoda, selle töötas läbi töörühm, kuhu kuulusid Tallinna linnavalitsuse, Visiooninõukoja, EKA, EMTA, TTÜ ja TLÜ esindajad.


Ce mis see on ce erip rad
CE – mis see on? CE eripärad

Eesti-kesksus. Kooli eripäraks on Eestiga seotud teadmuse süvendatud vahendamine ning väärtusilma kujundamine, sihiks lõimida enesekindel eestlus 21. sajandi koolikultuuriga. Tallinnas juba on inglise, saksa, prantsuse, vene, juudi jt kultuure ja keeli süvendatult õpetavaid koolid, puudub aga kool, mille teravdatud fookuses oleks eesti ühiskond, kultuur ja tähendusruum.

Võimalused Eestisse ümberasujatele. CE kutsub õppima nii eesti- kui venekeelsete põhikoolide lõpetajad Eestist, aga ka Eesti-huvilisi väljastpoolt, sealhulgas lapsi võõrsile läinud ja/või tagasipöörduvatest Eesti perekondadest. Samuti ka Eestisse elama asuvate spetsialistide lapsi, Eesti- ja eestlushuvilisi kogu maailmast. CE õppekavad ja õppetöö korraldus on kohandatud viisil, mis võimaldab pakkuda Eesti-keskset gümnaasiumiharidust ka neile noortele, kelle eesti keel pole veel/enam kõige paremas vormis. CE on nutikate Eesti-huviliste noorte maaletooja.


Ce mis see on ce erip rad1
CE – mis see on? CE eripärad

Koostööülikoolidega. CE õppetööläbiviimisekssõlmitaksekoostöölepingudTallinnasasuvateavalik-õiguslikeülikoolidega, mille õppejõudvõiksidläbiviia ca kolmandiku CE õppetööst. Õppetööläbiviimisekskasutatakse ka ülikoolideõpikeskkondajalaboratoorsetbaasi.

Muutunud õpikäsitus. CE eripäraks on Eesti elukestva õppe strateegias esile toodud nn muutnud õpikäsituse praktiline ellurakendamine koos kaasava õpetamisstiili ja huvipõhise töökorraldusega. CE oluline roll on, koostöös ülikoolidega, uusima õpetamistarkuse maaletoomine, selle testimine ning levitamine ka teistele Eesti koolidele. CE on kool, kus digipööre on toimunud, mis seostab tänapäevase didaktilise mõtte uurimate haridustehnoloogiliste lahendustega.


T nane seis
Tänane seis

  • Volikogu esimehe poolt moodustatud töörühm on välja töötanud CE kontseptsiooni

  • Kuna riigigümnaasiumite asutamine toimub riigi ja omavalitsusasutuse koostöös, oleks hea Volikogu asjakohane ettepanek haridus- ja teadusministrile

  • Nimeversioon on Visiooninõukoja ettepanek, samuti nagu idee, et CE võiks tööle rakenduda Eesti Vabariigi sajanda juubeli aastal