Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE : PowerPoint Presentation

ANOTACE :

122 Views Download Presentation
Download Presentation

ANOTACE :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANOTACE : Prezentace slouží k procvičení učiva v předmětu Matematika ve 2.ročníku - násobení dvěma. METODICKÉ POKYNY : • Žáci se seznamují s pojmy činitel a součin (list č.5 ). • Společně podle obrázků sestavují příklady na násobení dvěma ( list č.6 - 12 ). • Na listě č.12 ještě počítají příklady. Po kliknutí myší • se ukáže správný výsledek. • Na listě č.13 se nacházejí použité zdroje.

 2. DATUM VYTVOŘENÍ : 10.3.2012 KLÍČOVÁ SLOVA : sčítání, násobení, činitel, součin.

 3. NÁSOBENÍ DVĚMA

 4. Kolik dětí maluje ? 1 . 2 = 2 činitel činitel = součin krát

 5. Kolik dětí je na obrázku ? 2 . 2 4 = činitel činitel = součin krát

 6. Spočítej, kolik párů ponožek visí na šňůře. 1 pár jsou dva kusy Na obrázku jsou 3 páry. 3 . = 6 2 Ponožek je celkem 6.

 7. Vypočítej postupným sčítáním i násobením, kolik je na louce motýlů. 8 2 + 2 = + 2 2 + = 4 . 2 8 4 krát 2 = 8

 8. Umíš spočítat, kolik jahod je ve všech košíčcích ? 10 = 2 . 5

 9. Vypočítej. 12 6 . 2 = 14 7 . 2 =

 10. 8 . 2 = 16 18 9 . 2 =

 11. 10 . 2 = 20 Vypočítej příklady. 10 6 . 2 = 5 . 2 = 12 9 . 2 = 18 6 8 . 2 = 16 3 . 2 = 7 . 2 = 14 8 2 . 2 = 4 0 . 2 = 0 4 . 2 =

 12. Použité zdroje : Program Microsoft Office 2010