magyar m rn ki kamara n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács munkájáról szakmai megbeszélés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács munkájáról szakmai megbeszélés - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------. Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács munkájáról szakmai megbeszélés 2012. szeptember 20. 13,00 óra Előadó: Kassai Ferenc MMK alelnök, az OÉTT tagja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács munkájáról szakmai megbeszélés' - yorick


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magyar m rn ki kamara

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA---------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács

munkájáról

szakmai megbeszélés

2012. szeptember 20. 13,00 óraElőadó:

Kassai Ferenc

MMK alelnök, az OÉTT tagja

slide2
A Magyar Mérnöki Kamara és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara nevében köszöntöm az OÉTT munkabizottságaiba delegált MMK tagokat

Rövid áttekintést szeretnék adni az Országos Építésügyi Fórumról és az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanácsról, az előttünk álló feladatokról, sorrendben:

A Belügyminiszter 3/2011. (II.23.) BM rendeletével intézkedett az Országos Építésügyi Fórum (OÉF) létrehozásáról és működtetéséről.

slide3
Az OÉF feladata az építésügyi szakmai érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd kialakítása, megerősítése, az építési beruházások megvalósításának elősegítése, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás létrehozása. Az OÉF az építésügyért felelős miniszternek az építésügyet közvetlenül érintő döntései előkészítésében közreműködő, konzultatív, javaslattevő és véleményező testülete.
slide4
Az OÉF 2011 március 22.-én tartottaalakuló ülését, melyen a testület elfogadta ügyrendjét a tervezett munka ütemezését

Az egyes munkabizottságok kamarán belüli szakmai munkáját az MMK vezető tisztségviselői koordinálták a következők szerint:

I. Az épített környezet alakításának helyi eszközrendszere munkacsoport – Kassai Ferenc alelnök

ii p t si k vetelm nyek munkacsoport r nay istv n gyvezet eln k
II. Építési követelmények munkacsoport –Rónay István ügyvezető elnök

III. Építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárások munkacsoport – Holló Csaba alelnök

IV. Tervezési és építőipari kivitelezési munkacsoport – Kovács István alelnök

V. Szakmagyakorlás- oktatás-képzés munkacsoport – Zarándy Pál alelnök

az orsz gos p t s gyi f rum megfogalmazott c lja volt hogy
Az Országos Építésügyi Fórum megfogalmazott célja volt, hogy:
 • az építési, a településrendezési követelményeket, a hatósági (szakhatósági) munka, az építési folyamat szereplőinek hatáskörét és felelősségét meghatározó jogszabályi előírásokat korszerűsíteni kell,
 • a jogszabályi előírások betartatásának intézményi hátterét úgy kell kialakítani, hogy azok képesek legyenek munkájukat hatékonyan végezni.
slide7

Az OÉF almunkabizottságaiban a Magyar Mérnöki Kamara tagozatai által delegált tagjai aktívan részt vettek írott javaslatokkal és az üléseken tett javaslataikkal.A javaslatok egy része koncepcionális, másik része konkrét szövegjavaslat volt. Ez utóbbi elsősorban a követelmények megfogalmazására, illetve a Fórum által előterjesztett jogszabály tervezetekre vonatkozott. 2012 június 22.-én tartotta az OÉF záró ülését, melyen a minisztérium beszámolt az elvégzett munkáról.

slide8
Az OÉF működésével elősegítette a jogszabály-előkészítés társadalmi kontrolját, a szakmai véleményeket figyelembevevő megalapozott kormányzati döntések meghozatalát.
 • Kamaránk számára nagy jelentőséggel bírt az a tény, hogy a jogszabály-alkotás kezdeti szakaszában megadhattuk a tapasztalati szegmenseket.
 • Az OÉF munkáját eredményesnek ítéljük, amit az Étv tervezett módosítása is alátámaszt, láthatjuk, hogy javaslataink jelentős része elfogadásra került és beépült a törvénycsomag tervezetébe.
slide9
Az Országos Építésügyi Fórumot a 1158/2011. (V.23.) Kormányhatározat értelmében át kellett alakítani és újraszabályozásra került. Az OÉTT lényegében az OÉF jogutódja.

Véleményeztük az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásáról szóló a Kormány részére készült BM-6253/2012 számú (2012 május 29.-i) előterjesztést

slide10
és javaslatokat is megfogalmaztunk az OÉTT részére, kiemelve az építési beruházásokkal kapcsolatos EU-s források jobb felhasználását.

Az OÉTT munkatervére vonatkozóan a következő előzetes javaslatokat fogalmaztuk meg:

slide11
a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról (mára eléggé kiüresedett), a 193/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről és a 291/2007. (X. 31.) Kormányrendelet az építés-felügyeleti tevékenységről kerüljön összevonásra egy kormányrendeletbe, ezáltal átláthatóbbá teszi és egy rendeletben találhatóan az engedélyezési eljárásokat a mérnökök számára. Célszerűnek tartanánk – korábban is tett javaslatunk szerint – jogszabályban rögzíteni, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeit a szakmai kamarák, nevesítetten a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészkamara határozza meg tervfajtánkként.
slide12
2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet módosítása szükséges az Étv változása miatt is. Lényegesnek tartanánk, hogy egy valódi „Kivitelezési Kódex” kerüljön megalkotásra, amely átláthatóan, rendszerbe foglalva, egyértelműen határozza meg az építési folyamat szereplőinek feladatait, hatáskörét és felelősségét.
slide13
3. Az építtetői magatartás, az építtető (megrendelő) feladata, felelőssége mind jogi, mind pénzügyi szempontból kapcsolata a műszaki feladatokat végzőkkel kerüljön precíz szabályozásra. Lehetségesnek tartanánk a fent említett „Kivitelezési Kódexben” rögzíteni. Megítélésünk szerint ez a lánctartozás kialakulását megelőzné.

4. A mérnök képzés és továbbképzés, a kamarai jogosultságok kapcsolati rendszere – átfogóan – kerüljön felülvizsgálatra, beleértve a kimeneti követelmények összefüggéseit.

slide14
Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács alakuló ülését 2012. július 18.-án tartotta.
 • A Magyar Mérnöki Kamarát a Tanács tagjaként Kassai Ferenc alelnök a BPMK elnöke képviseli.
 • A tanács létrehozott 6 munkabizottságot, amelybe az MMK képviselőket delegált. A tagozatoktól és a területi kamaráktól pedig belső szakértők megnevezését kértük
az o tt munkabizotts gai
Az OÉTT munkabizottságai

I. Településrendezési munkacsoport

vezetője:

dr. Hajnóczy Péter főosztályvezető, Területrendezési és Településügyi Főosztály

MMK delegált tagjai:

Zajovics András

Babós Gyula

slide16
II.Építési követelmények munkacsoport

vezetője:

Szabó Zsuzsanna osztályvezető, Szabályozási Osztály

MMK delegált tagjai:

Rónay István

Keszthelyi Tibor

Pintér Imre

slide17
III. Építési termékek és beépítési feltételek

vezetője:

Soltész Ilona főosztályvezető helyettes, Építésügyi Európai Uniós Osztály

MMK delegált tagjai:

Dr. Fekete András

Dr. Bánhidi László

Molnár Dénes

slide18

IV.Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások munkacsoport

vezetője:

Dr. Bedő Katalin

főosztályvezető helyettes, Építésügyi Igazgatási Osztály

MMK delegált tagjai:

Zalavári István

Takács Zsuzsa

Dr. Fekete András

slide19

V. Építőipari tervezési és kivitelezési munkacsoport

vezetője:

Magyar Mária főosztályvezető Építésügyi Főosztály

MMK delegált tagjai:

Pintér Imre

Molnár Dénes

Keszthelyi Tibor

slide20

VI. Szakmagyakorlás, oktatás-képzés munkacsoport

vezetője:

Dr. Kapuváry Magdolna főosztályvezető helyettes, Szakmagyakorlási és Oktatási Osztály

MMK delegált tagjai:

Dr. Csenke Zoltánné

Szőllőssy Gábor

slide21

A Tanács tagjainak feladata és felelőssége

A tanácstagok feladata és felelőssége, hogy a Tanács, a munkacsoportok munkájára vonatkozó információkat rendszeresen figyelje. A portál minden szintjén az egyes események történésekor (hír, anyag, meghívó, stb. kerül fel a portálra) erről értesítő tartalmú elektronikus levél generálódik.

E felhívásra kötelességük a portál tartalma változásának vizsgálata és erről az egyes munkacsoporti képviselőik tájékoztatása, valamint e tartalomtól függően képviselő delegálása.

slide22

A Tanács munkájának 2012. – 2013. évi ütemezése

 • Törvénymódosítási csomag országgyűlési vitájának figyelése, módosító indítványok véleményezése 2012. augusztus 31-ig
 • Végrehajtási kormányrendeletek módosításának Tanács általi véleményezése
 • több szakaszban 2012. július 17-től
 • Jogszabálycsomag közigazgatási egyeztetése 2012. augusztus 10-től
slide23

Jogszabálycsomag megtárgyalása a közigazgatási államtitkári értekezleten

 • 2012. szeptember végén
 • 2013. évi jogszabály-módosítások előkészítésének munkacsoporti tárgyalásai
 • 2012. Októbertől
 • Jogszabálycsomag megtárgyalása Kormányülésen 2012. október végéig
slide24

Jogszabálycsomag hatályba lépése

 • 2013. január 1.
 • „Új termékrendelet”, új szakmagyakorlási kódex előkészítése
 • 2013. márciusig
slide25

Eddig végzett munkánkról:

2012. július 24.-i határidővel véleményeztük „az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló un. saláta csomagot.

2012 augusztus 27.-i határidővel véleményeztük:

1. Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (4/2012-OÉTT)

slide26

2. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tartalmának, elkészítésének és elfogadásának részletes szabályairól, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,

(vélemény még 2012. 09. 14-én is 6/2012-OÉTT)

3.Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról,(2/2012-OÉTT)

szóló előterjesztéseket a kormány részére.

slide27

Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács hírlevele szerint a 2012. szeptember 20-i OÉTT ülés napirendje:

 • Beszámoló a törvénycsomag parlamenti elfogadásának helyzetéről, menetéről
 • Beszámoló a három kormányrendeleti csomagra beérkezett tárca és OÉTT tagvélemények elfogadásáról
 • További javaslatok, vélemények, azok megvitatása, lezárása
 • Rövid előrejelzés a további feladatokról.
slide28

Folyamatban van a fent ismertetett kormányrendelet-tervezetek közigazgatási államtitkári egyeztetése.

Lényegesnek tartjuk a BM legutóbbi felhívását:

„Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) T7675 módosításához kapcsolódó kormányrendelet csomagban, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet tervezet közigazgatási egyeztetése során több vélemény fogalmazott meg adathozzáférési, illetve adatszolgáltatási, valamint díjmentességi igényt az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ illetve az Országos Építésügyi Nyilvántartás (továbbiakban: nyilvántartások ) adatállományaival kapcsolatosan. Figyelemmel ezekre a jelzésekre, szükséges konkretizálni, és részletesebben szabályozni a kérdéskört.” 

slide29

Kérem, hogy a feladatkörüket érintően szíveskedjenek megvizsgálni és ennek eredményeképpen megnevezni, hogy

 • mely közfeladatot ellátó szerv részére
 • mely jogszabály felhatalmazása alapján,
 • mely építésüggyel kapcsolatos hatósági tevékenységéhez
 • milyen adattartalomhoz kérik korlátozott hozzáférés biztosítását
 • illetve
 • jogszabályi felhatalmazás hiányában, vagy nem építésügyi tevékenységéhez mely szerv, milyen adattartalom díjmentes szolgáltatására tartana igényt.
 • A fentiekről a tájékoztatás határideje: 2012. szeptember 14. volt.
slide30

A Magyar Mérnöki Kamara közfeladatainak ellátásához ezt rendkívül fontosnak tartottuk, ezért a megyei kamarák és tagozatok bevonásával alakítottuk véleményünket és állítottuk össze igényünket.

A következő diasorozatban ismertetjük az összeállítást.

Ismertetjük továbbá az OÉTT munkabizottságaiban való részvételhez az MMK belső eljárásrendjét.