slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Københavns Universitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Københavns Universitet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
yonah

Københavns Universitet - PowerPoint PPT Presentation

184 Views
Download Presentation
Københavns Universitet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Center for Studier i Arbejdsliv Årsmøde 2011Arbejdslivets skyggesiderCenter for Arbejds- og OrganisationspsykologiInstitut for PsykologiDet Samfundsvidenskabelige FakultetKøbenhavns Universitet

  2. Københavns Universitet Grundlagt 1479 2009: 35.000 studerende 7.000 ansatte 2.475 Ph.d.-studerende Hertil en række administrative funktioner, undervisningsassistenter og ekterne lektorer

  3. Københavns Universitet • 8 Fakulteter: • Det Biovidenskabelige fakultet (11 institutter) • Det Farmaceutiske Fakultet (3 institutter) • Det Humanistiske Fakultet (5 institutter) • Det Juridiske Fakultet • Det Naturvidenskabelige Fakultet (8 institutter) • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (7 institutter) • Det Teologiske Fakultet • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (5 institutter)

  4. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  5. Institut for Psykologi

  6. Historie 1886: Alfred Lehmann: Det Psykofysiske Laboratorium 1922: Edgar Rubin overtager Det Psykofysiske Laboratorium, som bliver til Psykologisk Laboratorium 1968: Professor Lise Østergaard: Institut for Klinisk Psykologi 1975: Psykologisk Laboratorium og Institut for Klinisk Psykologi forenes på Det Humanistiske Fakultet 1999: Institut for Klinisk Psykologi lægges sammen med Psykologisk Laboratorium under det fælles navn Institut for Psykologi 2005: Institut for Psykologi flytter til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  7. Institut for Psykologi • 1.600 studerende • 188 ansatte • 55 Ph.d.-studerende

  8. 17 forskningscentre: • Center for Visual Kognition • Center for Supervision • Center for Psykoterapiforskning • Copenhagen Child Anxiety Project (CCAP) • Center for Spæd- og Småbørn (Københavns Universitets Babylab)  • Center for Humanistisk Sundhedsforskning • Person, Praksis, Udvikling og Kultur  • Personlig Livsførelse og Intervention  • Center for Anvendt Socialpsykologi • The Unit for Cognitive Neuroscience (UCN) • Centre for Multi-Ethnic Trauma Research (MET) • Social Cognitive Infant Lab (SCIL) • Forskningsgruppen “Seksuelle overgreb mod børn – forebyggelse og behandling” • Center for Psykoanalyse • Modeling Visual Cognition (MVC) • Center for Almenpsykologisk og Eksperimentel Bevidsthedsforskning • Center for Arbejds- og Organisationspsykologi

  9. Center for Arbejds- og organisationspsykologi Professor Robert Karasek Lektor Annie Høgh Lektor Niels Christian Nickelsen Ph.d.-stip., videnskabelig assistant Pernille Strøbæk Ph.d.-studerende Johan Simonsen Abildgaard Ph.d.-studerende Charlotte Rasmussen Hertil kommer et par forskningsassistenter og studentermedhjælpere