1 / 11

biedermeier

biedermeier. Amber moen 4D ict 31 oktober. inhoudsopgave. Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10. bloemen. groen. Verzorging.

yonah
Download Presentation

biedermeier

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. biedermeier Amber moen 4D ict 31 oktober

  2. inhoudsopgave • Stap 1 • Stap 2 • Stap 3 • Stap 4 • Stap 5 • Stap 6 • Stap 7 • Stap 8 • Stap 9 • Stap 10

  3. bloemen

  4. groen

  5. Verzorging Leg het steekschuim in een bak met water met voeding voor de bloemen. De biedermeier mag niet in de zon want dan gaan de bloemen bruin worden maar ook niet op de wind gewoon in de schaduw.

  6. gereedschap

  7. Stap 1 Wat heb je nodig voor de eerste stap:

  8. Stap 2 Wat doe je eerst in het mandje? Snij het steekschuim mooi af Plastic zit er in

  9. Stap 3 Het groen moet als eerst in het steekschuim.

  10. Stap 4 Als al het groen er in zit doe je de bloemen er bij.

More Related