SERVICE PROSJEKTER
Download
1 / 21

SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh. Rotarys motto er ”Service above Self ”. Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom : Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SERVICE PROSJEKTER Thor Hægh' - yoko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SERVICE PROSJEKTER

Thor Hægh


Rotarys motto er ”Service above Self

 • Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre gjennom:

  • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

  • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet

  • Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.

  • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred

Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform

Thor Hægh


Et prosjekt er
Et prosjekt er:

 • En aktivitet begrenset i gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer.

 • Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra

  utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger

Thor Hægh


Intet prosjekt er for lite eller ubetydelig spesielt ikke for dem som f r glede av det
Intet prosjekt er for lite eller ubetydelig, spesielt ikke for dem som får glede av det.......

Tidligere IR president BhichaiRattakul uttalte:

"I believewecanchangethe world, onelife at the time.

No project is toosmall or insignificant, especially to those

whobenefit. My hope is thattheseseedsof service will

blossom and live onfor countlessgenerations to come."

I strategiplanen for Rotary i Norge er alle

klubber anbefalt å ha minst ett levende

prosjekt gående

Thor Hægh


 • Prosjektarbeid kan gjøres: for dem som får glede av det.......

  • Internt i klubben

  • Lokalt

  • Regionalt

  • Internasjonalt

 • alene eller i samarbeid med andre

Thor Hægh


ROTARY PROSJEKTER for dem som får glede av det.......

Thor Hægh


Hvordan starte et prosjekt for dem som får glede av det.......

Forprosjekt

Finansieringsfase

Gjennomføring

Avslutning/ Sluttrapportering

http://www.rotary.org/en/serviceandfellowship/startaproject/Pages/ridefault.aspx

Thor Hægh


FORPROSJEKTET for dem som får glede av det.......

 • Motivering

 • Positive majoritetsbeslutning i klubben

 • Innhenting av informasjon om mulige prosjekter

 • Utvelgelse av prosjekt (type, sted, varighet kostnad)

 • Kontakt evt. prosjekt mottaker

 • Spesifisering av prosjekt evt. i samarbeid med en mottaker

 • Kostnads kalkyle

 • Finansieringsplan

 • Organisering av klubb aktiviteter

Thor Hægh


Hvordan finne et prosjekt for dem som får glede av det.......

 • Interne kontakter/forslag

 • Kontakt med andre klubber

 • Henvendelser til klubben

 • Innhenting av info

 • - Lokal info

 • - Kontakt med Distriktet

 • - Prosjekt Bank (NORFOS hjemmeside)

 • - RI Project Link (Distriktets hjemmeside)

Thor Hægh


Project Link: ww.rotary.org/projectlink for dem som får glede av det.......

Database som gir en oversikt over klubb og distrikt og prosjekter som trenger:

o Finansiering

o Materiell

O Partnere

o For et Rotary Foundation Matching Grant prosjekt, eller

Gjennomførte prosjekter som kan brukes som eksempler

på ”best practice”

Thor Hægh


NÅR PROSJEKTET ER VALGT for dem som får glede av det.......

skal det beskrives

 • En prosjektbeskrivelse bør inneholde:

  • beskrivelse av prosjektets mål

  • en tidsplan med beslutningspunkter

  • budsjett og betalingsplan

  • organisasjonsplan gjerne med bilder av alle

  • prosjektmedlemmer

  • et kort sammendrag av planlagte arbeidsoppgaver med ansvarsfordeling

  • retningslinjer for intern og ekstern kommunikasjon

 • Jo mer oversiktlig og gjennomsiktig desto enklere å kommunisere og bli enige om mål, beslutninger, status og nødvendige endringer.

http://www.projectplace.no

Thor Hægh


ORGANISERING for dem som får glede av det.......

Andre Rotary klubber

TRF

Distrikt

Lokal Rotary klubb

Thor Hægh


Prosjekt gjennomf ring
Prosjekt Gjennomføring for dem som får glede av det.......

 • I gjennomføringsfasen skal prosjektet realiseres i henhold til planer

 • avtalt periodiske rapporteringsmøter

  • Viktige rapporteringsparametere er:

   - fremdrift, økonomi, risiko og endringer

 • Under implementering skal prosjektleder sørge for at avtalte aktiviteter gjennomføres.

 • Prosjektet kan ha flere del-leveranser som behandles separat

 • Når implementering er ferdig utarbeides prosjektet/ resultatdokumentasjon

Thor Hægh


Rotarys humanit re satsningsomr der
ROTARYS HUMANITÆRE for dem som får glede av det.......SATSNINGSOMRÅDER

 • Fredsarbeid og konfliktløsning

 • Sykdoms forebygging og behandling

 • Vann og sanitær

 • Grunnutdanning og leseferdighet

 • Helsetiltak for mødre og barn

 • Økonomisk og samfunnsmessig utvikling

  STØTTE FRA Rotary Foundation (MG OG DSG)

Thor Hægh


Matching grant
Matching Grant for dem som får glede av det.......

 • TRF bidrar md 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag.

 • Minimumsbeløp 5.000$

 • Søknads beløp på under 25.000$ behandles av TRF fortløpende.

 • Over; kun 2 ganger per år.

 • Søknader mottas fra 1 juli til 31 mars godkjennes fra 1 august til 15 mai

 • Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host).

 • Se for øvrig Distriktets hjemmeside under The Rotary Foundation  Grants

Thor Hægh


District simplified grant
District for dem som får glede av det.......Simplified Grant

 • Utgjør 20% av årets TRF midler som disponeres av Distriktet

 • Søknad sendes til TRF- komiteen (eget formular)

 • Egne krav til prosjektrapportering

Thor Hægh


Tiltaksfondet
TILTAKSFONDET for dem som får glede av det.......

 • Fond opprettet av Distriktet for bruk til lokale prosjekter

 • Ble fra 2010 øket ved 15 kr påslag på medlemskontingenten

 • Søknad sendes IPDG

 • Egen styringsgruppe består av, IPDG, DG. DGE og leder av TRF kom. PDG er vara.

 • Tiltaksfondet skal stimulere klubbene til å sette i gang kortsiktige ” prosjekter ”.

 • Støtte til langsiktige prosjekter eller tiltak vil ikke bli gitt. Støtte til et og samme prosjekt mer enn en gang kan heller ikke påregnes. Støtte fra Tiltaksfondet kan heller ikke påregnes i tilfeller hvor distriktet allerede deltar i finansieringen t eks: Ungdomsutveksling, GSE, Round Trips o l.. Prosjekter hvor det vil være naturlig å be om finansiering fra TRF kan ikke påregne støtte fra fondet..

Thor Hægh


PROSJEKTER I DISTRIKTET for dem som får glede av det.......

Thor Hægh


Rotary Action Groups: for dem som får glede av det.......

• Hearing Regeneration www.hearingrgeneration.org

• Blood donation www.ourblooddrive.org

• Multiple Scleroses ww.rotary-rfmsa.org

• Population and Development www.rifpd.org

• Health Fairs www.worldhealthfairs.org

• Blindness Prevention www.rag4bp.org

• Water and Sanitation www.wasrag.org

• Mine Action www.rfma.org

• Disaster Relief www.rghf.org/drrag

• AIDS www.rffa.org

• Microcredit www.ragm.org

• Dental Volunteers www.ragdv.org

• Hunger and Malnutrition www.alleviatehunger.org

• Malaria www.remarag.org

• Polio Survivors and Associates www.rotarypoliosurvivors.com

Thor Hægh


SERVICE PROSJEKTER – NOEN FØRINGER for dem som får glede av det.......

Det skal etableres en oversikt over de prosjektere som gjennomføres i distriktet. Dette for å få vist bredden av aktivitetene, samt for å dokumentere distriktets innsats lokalt, regionalt og internasjonalt.

Man ønsker å utvikle en database over aktivitetene i distriktet med in-put fra hver enkelt klubb.

Det er utarbeidet et skjema for rapportering av prosjekter/aktiviteter som vi håper klubbene kan fylle ut elektronisk og sende disse over til nedenforstående emailadresse.

Thor Hægh


NOEN FØRINGER forts. for dem som får glede av det.......

En oversikt over prosjektene vil legges inn på Distriktets hjemmeside og kan virke som idébank for klubber som mangler prosjekt ideer.

Distriktet vil stimulere/bidra til at interessante prosjekter blir presentert i eksempelvis Rotary Norden og/eller i riksaviser, mens det overlates til regionene å publisere i lokalaviser.

Dette inngår som en del av distriktets arbeid i henhold til den nye Strategiplanen hvor det pekes på satsningsområdene; mangfold, medlemsutvikling, samfunnskontakt og humanitære prosjekter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av Prosjektkomiteen for 2011- 2012,

Thor Hægh : [email protected]

Thor Hægh


ad