hist ria de la filosofia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Història de la filosofia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Història de la filosofia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Història de la filosofia - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Història de la filosofia. Professor: José Vidal González Barredo. Contingut de l’assignatura. Recorregut històric Temes i problemes Autors principals Lectures recomanades. 1. Recorregut històric. 2. Temes i problemes. 3. Autors principals. 4. Lectures recomanades.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Història de la filosofia' - yin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hist ria de la filosofia

Història de la filosofia

Professor: José Vidal González Barredo

contingut de l assignatura
Contingut de l’assignatura

Recorregut històric

Temes i problemes

Autors principals

Lectures recomanades

dificultats i consells
Dificultats i consells
 • És molta matèria i molt complexa conceptualment
 • Anirem molt ràpid, per tant:
  • Els exàmens s’han de preparar amb temps
  • S’ha de discriminar la matèria que és rellevant
  • S’han de fer les activitats, resums i esquemes d’estudi
 • Explicaré molt més matèria que avaluaré:
  • Hi ha problemes que no s’entenen si no es fa un recorregut més llarg
  • S’ha de preparar els exàmens tenint en compte quina matèria no entra
eines de treball
Eines de treball

El llibre

El Bloc: Comunitat Virtual de filosofia

La pàgina del Facebook: Comunitat Virtual de filosofia

La pàgina web: @puntes de filosofía

avaluaci i recuperaci
Avaluació i recuperació

Les activitats

Els exàmens

2.1. Estructura

2.2. Contingut de cada examen

2.3. Nombre d’exàmens i mode de puntuació

La recuperació

1 les activitats
1. Les activitats
 • La realització correcta de les activitats serà fonamental per poder:
  • Comprovar si es comprèn i se sap aplicar allò que es vagi explicant. És una manera activa de practicar i estudiar la matèria.
  • Preparar millor els exàmens. Tenen un sentit pràctic d’elaboració dels materials per l’estudi de l’assignatura (resums i quadres comparatius)
  • Pujar la nota dels trimestres i del curs. Per arrodonir la nota es tindrà en comptela participació i la correcta realització de les activitats tant presencials (a la classe) com a virtuals (a les aules virtuals del bloc participant en els debats oberts o responent a les preguntes que s’aniran formulant).
 • Les activitats s’hauran de realitzar:
  • De manera cooperativaen grups de tres o quatrepersones. Poden ser signades col·lectivament o assenyalar la part que fa cada membre (amb el seu corrector).
  • El no fer-les o copiar-les d’altres companys, a més de ser una cosa del tot inútil, estarà penalitzat.
2 1 els ex mens estructura
2.1. Els exàmens: estructura

Són similars als exàmens de selectivitat. Es parteix d’un text filosòfic relacionat amb algun dels temes explicats a la classe i s’haurà de fer una redacció guiada per una sèrie de preguntes relacionades amb el text. Les preguntes són:

1. Indicar el tema (disciplina filosòfica), el problema (qüestió que intenta aclarir) i resumir breument les idees principals del text (amb les pròpies paraules i sense comentaris personals). [2 punts]

2. Explicar breument el significat de dos termes o expressions del text. [1 punt] S’ha de donar una definició que es correspongui amb el sentit que el terme té en el text (no en la seva accepció vulgar o col·loquial), per tant, per poder respondre correctament a aquesta pregunta, és molt recomanable fer-se un lèxic bàsic amb les expressions que anem explicant.

3. Explicar les raons de l’autor a favor d’una tesi bàsica del text: per explicar aquestes raons, s’haurà de fer referència als aspectes pertinents de pensament de l’autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. Es valorarà la precisió en l’ús dels termes filosòfics i que l’argumentació sigui coherent, concisa i a la vegada el més completa possible. [3 punts]

4. Comparar un concepte o teoria important en el pensament de l’autor (vinculat amb les idees del text) amb un altre, que pot ser d’un autor diferent. [2 punts]

5. Fer una avaluació raonada i personal sobre alguna de les tesis defensades en el text. . [2 punts]

En els primers exàmens la darrera pregunta serà substituïda per una pregunta genèrica o de comparació similar a la quarta.

2 2 els ex mens contingut de cada examen
2.2. Els exàmens: contingut de cada examen

Primera avaluació

Primer examen: Text de Plató

El problema de la naturalesa i el coneixement

Autors: Pensament mític, presocràtics, sofistes, Sòcrates i Plató

Segon examen: Text de Plató

El problema de l’ésser humà, la moral i la política

Autors: Pensament mític, sofistes, Sòcrates, Plató, Aristòtil i les escoles del Hel·lenisme

Segona avaluació

Primer examen: Text de Descartes

El problema de la naturalesa i el coneixement

Autors: L’escolàstica, Descartes i Locke

Segon examen: Text de Locke

El problema de la naturalesa i el coneixement

Autors: Locke, Hume i Kant

Tercera avaluació

Primer examen: Text de Locke o S. Mill

El problema de l’ésser humà, la moral i la política

Autors: Locke, Bentham i S. Mill

 • Segon examen: Text de S. Mill o Nietzsche
 • Tots els problemes menys la política
 • Autors: Marx, S. Mill i Nietzsche
2 2 els ex mens nombre i mode de puntuaci
2.2. Els exàmens: nombre i mode de puntuació
 • Hi haurà dos exàmens per trimestre. La nota del trimestre serà la mitjana d’aquests arrodonida (amunt o avall) d’acord amb les notes que es tinguin de les activitats, de la participació a la classe i en el bloc de l’assignatura.
 • La nota final de l’assignatura serà la mitjana de les puntuacions obtingudes als tres trimestres i arrodonida d’acord amb les notes de l’avaluació continuada resultant de les activitats fetes, de la participació a la classe i en el bloc de l’assignatura.
 • Per tal de potenciar i valorar el treball continu al llarg del curs la nota final del curs podrà apujar-se un punt, després del procés descrit en l’apartat anterior, sempre que l’alumne hagi aprovat tots els trimestres sense necessitat de recórrer a la recuperació del maig.
3 la recuperaci
3. La recuperació

Matèria a recuperar

 • Al llarg de cada trimestre es podrà recuperar un examen suspès, amb l’altre examen fet, si fan una mitjana igual o superior a 5. En cas contrari es pot recuperar als exàmens del maig (si us voleu presentar a selectivitat al juny) i, en una tercera oportunitat, als de juny (si no us voleu presentar a la selectivitat o la voleu fer al setembre).
 • L’avaluació de cada trimestre és independent. Lesque s’hagin aprovat al llarg del curs (o a les recuperacions del maig) no seran objecte de nova avaluació.
 • Si al maig la mitjana de tots els exàmens és igual o superior a 5, malgrat tenir algun examen suspès, l’assignatura estarà aprovada però es podrà fer la recuperació de la part suspesa per provar de millorar la nota.

Estructura de l’examen

 • Es mantindrà l’estructura de l’examen (serà com els que s’han fet al llarg del curs) i el seu grau de dificultat.
 • És important tenir present que quan més autors s’hagin superat i en més disciplines filosòfiques més fàcil serà la recuperació ja que la matèria a examen serà menor.