Download
leczenie przewlek ego zapalenia w troby typu b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B Dr hab. Anna Piekarska Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi

 2. Naturalny przebieg zakażenia HBV • 90% dorosłych chorych ulega samowyleczeniu • 10%- PZW B (<2% w populacji polskiej ): • Z tego u 30% marskość wątroby • U 30% chorych z marskością wystąpi pierwotny rak watroby

 3. Rekomendacje terapeutyczne • Program terapeutyczny NFZ • Polska Grupa Ekspertów HBV (PGE)- zalecenia terapeutyczne 20013

 4. Eradykacja HBV jest nieosiągalna • cccDNA

 5. Główny cel terapii • Zanik HBV-DNA • Zanik HBsAg • Prewencja skutków zakażenia HBV: • marskość i niewydolność wątroby • HCC • zgon

 6. Cele pośrednie terapii • Normalizacja ALT • U chorych HBeAg (+), serokonwersja do anty-HBe • Ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV • Poprawa jakości życia zakażonych

 7. Kiedy leczyć wg PGE? 2 z 3 elementów

 8. Czym leczyć chorych nieleczonych? • Peg- IFN- alfa -2a • Młody wiek • Niska wiremia • Wysoka aktywność ALT • HBeAg (+) • Wysoka aktywność zapalna ≥G2 • Analogi nukleoz(t)ydowe

 9. Jak długo leczyć Peg-IFN? • 48 tygodni • Kryteria skuteczności leczenia: • Uzyskanie serokonwersji w układzie „e” • Zanik HBV DNA

 10. Jakim analogiem leczyć chorych nieleczonych? • PGE • Entekawir • Tenofowir • Telbivudyna • NFZ • Lamivudyna

 11. Jak długo leczyć analogami ???? • Do zaniku HBsAg i serokonwersji do anty-HBs • Kryterium skuteczności leczenia: • Spadek HBV DNA po 12 tygodniach terapii • Monitorowanie co 24 tygodnie

 12. PGE: Pacjenci doświadczeni terapiąKryteria niepowodzenia terapeutycznego u leczonych analogami • Obniżenie HBV DNA mniej niż 10 x w ciągu 12 miesięcy • Ponowne pojawienie się HBV DNA w surowicy w trakcie terapii

 13. Niepowodzenie leczenia LVD Stop LVD Tenofowir lub Peg IFN Stop LVD Entekawir lub Adefowir LVD + Adefowir

 14. PGE: Niepowodzenie leczenia entekawirem lub adefowirem Monoterapia: Tenofowir Lub Peg- IFN

 15. Pacjenci z marskością wątroby o etiologii HBV • PGE • Zastosowanie leków o wysokiej barierze oporności genetycznej: entekawir lub tenofowir • NFZ • lamividyna

 16. Leczenie ostrego WZW B • Objawowe • W 90% przypadków WZW B ulega wyleczeniu siłami natury • W wyjątkowych przypadkach: • lamivudyna

 17. …a na koniec…

 18. Opis przypadku • Kobieta l. 26 zgłosiła się do PChZ z powodu rozpoznania zakażenia HBV w trakcie ciąży (CI PI, 16 tyg. hbd) • W wywiadzie: hospitalizacja z wieku niemowlęcym z powodu zapalenia płuc

 19. Postępowanie w trakcie ciąży • Ocena fazy zakażenia • ALT- 29 j/l • HBeAg- ujemny • HBV-DNA- 10.000 k/ml ( w I i III trymestrze ciąży) • Nie wykonujemy biopsji w ciąży • Nie włączamy leczenia w ciąży • (z wyjątkiem matek z wiremią HBV> 108 kopii/ml- profilaktyka zakażenia u dziecka)

 20. Postępowanie z noworodkiem • Podanie szczepionki i immunoglobuliny anty-HBs w I dobie po urodzeniu • Karmienie piersią: • Dopuszczalne przy zastosowaniu pełnej profilaktyki u dziecka (j.w) u matek z niską wiremią HBV (< 104 kopii/ml)

 21. Postępowanie po ciąży • Wykonanie biopsji wątroby • ALT • HBV DNA • Kwalifikacja do leczenia: • PegIFN • Analog

 22. …i całkiem na koniec…

 23. Zapamiętaj, że „Rozpoznanie zakażenia jest zawsze porażką profilaktyki.”