jard botanic de barcelona botanick z hrada v barcelone n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jard í Botanic de Barcelona Botanick á záhrada v Barcelone PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jard í Botanic de Barcelona Botanick á záhrada v Barcelone

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Jard í Botanic de Barcelona Botanick á záhrada v Barcelone - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Carlos Ferrater Lambarii. Jard í Botanic de Barcelona Botanick á záhrada v Barcelone. P R O J E K T.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jard í Botanic de Barcelona Botanick á záhrada v Barcelone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jard botanic de barcelona botanick z hrada v barcelone

Carlos Ferrater Lambarii

Jardí Botanicde Barcelona

Botanická záhrada v Barcelone

slide2

P

R

O

J

E

K

T

 • Jardíbotanic bola navrhnutá tímom 4 osôb: architekti CarlosFerrater a JosepLluísCanosa, krajinná inžinierka BetFigueras a botanik JoanPedrola. Pri tvorbe záhrady si stanovili pravidlá, spočívajúce v dvoch základných úvahách.
 • Prvá z nich riešila umiestnenie vegetácie podľa piatich stredomorských regiónov.
slide3

P

R

O

J

E

K

T

 • Druhá úvaha zahrňovala vytvorenie projektu, v ktorom by kopcovitý terén vytváral prirodzené podmienky pre vysádzanie rozmanitých rastlín v areáli.
 • Výsledkom bola trojuholníková sieť, ktorá bola schopná prispôsobiť sa akýmkoľvek ďalším zmenám. Spleť chodníkov vytvorila sieť, pozostávajúcu zo 71 plôšok, v ktorých sú umiestnené jednotlivé rastlinné spoločenstvá.
slide4

Z

Á

H

R

A

D

A

 • Barcelónska botanická záhrada obsahuje tých rastlinných zástupcov, ktorí sa nachádzajú v stredomorskej klimatickej oblasti.
 • Na rozdiel od múzeí, ktoré vystavujú neživé predmety, živé rastlinné spoločenstvá sú dynamické a stále sa menia
slide5

Z

Á

H

R

A

D

A

 • v súčasnosti zbierka rastlín obsahuje približne 1472 druhov, počet druhov je závislý od geografickej zóny :

Austrália

Kalifornia

Chile

Severná Afrika

Kanárske ostrovy

Južná Afrika

Vých. stredomorie

Záp. stredomorie

208 druhov 142 druhov 85 druhov 111 druhov 167 druhov 406 druhov 120 druhov 331 druhov

slide6

M

A

P

A

A

R

E

Á

L

U

P

Ô

D

O

R

Y

S

1. Australia

5. Východné stredomorie

9. Výskumné stredisko

2. Južná Afrika

6. Západné stredomorie

10. Vstupná budova

3. Chile

7. Severná Afrika

P. Parkovisko

4. California

8. Kanárske ostrovy

slide7

A

U

S

T

R

Á

L

I

A

 • rozloha 310 000 km2
 • nachádza sa tam asi 8000 druhov rastlín, z čoho 75 % sú endemity
 • klíma je ovplyvnená tropickým podnebím
slide8

J

U

Ž

N

Á

A

F

R

I

K

A

 • rozloha 9000 km2
 • napriek malej rozlohe sa tam nachádza asi 13 000 druhov rastlín, z čoho 60 % sú endemity
 • Vegetácia je pravdepodobne najbohatšia na svete ,ak zvažujeme množstvo druhov, nachádzajúcich sa v tak malej oblasti
slide9

C

H

I

L

E

 • rozloha 140 000 km2
 • nachádza sa tam asi 4500 druhov rastlín, z čoho 48 % predstavujú endemity
 • klíma je charakteristická suchými letami a výdatnými pobrežnými hmlami
slide10

C

A

L

I

F

O

R

N

I

A

 • stredomorský región Kalifornie má rozlohu 320 000 km2
 • nachádza sa tam asi 4500 druhov rastlín, z čoho 48 % tvoria endemity
 • pobrežné oblasti sú v lete kvôli oceánskemu vzduchu vlhké
slide11

V

Ý

C

H

O

D

N

É

S

T

R

E

D

O

M

O

R

I

E

 • rozloha 2 300 000 km2
 • nachádza sa tam asi 19 000 druhov rastlín, čoho 21 % tvoria endemity
 • východné stredomorie zahrňuje oblasti medzi Talianskom a Kaukazom. Hlavné regióny tejto oblasti predstavujú : Juhoslávia, Albánsko, Grécko a ostrov Kréta, časť z Turecka, Sýria a Libanon a Kaukaz.
slide12

Z

Á

P

A

D

N

É

S

T

R

E

D

O

M

O

R

I

E

 • rozloha 2 300 000 km2
 • nachádza sa tam asi 19 000 druhov rastlín, čoho 21 % tvoria endemity
 • klíma je charakteristická veľmi suchými letami ktoré spôsobuje anticyklóna,
 • západné stredomorie zahrňuje Iberijský polostrov a Baleárske Ostrovy
slide13

S

E

V

E

R

N

Á

A

F

R

I

K

A

 • rozloha 2 300 000 km2
 • nachádza sa tam asi 19 000 druhov rastlín, z čoho 21 % predstavujú endemity
 • klíma : suché letá , zreteľné pevninské podmienky : letné búrky a intenzívny chlad v zime
 • zahrňuje severnú oblasť africkej Európy medzi Marokom a Tuniskom
slide14

K

A

N

Á

R

S

K

E

O

S

T

R

O

V

Y

 • zaberajú územie okolo 7200 km2
 • zhruba 28 % z 8000 druhov rastlín je endemických
 • klíma je charakteristická premenlivými zrážkami
 • vytvárasa hmla vo výškach 800 až 1500 m.
slide15

F

O

T

O

G

A

L

É

R

I

A

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Janka Tomeková