vaski strategiaty paja 19 8 2010 turku janne marniemi net effect oy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaski-strategiatyöpaja 19.8.2010 Turku Janne Marniemi Net Effect Oy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaski-strategiatyöpaja 19.8.2010 Turku Janne Marniemi Net Effect Oy

play fullscreen
1 / 15

Vaski-strategiatyöpaja 19.8.2010 Turku Janne Marniemi Net Effect Oy

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Vaski-strategiatyöpaja 19.8.2010 Turku Janne Marniemi Net Effect Oy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vaski-strategiatyöpaja19.8.2010TurkuJanne Marniemi Net Effect Oy Janne Marniemi Net Effect Oy

 2. Tilaisuuden tavoitteet Käydä läpi strategiatyön taustat ja Vaski- yhteistyön visio ja tavoitteet Selvittää, miten Asiakkaan kirjasto -projektilla saadaan toteutettua Vaskin yhteisiä tavoitteita Laatia Asiakkaan kirjasto-projektissa toteutettavat osatehtävät Nimetä työryhmät toteuttamaan valittuja tehtäviä

 3. Ohjelma ja aikataulutus • Tervetuloa - Inkeri Näätsaari • Strategiatyön taustat ja Asiakkaan kirjasto –projektin tavoitteet – Kaarina Koskinen • Yhteiskeskustelua Vaski-strategiatyöstä – Janne Marniemi • Tauko • Muutama ilmoitusasia (Susanna ja Ulla-Maija) • Vaski-strategiatyön jatko (Janne Marniemi): - Seuraavat vaiheet ja tehtäväkokonaisuudet, - Aikataulut ja vastuut

 4. STRATEGIATYÖN TAUSTAT

 5. Seudullinen kirjastoyhteistyö 2010 Uudet Vaski-kunnat (Kaarina, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Vehmaa) Uusi laajennettu johtoryhmä aloitti työskentelynsä 27.4.2010 Ensimmäinen strategiatyöpaja pidettiin 6.5.2010 Vaski-järjestelmä Uusitaan tuotantojärjestelmä ja asiakaskäyttöliittymä 2010-11 Turku pilotoi KDK-asiakasliittymää ja Axiell Aurora-tuotantojärjestelmää Määritellään Turun kaupunginkirjaston osuus järjestelmän tuessa ja ylläpidossa sekä kustannusten jakoperusteet Vaski-strategia Laaditaan seudullinen kirjastostrategia Seudullinen kirjastoyhteistyö organisoidaan uudelleen Asiakkaan kirjasto –hankkeessa kehitetään Vaski-kirjastojen palveluja asiakaslähtöisesti (OPM-rahoitus) ☺ ☺ ☺

 6. Vaski-kirjastot

 7. VASKI-YHTEISTYÖN TAVOITTEET: Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta ja tasalaatuinen palvelu Yhteisen kirjastojärjestelmän, kokoelma- ja tietokantayhteistyön ja yhteisen asiakkuuden luominen Yhteisten toimintaperiaatteiden ja toimintatapojen sekä yhtenäisten palvelutuotteiden luominen Yhteiskäyttöinen ja yhteisin periaattein luotu kokoelma Yhteinen logistiikka ja hankintayhteistyö Kirjastojen yhteiskunnallisen hyödyn esille tuominen Resurssien harmonisointi

 8. Vaski-ohjelmallisen ajattelun perusrakenne YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ Asukkailla on käytettävissä laadukkaat, jatkuvasti uudistuvat ja kustannustehokkaat kirjastopalvelut. Kirjaston käyttäjät ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja rikastuttavat toimintaa omalla asiantuntemuksellaan. Kirjastohenkilökunta muodostaa ammatillisen yhteisön, joka kannustaa uudistumiseen. Muu maakuntakirjastotoiminta Vaski Varsinais-Suomen kirjasto Asiakkaan kirjasto Projektit ja erillisrahoitus Projektit ja erillisrahoitus Lyhytaikaiset projektit V-S kirjastot näkyväksi verkossa Kirjastojärjestelmän uudistaminen =VaskIT Perinteinen maa-kuntakirjastotoiminta Maakunta-aineiston digitointi Maakuntakirjastotehtävä ja -avustus 9

 9. VASKI-TOIMINTA JA ASIAKKAAN KIRJASTO –PROJEKTI

 10. VASKI-TOIMINTA: 1. Järjestelmän uudistaminen: 1.1 Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän pilotointi 1.2 Asiakasliittymän hankkiminen 1.3 Tuotantojärjestelmän uusiminen ja käyttöpalvelujen hankkiminen 1.4 Yhtenäinen asiointialue 2. Yhteiset toimintaperiaatteet ja toimintatavat: 2.1 Kts. järjestelmän uusiminen 2.2 Prosessien kuvaaminen, käyttösääntöjen laatiminen (tehty!) ja arviointi sekä päällekkäisyyksien poistaminen jne. 2.3 Palvelutuotteiden yhdenmukaistaminen (best practises) 3. Yhteiskäyttöinen ja yhteisin periaatteiden luotu kokoelma: 3.1 Vaski-kokoelmaselvityksen tekeminen 3.2 Yhteisten kokoelmalinjausten laatiminen 3.3 Kokoelmavastuujaon tekeminen 4.0 Yhteinen logistiikka ja hankintayhteistyö: 4.1 Nykytilan arviointi ja uuden mallin suunnittelu 4.2 Laajentuneen Vaski-alueella logistiikkakilpailutus 4.3 Aineistojen yhteiskilpailutus 5. Kirjastojen yhteiskunnallisen hyödyn esille tuominen 5.1 Kirjastojen verkostojen aktivointi (3. sektori jne.) 5.2 Vaski-tulosten markkinointi 6. Resurssien harmonisointi: 6.1 Kirjasto- ja henkilöstömenot 6.2 Aineistomäärärahat

 11. Asiakkaan kirjasto-projektin tavoitteet Uuden teknologian monipuolinen hyödyntäminen (esim. mobiilipalvelut) Kirjastojen laatukriteerien määrittäminen (ns. kirjastojen konseptointi) Vuorovaikutteisten ja monipuolisten verkkopalvelujen edelleen kehittäminen Yhteisen kokoelmapolitiikan laatiminen järjestelmäyhteistyön puitteissa Kirjastopalvelujen markkinoinnin tehostaminen Kuljetusten optimoiminen

 12. YHTEISKESKUSTELUA STRATEGIATYÖSTÄ

 13. VASKI-STRATEGIATYÖN JATKO

 14. Vaski-strategiaprosessin sisältö, aikataulut, vastuut ja resursointi