elektronische dienstverlening in de lift n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronische dienstverlening in de lift PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronische dienstverlening in de lift

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Elektronische dienstverlening in de lift - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Elektronische dienstverlening in de lift. Op weg naar de elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid. Jan Moelker november 2005. E-overheid: kernboodschap. burgers en bedrijven centraal. E-overheid: doelen en context. verbetering dienstverlening éénmalige gegevensverstrekking

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektronische dienstverlening in de lift' - yered


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektronische dienstverlening in de lift

Elektronische dienstverlening in de lift

Op weg naarde elektronische overheid: basisvoorzieningen e-overheid

Jan Moelker

november 2005

e overheid kernboodschap
E-overheid: kernboodschap
 • burgers en bedrijven
 • centraal
e overheid doelen en context
E-overheid: doelen en context
 • verbetering dienstverlening
 • éénmalige gegevensverstrekking
 • verbetering handhaving / fraudebestrijding
 • vermindering administratieve lasten
 • innoverende overheid
 • efficiency

vergroten

effectiviteit

slide5

Stel: je bent een gemeente

Fraude

bestrijding

Eenmalige

Vastlegging

Multi

Channeling

Verzuim

Registratie

Mobiel

CRM

Wet WOZ

Betalings

Mogelijkheden

Regionale

Samenwerking

Wet werk en

Bijstand

Shared

Services

NAV

DIGID

Authentieke

Registraties

(De)centra-

lisatie

Smart

Migration

Call centra

Modernisering

GBA

De brede

School

Keten

Samenwerking

Ruimtelijke

Inrichting

Burger

Participatie

Terrorisme

Bestrijding

ZIN

Procurement

Deregulering

Model

Risicokaart

OTV

Onderwijs

nummer

Onderwijs

nummer

Dienstverlening

aan de burger

Wet Puber

Reductie TCO

Bedrijfsproces

Optimalisatie

PKI

Burgerservice

Nummer

Digitale

Duurzaamheid

Rampen

bestrijding

Kiezen op

Afstand

Open standaards

en open source

Uitbesteding

IT beheer

Architectuur

Veiligheids

regio’s

WOB

Beveiliging

Hergebruik

Software

Schaalvergroting

Administratieve

Lastenverlichting

Identificatie en

Authenticatie

AWB

Leefbaarheid

Veiligheid

Register

gevaarlijke

Stoffen

ENIK

WMO

e overheid bouwstenen
E-overheid: bouwstenen
 • Basisvoorzieningen:
 • E-toegang: e-dossier, e-formulierenmachine, bedrijvenloket,www.overheid.nl
 • E-Authenticatie: DigiD, eNIK
 • E-nummers: BSN en BIN
 • Basisregisters
 • E-informatie-uitwisseling: OTP, standaardisatie, standaardisatiecollege
basisregisters
Basisregisters
 • Stroomlijning Basisgegevens (BZK)
 • Personen (BZK)
 • Bedrijven (EZ)
 • Percelen (VROM)
 • Adressen (VROM)
 • Gebouwen (VROM)
 • Geografie (VROM)
basisregisters toekomst
Basisregisters: toekomst
 • Inkomen en vermogen (belastingdienst)
 • Kentekens (RDW)
 • Niet-ingezeten (BZK)
 • Polisadministratie (UWV)
 • GBKN (VROM)
 • Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (TNO-NITG)
slide10

Een overheid die

 • Niet naar de bekende weg vraagt
 • Klantgericht is
 • Zich niet voor de gek laat houden
 • Weet waar ze het over heeft
 • Haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig.

STELSEL: Het geheel van voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken benodigde overheidsregistraties, die op een dusdanige wijze met elkaar samenhangen, dat gegevens eenmalig worden verzameld en daarna zonder nader onderzoek geschikt zijn voor gemeenschappelijk of gezamenlijk gebruik.

Waarom

Wat

adres

gebouw

in-

gezetene

perceel

bedrijf

geo

niet in-

gezetene

polis

inkomen

Door wie

Gemeenten

Kadaster

Kamers v. K.

Voor wie

Sociale

zekerheid

Andere

overheden

Belasting-

dienst

Burgers

Bedrijven

Gemeentelijke

instellingen

wetten

verantwoordelijkheden

procesketens

diensten, berichten

techniek

verplicht gebruik

gegevenskwaliteit

synchronisatie

klantgerichte cultuur

standaardisatie

Hoe

e overheid waar gaat het om
E-overheid: waar gaat het om
 • het gaat om diensten
 • iedere overheidsorganisatie zelf verantwoordelijk
digitale dienstverlening in de lift
digitale dienstverlening in de lift
 • Meten:
 • - 65% monitor;* e-dienstverlening
 • EGV monitor;* gebruik basisvoorzieningen* vermindering adm. lasten
 • Lijst van 150 producten
 • Zie www.overheid.nl Monitor
digitale dienstverlening in de lift1
digitale dienstverlening in de lift
 • Herinrichting van werkzaamheden
 • bestuurlijke en organisatorische vormgeving
 • architectuur
 • Verwachte aandachtspunten
e overheid de brandweer
E-overheid: de brandweer
 • Project Brand-in
 • Informatie-uitwisseling
 • “Informatiebestemmingsplan”
 • Standaarden
 • Gebruik van Basisregistraties (bijv. geografische informatie, bedrijfsgegevens, gebouwen, GBKN)
dank voor uw aandacht
Dank voor uw aandacht…
 • Directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector
 • jan.moelker@minbzk.nl