kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas ı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas ı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas ı - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

Kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas ı. Gökhan M. Mutlu Pulmonary and Critical Care Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine. KPET yorumlanması. Yorumlama stratejileri Çeşitli Konsensus yok Egzersiz fizyolojisinin çok iyi bilinmesi önemli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas ı


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanmas

Kardiopulmoner egzersiz testinin yorumlanması

Gökhan M. MutluPulmonary and Critical Care Medicine Northwestern UniversityFeinberg School of Medicine

kpet yorumlanmas
KPET yorumlanması
 • Yorumlama stratejileri
  • Çeşitli
  • Konsensus yok
  • Egzersiz fizyolojisinin çok iyi bilinmesi önemli
 • Sistematik Entegre Edici Yaklaşım
  • VO2
  • Anaerobik Eşik (AT)
 • 9-panel grafik tablolarının kullanımı
 • Flow-chart’larının kullanımı
kpet yorumlanmas1
KPET yorumlanması

Sistematik Entegre Edici Yaklaşım

 • KPET yapılma sebebi
 • Hastanın klinik bilgileri
 • KPET’nin kalitesinin değerlendirilmesi
 • Grafik prezentasyon (9-panel grafik)
 • Parametre sonuçlarının normal olup olmadığı (referans)
 • Fizyolojik ve patolojik sebeplerin ayırdedilmesi
 • Egzersiz sınırlamasının paterninin tespiti
 • Bu paternle ilişkili klinik durumlar
 • Klinik durumlarla, hastanın klinik bulgularının korelasyonu
kpet parametreleri
KPET parametreleri

KATEGORİ NON-İNVAZİV İNVAZİV

İş WR

Metabolik gaz değişimi VO2, VCO2, RER,AT Laktat

Kardiyovasküler HR, EKG, BP, O2pulse

Ventilatuar VE, VT, f

Pulmoner gaz değişimi SpO2, VE/VCO2, VE/VO2PaO2, SaO2, PETO2, PETCO2 P(A-a)O2, VD/VT

Asit-baz pH, PaCO2

HCO3

Semptomlar Dispne, göğüs ağrısı, yorgunluk

kpet parametreleri1
KPET parametreleri

Parametre Normal (beklenen)

VO2max veya Peak VO2 >%84

AT >%40 (normal:%40-80)

Kalp hızı >%90 (yaşa bağlı)

Kalp hızı rezervi <15/dak

Kan basıncı <220/90 mmHg

O2 pulse (VO2/HR) >%80

Ventilatuar rezerv >11L veya >15%

Solunum frekansı (f) <60/dak

VE/VCO2 (AT sırasında) <34

VD/VT <0.28 (<0.3 yaş >40)

vo 2 ve
VO2 ve İş
 • KPET yorumlanmasındaki ilk basamak
 • VO2’daki değişim
 • Bisiklet ergometre daha avantajlı
 • 1-dakikalık arttırım daha iyi
 • VO2 ve İş arasındaki ilişki
 • VO2 değisimi= ~10ml O2/min/W
 • Slope ~ 1 (AT altındaki işlerde)
slide8
VO2
 • O2 kullanımının bir üst sınırı var.
 • Etkileyen en önemli faktör= Kardiyak output (CO)
 • Diğer faktörler
  • Arteryel O2 miktarı (CaO2)
  • CO’un egzersiz yapan kaslara fraksiyonel olarak dağılımı
  • Kasların O2’i ekstre etme kabiliyeti
 • Ventilatuar kapasitenin VO2’daki önemi
  • Ventilasyon eğer üretilen CO2’i elimine edemez ise onemlı
slide9
VO2
 • VO2 max’in belirleyicileri

Fick denklemi

VO2= CO x C(a-v)O2

= SV x HR x C(a-v)O2

= EDV x EF x HR x C(a-v)O2

slide10
VO2
 • Maksimal VO2 (VO2 max)
 • Orjinal tanımı sabit iş sırasında
 • Egzersiz sırasında erişilen en yüksek VO2 değeri
 • İş yükü arttırılmasına rağmen erişilen VO2 değişmez
 • Sabit olmayan iş sırasında= VO2’da plato görülmesi
 • Maksimum VO2 veya Peak VO2 (Peak VO2)
 • Sabit olamayan (sürekli artan) iş sırasında ölçülür
 • Egzersiz sırasında erişilen en yüksek VO2 değeri
vo 2 max
VO2max
 • VO2 max’i etkileyen faktörler:
  • Egzersiz tipi
  • Cinsiyet
  • Yaş
  • Hastanın fiziksel aktivite durumu
  • Genetik faktörler
anaerobi k e ik at
AnaerobikEşik (AT)
 • Kasların önemli derecede laktik asit üretmeye başladıkları iş miktarı
 • Laktik asit hızlı bir şekilde HCO3 ile nötralize edilerek CO2’e dönüştürülür
 • AT altında

VCO2 = VO2

 • AT üstünde

VCO2>VO2

anaerobi k e ik at1
AnaerobikEşik (AT)
 • Ölçüm metotları

Non-invasiv

V-slope metodu

Ventilatuar denklik metodu

İnvasiv

Laktat

slide15

VO2

Düşük

Normal

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

AC hast

KAH

Yetersiz efor

Kalp hast

PDH

PVH

Anemi

Kro met asidoz

Kalp hast

PDH

PVH

AC hast

Kro met asidoz

Yetersiz efor

slide16

VO2

Düşük

Normal

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

AC hast

KAH

Yetersiz efor

Kalp hast

PDH

PVH

Anemi

Kro met asidoz

Kalp hast

PDH

PVH

AC hast

Kro met asidoz

Yetersiz efor

slide17

VO2

Normal

Düşük

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

Kalp hast

PDH

PVH

Anemi

Kro met asidoz

Kalp hast

PDH

PVH

AC hast

Kro met asidoz

Yetersiz efor

AC hast

KAH

Yetersiz efor

slide18

VO2

Normal

Düşük

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

AC hast

KAH

Yetersiz efor

Kalp hast

PDH

PVH

Anemi

Kro met asidoz

Kalp hast

PDH

PVH

AC hast

Kro met asidoz

Yetersiz efor

slide19

VO2

Normal

Düşük

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

AC hast

KAH

Yetersiz efor

Kalp hast

PDH

PVH

Anemi

Kro met asidoz

Kalp hast

PDH

PVH

AC hast

Kro met asidoz

Yetersiz efor

normal vo 2 ve normal at
Normal VO2 ve normal AT

EKGAKG

O2 pulse

Anormal

Normal

Obez?

Hayır

Evet

Erken Kalp veya AC hast

Normal

Obezite

EKG

Normal

Anormal

Kalp Hast

AC hast

PVH

normal vo 2
Normal VO2
 • AT
  • Hemen hemen her hastada normal
  • Düşük olduğu durumlar nadir

Aşırı sedanter hayat

Kasa O2 transportunda erken bozukluk

 • Görüldüğü Durumlar
  • Normal
  • Obezite
  • Erken kardiyopulmoner hastalık
normal vo 21
Normal VO2

Normal

 • Heyecanlı kişiler
 • VO2 normalin üst sınırındadır
 • AT normal
 • O2 pulse normal
 • EKG normal
 • AKG normal
normal vo 22
Normal VO2

Obezite

 • Non-obezlere karşılaştırıldıklarında

Metabolizma hızı (VO2 ve VCO2) yüksek

CO ve VE daha yüksek

 • AT normal
 • Ekstremite hareketinin O2 maliyeti yüksek
 • Genç– kompanse edebilir
 • Yaşlı- VE’deki düşüş--›solunum rezervi

kardiyak rezerv

normal vo 23
Normal VO2

Erken kardiyovasküler hastalıklar

 • Erken dönemde hastalığın peak VO2 üzerine etkisi fazla olmayabilir.
 • Tanısı zor
 • Arka arkaya yapılacak testlerdeki VO2 ve AT’deki değişimler faydalı olabilir
 • Genç hastalar

İskemik kalp hastalıkları

Pulmoner vasküler hastalıklar

EKG ve AKG

slide26

VO2

Normal

Düşük

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

AC hast

KAH

Yetersiz efor

Kalp hast

PDH

PVH

Anemi

Kro met asidoz

Kalp hast

PDH

PVH

AC hast

Kro met asidoz

Yetersiz efor

d k vo 2 ve normal at
Düşük VO2 ve normal AT

Normal

veya

Yüksek

SR

Düşük

AC hast

VD/VT-

P(a-ET)CO2-

P(A-a)O2-

KHR-

EKG

Normal

Anormal

Yetersiz efor

NM hast

VD/VT-N

P(a-ET)CO2-N

P(A-a)O2-N

KHR-

f>50

Hayır

Evet

Miyokardiyal

iskemi

∆VO2/∆WR-

Değişmeyen O2 pulse

Obstrüktif

FEV1/VC-

Resp asidoz

Restriktif

VC,IC,TLC-

VT/IC-

d k vo 2 ve normal at1
Düşük VO2 ve normal AT

Yetersiz efor

 • Solunum rezervi-
 • Kalp hızı rezervi-
 • AKG-metabolik asidoz yok

∆HCO3<4mEq

 • VD/VT, P(A-a)O2 ve P(a-ET)CO2-Normal
 • Ayırıcı tanı: NM hastalıklar
d k vo 2 ve normal at2
Düşük VO2 ve normal AT

Miyokardiyal Iskemi

 • EKG değişiklikleri

Sadece yüksek iş yükünde görülebilir

 • VO2’deki artış iş yükündeki artışa göre daha az

∆VO2/∆WR-

 • O2 pulse değişmez; plato yapar
 • Koroner arter hastalığı
 • Aortik stenoz
 • Şiddetli hipertansiyon
d k vo 2 ve normal at3
Düşük VO2 ve normal AT

Obstruktif AC hastalıkları

 • Solunum rezervi-
 • PaO2-

Düşüş genelde başlangıçta, ve ani, fakat kısa süreli

 • VD/VT, P(a-ET)CO2, P(A-a)O2-

--> V/Q mismatch

 • ∆VO2/∆WR normal
 • KHR normal
 • Flow-volume loop- Obstrüktif
d k vo 2 ve normal at4
Düşük VO2 ve normal AT

Restriktif AC hastalıkları

 • Solunum rezervi-
 • PaO2- (Düşüş egzersiz boyunca)
 • P(A-a)O2-
 • VD/VT, P(a-ET)CO2-
 • VT/IC (>80%)-
 • Solunum frekansı>50/dak
d k vo 2 ve normal at5
Düşük VO2 ve normal AT

Restriktif AC hastalıkları

 • ∆VO2/∆WR normal olmayabilir

(AT düşük olabilir)

CaO2-(PaO2)

CO-(pulmoner vasküler direnc [PaO2 ve pulmoner vaskülerite])

d k vo 2 ve erken at
Düşük VO2 ve erken AT

Normal

veya

Yüksek

SR

Düşük

VD/VT

Normal

Yüksek

VE/VCO2

AC hast+

periferik O2 taşınması

VT/IC

SpO2

f>50

Kro met asidoz

VE/VCO2

HCO3

d k vo 2 ve erken at1
Düşük VO2 ve erken AT

VE/VCO2

Normal

Yüksek

O2 akımı problemi

(Non-pulmoner)

P(A-a)O2-N

P(a-ET)CO2-N

Pulmoner sirkülasyon bozukluğu

VC

Normal

Düşük

Hct

Normal

Düşük

PVH

VD/VT-

P(a-ET)CO2-

P(A-a)O2-

~O2 pulse

∆VO2/∆WR-

Kalp yet

VD/VT-

P(a-ET)CO2-

P(A-a)O2-N

O2 pulse-

∆VO2/∆WR-

PDH

Kalp hast

Anemi

d k vo 2 ve erken at2
Düşük VO2 ve erken AT

Anemi

 • Hct--> CaO2--> Erken AT
 • O2 pulse
 • Solunum rezervi-Normal

Kalp hastalıkları

 • ∆VO2/∆WR
 • Kalp hızındaki artış daha dikey
 • O2 pulse
d k vo 2 ve erken at3
Düşük VO2 ve erken AT

Periferik damar hastalıkları

 • ∆VO2/∆WR
 • Kalp hızı rezervi-Normal
 • ∆VCO2/∆WR yatay
 • VD/VT, P(a-ET)CO2-Normal
d k vo 2 ve belirlenemeyen at
Düşük VO2 ve belirlenemeyen AT

VD/VT

P(a-ET)CO2

P(A-a)O2

Normal

Yüksek

KHR

SR

Normal

Yüksek

Hct

VO2/WR

Düşük

Düşük

Anemi

BP

Normal

Normal

Normal

LV yet

Miyokardiyal

Iskemi

Yetersiz efor

Yüksek

PAH

d k vo 2 ve belirlenemeyen at1
Düşük VO2 ve belirlenemeyen AT

VD/VT

P(a-ET)CO2

P(A-a)O2

Normal

Yüksek

SR

Normal

Düşük

f>50

PaO2

Evet

Evet

PAH

RAH

Hayır

Hayır

LV yet

OAH

slide39

VE (L/min)

 HR o VO2/HR

oVO2 VCO2

WR

VE (L/min)

 HR VCO2

oVE/VO2 VE/VCO2

9-Panel Grafik

VCO2

VO2

oPETO2PETCO2

PaO2 PaCO2

VT (L)

R

MVV

slide40

Normal

CAD

PAD

DCM

PVD

Obezite

VO2 vs. WR

COPD

Sarcoid

IPF

slide41

Normal

CAD

PAD

DCM

PVD

Obezite

VO2 vs. VCO2

COPD

Sarcoid

IPF

slide42

Normal

CAD

PAD

DCM

PVD

Obezite

O2 pulse vs. WR

COPD

Sarcoid

IPF

slide43

Normal

Normal

CAD

CAD

PAD

PAD

DCM

DCM

PVD

PVD

Obezite

Obezite

VE/VO2

VE/VCO2

COPD

COPD

Sarcoid

Sarcoid

IPF

IPF

slide44

Normal

CAD

PAD

DCM

PVD

Obezite

Respiratuar

Degerlendirme

COPD

Sarcoid

IPF

kpet egzersize yan t paternleri
KPET egzersize yanıt paternleri

Parametre Obezite Kalp yet KOAH IAH PVH Kond

Peak VO2 N     

AT N  N//? N/  N/

Peak KH N N   N/ N

O2 pulse N/  N/ N/   

SR N/ N   N N

VE/VCO2 N     N

VD/VT N     N

PaO2 N N N//   N

P(A-a)O2 N/ N    N

at ventilatuar denklik
AT (Ventilatuar denklik)
 • VE, VO2 ve VCO2 değişimlerine dayanır.

Parametre İş Değisim

VE Düşük Linear

Yüksek Curvilinear

VCO2 Düşük Linear

Yüksek Curvilinear

VO2 Düşük Linear

Yüksek Linear

slide52

Laktat

HCO3

pH

~PaCO2

Isocapnic

buffering

Ventilatuar drive

~VE/VCO2

PaCO2

Respiratory

compensation

Ventilatuar drive

VE/VCO2