python objekti razredi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Python - objekti, razredi ...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Python - objekti, razredi ... - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Python - objekti, razredi . Od kje in zakaj. Moj prvi razred. Razredi za uporabo znotraj nekega programa "lokalni" razredi Kot prej class MojRazred : def __init__(self, sporočilo ) : self.vsebina = sporočilo def izpiši (self) : print( self.vsebina )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Python - objekti, razredi ...' - yehudi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
moj prvi razred
Moj prvi razred
 • Razredi za uporabo znotraj nekega programa
  • "lokalni" razredi
  • Kot prej

class MojRazred :

def __init__(self, sporočilo) :

self.vsebina = sporočilo

def izpiši(self) :

print(self.vsebina)

# s tem smodefiniralinovrazredMojrazred

# uporaba

objektMojR = MojRazred("Objektnoprogramiranjen v vsakoslovensko vas!")

objektMojR.izpiši()

knji nice razredov
"Knjižnice razredov"

class MojRazred :

def __init__(self, sporočilo) :

self.vsebina = sporočilo

def izpiši(self) :

print(self.vsebina)

 • Datoteka knjiznicaRaz.py
in uporaba
In uporaba

importknjiznicaRaz

objektMojR = knjiznicaRaz.MojRazred("Objektno " +

"programiranje v vsako slovensko vas!")

objektMojR.izpiši()

seveda je v knji nici lahko ve razredov
Seveda je v knjižnici lahko več razredov

class Ulomek :

def __init__(self, st, im) :

self.stevec = st

self.imenovalec = im

def __add__(self, ulP) :

novŠtevec = self.stevec + ulP.stevec

novImenovalec = self.imenovalec + ulP.imenovalec

return Ulomek(novŠtevec, novImenovalec)

def izpis(self) :

print(str(self.stevec) + " / " + str(self.imenovalec), end='')

# =====================================

classMojRazred :

def __init__(self, sporočilo) :

self.vsebina = sporočilo

def izpiši(self) :

print(self.vsebina)

in uporabljamo lahko le tiste ki jih potrebujemo
In uporabljamo lahko le tiste, ki jih potrebujemo

import knjiznicaRaz

# vnospodatkov

beri = input("Števeculomka: ")

stevec = int(beri)

beri = input("Imenovaleculomka: ")

imenovalec = int(beri)

mojUl = knjiznicaRaz.Ulomek(stevec, imenovalec)

# izpis

print("Ulomek je: ", end='')

mojUl.izpis()

print()

# "delo"

polovica = knjiznicaRaz.Ulomek(1, 2)

mojUl = mojUl + polovica

# izpis

print("Spremenjeniulomek je: ", end='')

mojUl.izpis()

print()

6

zdru evanje podatkov
Združevanje podatkov
 • Denimo, da pišemo program, ki bo pomagal upravljati farmo zajcev
 • Za vsakega zajca poznamo:
  • serijsko številko
  • spol
  • težo
 • Kako doseči, da se podatki “držijo” skupaj
  • Sestavimo razred Zajec
  • Opis podatkov, ki sestavljajo poljubnega zajca
razred zajec
Razred Zajec

class Zajec :

def __init__(self) :

self.serijska = 'Je še ni'

self.spol = True

self.masa = 1

 • S tem imamo napisan opis, kako je določen poljuben zajec
  • Načrt, kakšni so zajci
  • Ni to konkreten zajec
 • Ni namenjeno poganjanju kot program
uporaba razreda zajec
Uporaba razreda Zajec
 • Program, kjer delamo z zajci:
 • importMojiRazredi # "ena druga knjižnica"
 • Če v programu potrebujemo konkretnega zajca, ga “ustvarimo” z
  • MojiRazredi.Zajec()
  • Ustvaril se je konkreten zajec po navodilih za razred Zajec (ta zajec ima torej tri podatke / lastnosti / komponente)
  • Metoda je vrnila naslov, kje ta konkretni zajec je
  • rjavko = MojiRazredi.Zajec()
   • V spremenljivki rjavko je naslov, kje je novo ustvarjeni zajec (objekt)
dostop do podatkov v objektu
Dostop do podatkov v objektu
 • rjavko.spol = True
 • rjavko.serijska = 'BRGH_17_A'
 • rjavko.masa = 3.2

z1 = MojRazred.Zajec()

z1.serijska = '1238-12-0'

z1.spol = False

z1.masa = 0.12

z1.masa = z1.masa + 0.3

print('Zajec ima ser. št.:' + z1.serijska)

razred shramba podatkov
Razred – shramba podatkov

class Ulomek :

def__init__(self) : # privzete vrednosti

self.stevec = 1self.imenovalec = 2

 • Kaj sedaj?
  • Uporabljamo v drugih programih (razredih)
  • x = MojaKnjižnica.Ulomek()
 • Kako “napolniti” stevec in imenovalec?
  • x.stevecinx.imenovalecsta običajni spremenljivki!
  • x.stevec = 1
  • x.imenovalec = x.stevec + 1
povzetek
Povzetek
 • Definicija razreda
  • Običajno v knjižnici!

class ImeRazreda:

def__init__(self) : # začetno stanje

self.lastnost1 = <začetnaVrednost>

self.lastnost2 = <začetnaVrednost>

...

self.lastnostn = <začetnaVrednost>

povzetek1
Povzetek
 • Uporaba razreda
  • Če potrebujemo primerek razreda
  • ImeKnj.ImeRazreda()
  • Ustvari prostor in pove, kje ta prostor je
   • Naslov prostora shranimo v neko spremenljivko (tipa ImeRazreda), denimo mojaSpTipaImeRazreda
  • Dostop do prostorov za hranjenje
   • Operator .
   • imeObjekta.elementi
    • imeObjekta.imeLastnosti
     • mojaSpTipaImeRazreda.starost
konstruktor
Konstruktor
 • __ init __
 • Ob tvorbi objekta nastavimo začetno stanje spremenljivk
  • in morda opravimo še kaj – o tem kasneje
 • Tej funkciji (metodi) rečemo konstruktor
 • Izvede se ko ustvarimo primerek razreda
 • ImeKnj.ImeRazreda()
razred zajec1
Razred Zajec

class Zajec :

def __init__(self) :

self.serijska = 'Je še ni'

self.spol = True

self.masa = 1

 • Zajca “ustvarimo” z ImeKnj.Zajec()
  • Ustvaril se je konkreten zajec po navodilih iz konstruktorja Zajec() (ta zajec ima torej tri podatke z vrednostmi, kot je predpisano v konstruktorju)
  • Kaj je self?
slide16
self
 • self
 • Pomeni objekt, ki ga "obdelujemo"
 • V konstruktorju – objekt, ki ga ustvarjamo
 • self.spol
  • Lastnost/komponenta spol objekta, ki se ustvarja
 • rjavko = ImeKnj.Zajec()
 • belko = ImeKnj.Zajec()
 • Pri prvem klicu se je v konstruktorju self nanašal na rjavko, pri drugem na belko.
self v ostalih metodah
self v ostalih metodah
 • Kasneje – pisali bomo metode, ki se bodo uporabljale nad razredi
 • Kako se v metodah razreda sklicati na ta objekt (objekt, nad katerim je izvajana metoda)?
 • Razred MojRazred in v njem komponenta starost. Napišimo metodo MetodaNeka(), ki izpiše starost objekta, nad katerim izvajamo metodo.
 • Klici bodo npr.: objA.MetodaNeka(), objC.MetodaNeka()
 • Kako v postopku za MetodaNeka povedati, da gre
  • Prvič za objekt z imenom objA
  • drugič za objekt z imenom objC
self v ostalih metodah1
self v ostalih metodah
 • Kako povedati, da naj se ob klicu objA.MetodaNeka() uporabi starost objekta objA, ob klicu objC.MetodaNeka() pa starost objekta objC?
  • print("Starost je: " + str(??.starost))
 • Ob prvem klicu je ??objA, ob drugem paobjC. To "zamenjavo" dosežemo z self. V metodi MetodaNeka kot prvi parameter napišemo self in v telesu metode
  • print("Starost je: " + self.starost)
 • Ob prvem klicuselfpomeniobjA, ob drugem paobjC.
metode funkcije
Metode / funkcije
 • Metode so funkcije, ki so "pridružene" objektom
 • Klic:
  • imeObjekta.imeMetode(... parametri ...)
 • Klic funkcije
  • imeFunkcije(... Parametri ...)
 • Za klicanje metode potrebujemo objekt ustreznega tipa
 • Metode so definirane v razredih
 • Prvi parameter metod je self
  • Lahko bi napisali tudi jaz (ali kaj drugega)
  • A "dogovor" je, da tega ne počnemo
   • Zmedeni drugi uporabniki
ve konstruktorjev
Več konstruktorjev
 • Uporabniki bi poleg privzetega zajca, radi še možnost, da bi takoj, ko zajca naredijo, temu določili še serijsko številko. Radi bi torej konstruktor
  • Zajec(serijskaSt)
 • Včasih pa so zajci "nestandardni“
   • Zajec(serijskaSt, spol, teza)
 • Potrebujemo več načinov nastavljanja začetnega stanja objekta
 • Več konstruktorjev:
  • Več metod z enakim imenom
  • Je to možno?
na eloma to v pythonu ne gre
Načeloma to v Pythonu ne gre
 • Lahko pa uporabljamo parametre s privzetimi vrednostmi
 • Isto tehniko lahko uporabimo tudi pri funkcijah in ostalih metodah
 • def nekaj(x, y = 7, z = 12) : ...
 • Funkcijo lahko kličemo:
  • nekaj(3)
   • x dobi vrednost 3, y 7 in z 12
  • nekaj(3, 5)
   • x dobi vrednost 3, y 5 in z 12
  • nekaj(3, 5, 9)
   • x dobi vrednost 3, y 5 in z 9
 • Lahko pa tudi
  • nekaj(x = 3)
   • x dobi vrednost 3, y 7 in z 12
  • nekaj(3, Z = 5)
   • x dobi vrednost 3, y 7 in z 5
  • nekaj(y = 3, x = 5, z = 9)
   • x dobi vrednost 5, y 3 in z 9
 • Ali pa še malo bolj "čaramo" (raje ne ;-) )
konstruktorji razreda zajec
Konstruktorji razreda Zajec

class Zajec :

def __init__(self, serijska='Je še ni', samec = True, teža = 1) :

self.serijska = serijska

self.spol = samec

self.masa = teža

Enkrat serijska pomeni lastnost, drugič je parameter metode!