Evidentiranje nepremi nin cerkveni objekti
Download
1 / 21

Evidentiranje nepremičnin CERKVENI OBJEKTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Evidentiranje nepremičnin CERKVENI OBJEKTI. Vipava, 12.2.2014 Lilijana Melink, OGU Nova Gorica. Popis cerkvenih objektov. V letih 2006 in 2007 izveden popis nepremičnin - cerkev - župnišče - kapele - pastoralni objekti - verska znamenja – kapelice. Zakon o davku na nepremičnine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evidentiranje nepremičnin CERKVENI OBJEKTI' - bona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evidentiranje nepremi nin cerkveni objekti

Evidentiranje nepremičninCERKVENI OBJEKTI

Vipava, 12.2.2014

Lilijana Melink, OGU Nova Gorica


Popis cerkvenih objektov
Popis cerkvenih objektov

V letih 2006 in 2007 izveden popis nepremičnin

- cerkev

- župnišče

- kapele

- pastoralni objekti

- verska znamenja – kapelice


Zakon o davku na nepremi nine
Zakon o davku na nepremičnine

 • 7. odstavek 8. člena navaja oprostitve za

  ‘Sakralni objekti v skladu s seznamom iz Priloge I, ki so v lasti registriranih verskih skupnosti ali njihovih sestavnih delov’.

  PRILOGA I:


Sakralni objekti opro eni davka na nepremi nine
Sakralni objekti oproščeni davka na nepremičnine

STAVBE

 • V REGISTRU NEPREMIČNIN evidentirani kot deli stavb z dejansko rabo:

  • 1272101 – cerkev, kapela, mošeja, sinagoga

  • 1272102 – versko znamenje, kapelica

 • V lasti registriranih verskih skupnosti

  (vodi in vzdržuje Urad za verske skupnosti)

 • Na sakralni objekt ne more biti prijavljeno stalno

  ali začasno bivališče, lahko pa ima hišno številko

 • ZEMLJIŠČE POD STAVBO, katerega vrednost je upoštevana v vrednosti stavbe


Evidentiranje stavbe kapela v popisu nepremi nin
Evidentiranje stavbe KAPELA v popisu nepremičnin

 • Samostoječa kapela = kot stavba cerkve – 1272101

 • Kapela znotraj cerkve = vključena v del, ki predstavlja cerkev – 1272101

 • Kapela v župnišču = vključena v del prostorov za opravljanje pastoralne dejavnosti - 1272103

 • Kapela v župnišču, ki je samo bivalna enota = vključena v del teh prostorov - 1130001


Evidentiranje stavbe upni e
Evidentiranje stavbe ŽUPNIŠČE

- Stavba z dvema deloma:

del 1: bivalna enota za posebne namene

dejanska raba : 1130001

del 2: nest. del za opravljanje pastoralne dejavnosti

dejanska raba : 1272103

KAPELA v župnišču – priključena

- Stavba z enim delom:

Del 1: bivalna enota za posebne namene

dejanska raba: 1130001

KAPELA v župnišču – pod bivalno enoto:

Nov del 3: z dejansko rabo cerkev, molilnica 1272101

Nov del 2: z dejansko rabo cerkev, molilnica 1272101


Primer upni e kanal
Primer: Župnišče Kanal

 • Stavba 2269-21

  • Del 1: 1130001 bivalna enota s površino 57,7 m2

  • Del 2: 1272103 prostori za pastoralno dejavnost

   vključno s kapelo s površino 524,4 m2

  • Del 3: 1274003 klet s površino 246,1 m2

 • Sprememba:

  • Nov del 4: 1272101 cerkev, molilnica

  • Del 2: sprememba podatka o površini


Spreminjanje podatkov
Spreminjanje podatkov

 • Združitev ali delitev vpisanih delov stavb

  in vpis dejanske rabe 1272101 ali 1272102 –

  - nastane nov del stavbe

 • Nov del stavbe

  • z dejansko rabo 1272101 ali 1272102

 • Sprememba dejanske rabe

  • posredovati podatke na obrazcu REN

  • fotografija

  • samo na geodetski upravi


Spreminjanje podatkov v registru nepremi nin
Spreminjanje podatkov v registru nepremičnin

 • Spremembe neto tlorisne površine dela stavbe

  in uporabne površine dela stavbe

 • Druge spremembe

 • Predpisani obrazci REN

  del stavbe – druga raba

 • Spremembe v javnem vpogledu


Neto tlorisna povr ina in uporabna povr ina
Neto tlorisna površina in uporabna površina

 • Cerkve:

  Neto tlorisna površina = seštevek vseh neto tlorisnih površin posameznih prostorov (tudi zunanji balkoni), brez podstrešja

  Uporabna površina = neto tlorisni površini (brez balkonov)

 • Župnišče:

  Neto tlorisna površina = seštevek vseh neto tlorisnih površin posameznih prostorov (tudi zunanji balkoni)

  Uporabna površina bivalne enote = seštevek vseh zaprtih prostorov za bivanje, brez tehničnih in nedokončanih prostorov (garderoba, pralnica, garaža)

  Uporabna površina dela za pastoralne dejavnosti = neto tlorisna površina (brez balkonov)

 • Versko znamenje:

  Neto tlorisna površina izračunana iz zunanjih mer.

  Uporabna površina =0.


Spreminjanje podatkov v katastru stavb
Spreminjanje podatkov v katastru stavb

KATASTRSKO VPISANE STAVBE IN

STAVBE V ETAŽNI LASTNINI:

Za spremembe je potreben elaborat geodetskega podjetja

ali

Poenostavljen vpis sprememb na obrazcih K-5 IN K-6:

 • Uporabna površina,

 • Dejanska raba

 • Št. etaž, ….
Zakon o davku na nepremi nine1
Zakon o davku na nepremičnine

Davčne stopnje za stavbe oz. za dele stavb:

Župnijšča:

 • Bivalne enote ………..................... 0,50

 • Stanovanja ………………………… 0,50 nerezidenčne

 • Prostor za pastoralno dejavnost .....0,50

 • Kleti, shrambe ………………………. 0,50

 • Pokopališki deli stavbe ……………. 0,50

  Cerkev, kapela, molilnica ……….... oproščene

  Versko znamenje, kapelica ………… oproščene

  Kmetijski objekti, lope …………………. 0,30


Dav ne stopnje za zemlji a
Davčne stopnje za zemljišča

 • Kmetijska zemljišča …………………….. 0,15

 • Gozdna zemljišča ………………………. 0,07

 • Zemljišča za gradnjo stavb ……………. 0,50

 • Ostala zemljišča (pozidana zemljišča,

  druga zemljišča) ……0,50

 • Pokopališča ………………………………..0,50

  (dejanska raba kot pozidana zemlj. ali zemlj. za gradnjo stavb)

  - Zemljišča pod stavbo, katerih vrednost je upoštevana v vrednosti stavbe s šiframi za sakralne objekte 1272101 in 1272102 so oproščena davka na nepremičnine.


Internetne povezave
INTERNETNE POVEZAVE

 • Spreminjanje podatkov v REN, vprašalniki REN, obrazci za najemne posle:

  http://www.gu.gov.si/

 • Modeli vrednotenja, indeksi vrednosti:

  http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html


Kontaktne osebe za informacije
Kontaktne osebe za informacije:

OGU Nova Gorica:

Lilijana Melink, vodja referata za kataster stavb

E-mail: [email protected]

OGU Koper:

Istok Dolenc, direktor OGU Koper

E-mail: [email protected]

Pristojne GP – oddajanje obrazcev REN in redni postopki


ad