psychological aspects of trauma and disasters l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psychological Aspects of Trauma and Disasters ผลกระทบด้านจิตใจ จากการเภPowerPoint Presentation
Download Presentation
Psychological Aspects of Trauma and Disasters ผลกระทบด้านจิตใจ จากการเà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Psychological Aspects of Trauma and Disasters ผลกระทบด้านจิตใจ จากการเภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 421 Views
 • Uploaded on

Psychological Aspects of Trauma and Disasters ผลกระทบด้านจิตใจ จากการเผชิญเหตุร้ายและภัยพิบัติ. Damrong Waealee Psychiatric unit, Yala Hospital. TRAUMATIC EVENT. A person’s experience of actual/ threatened death or serious injury to himself or others.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychological Aspects of Trauma and Disasters ผลกระทบด้านจิตใจ จากการเà¸' - yehuda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psychological aspects of trauma and disasters
Psychological Aspects of Trauma and Disastersผลกระทบด้านจิตใจจากการเผชิญเหตุร้ายและภัยพิบัติ

Damrong Waealee

Psychiatric unit, Yala Hospital

traumatic event
TRAUMATIC EVENT
 • A person’s experience of actual/ threatened death or serious injury to himself or others.
 • Can generally be caused by atrocities or disasters.
atrocities
ATROCITIES

when the force is that of other human beings (e.g., rape, domestic violence, kidnapping, torture, captivity, all forms of abuse).

ความรุนแรงในครอบครัว การถูกทารุณกรรม ทรมาน กักขัง ถูกลักพา การถูกข่มขืน เป็นต้น

disasters
DISASTERS
 • Disasters are events affecting a social group which produce such material and human losses that the resources of the community are overwhelmed and, therefore, the usual social mechanisms to cope with emergencies are insufficient
 • Can lead to or result in stress reactions, regardless of a person’s pre-disaster state.
 • (Jose Lopez-Iber,2000)
slide5

DISASTERS

Natural

Man Made

terrorisms

earthquakes

airplane crashes

floods

tsunami

fire

blasts

storms

mudslides

Mass shooting

etc.

etc.

natural vs man made disaster
Natural vs Man-made Disaster

-In general, natural disasters are less traumatic than those that are man-made.

--------------------------------------------------

% of people developing Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) after a disaster:

Bombing 34%

Mass shooting 33%

Natural disaster 4-7%

-----------------------------------------------------------

*In the US, there were higher rates of PTSD among the survivors of the 9/11 terrorist attack (4000+ deaths) than “Hurricane Andrew” (18000 deaths).

psychological response to disaster
Psychological response to disaster

Distress response

Behavioral change

Mental disorder

Sources: Ursano, 2002; Institute of Medicine, 2003

common reactions to a traumatic event

COMMON REACTIONS TO A TRAUMATIC EVENT

ปฏิกิริยาที่พบบ่อยจากการเผชิญเหตุร้าย

immediate reactions
IMMEDIATE REACTIONS
 • SHOCK (ช็อค)– sudden and often intense disturbance that may leave you feeling stunned and dazed.
 • DENIAL (ปฏิเสธ)– not acknowledging that something stressful has happened, or not experiencing fully the intensity of the event.
 • ANGER (โกรธ)– may not be directed at anyone but comes from a desire to blame somebody/something for the event.

Shock, Denial and Anger are NORMAL PROTECTIVE REACTIONS.As the initial shock subsides, reactions vary from one person to another.

normal responses to a traumatic event
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT
 • Feelings become intense and sometimes are unpredictable.People may become more irritable than usual and have mood swings. They might be especially anxious or nervous, or even become depressed.
 • มีความรู้สึกที่รุนแรง บางครั้งคาดเดาไม่ถูก อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด กระสับกระส่าย ซึมเศร้า
normal responses to a traumatic event13
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT
 • Thought and behavior patterns are affected by trauma. People may have flashbacks and repeated vivid memories of the event which can result in rapid heartbeat or sweating. They may find it difficult to concentrate or make decisions, or become more easily confused. Sleep and eating patterns may also be disrupted.
 • มีความทรงจำที่เจ็บปวด ผุดขึ้นมาในใจ เกิดอาการทางกาย ใจสั่น เหงื่อแตก ไม่มีสมาธิ สับสน คิดอะไรไม่ออก ผลกระทบต่อการกินการนอน
normal responses to a traumatic event14
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT
 • Recurring emotional reactions are common.Anniversaries of the event, such as at one month or one year, as well as reminders (e.g., aftershocks from earthquakes) can trigger upsetting memories of the traumatic experience. These ‘triggers’ may be accompanied by fears that the stressful event will be repeated.
 • หวนระลึกขึ้นมาได้อีก โดยเฉพาะเมื่อมีตัวกระตุ้นให้จดจำ
normal responses to a traumatic event15
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT
 • Interpersonal relationships often become strained.Greater conflict, such as more frequent arguments with family and co-workers, is common. On the other hand, people may become withdrawn and isolated and avoid their usual activities.
 • ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ มีความขัดแย้ง บางคนแยกตัว
normal responses to a traumatic event16
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT
 • Physical symptoms may accompany the extreme stress.For example, headaches, nausea and chest pain may result and may require medical attention. Pre-existing medical conditions may worsen due to the stress.
 • มีอาการทางกาย ปวดหัว แน่นในอก หายใจขัด โรคทางกายเดิมแย่ลง
normal responses to a traumatic event17
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT

There is not one ‘standard’ pattern of reaction to a traumatic event.Some people respond immediately, while others have delayed reactions – sometimes months or years later. Some have adverse effects for a long period of time, while others recover rather quickly.

อาการจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทั้งความรุนแรงหรือระยะเวลา

normal responses to a traumatic event18
NORMAL RESPONSES TO A TRAUMATIC EVENT

Reactions can change over time.Some who have suffered from trauma are energized initially by the event to help them with the challenge of coping, only to later become discouraged or depressed.

อาการจะเปลี่ยนแปลงได้ จะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

vicarious traumatization
VICARIOUS TRAUMATIZATION
 • A traumatic event can affect even those not directly affected by the event.
 • Even if a person is not in the actual traumatic event, s/he may experience a sense of vulnerability from witnessing the results of the traumatic event (e.g., neighboring communities, rescue and relief workers, media people covering the event, people watching the event on TV).
 • บางคนอาจมีอาการได้แม้ไม่ได้ประสบโดยตรงแต่ได้รับรู้จากสื่อหรือการเข้าไปช่วยเหลือ
saving grace
SAVING GRACE

-Stress reactions to disaster are a ‘normal’ reaction to an ‘abnormal’ situation. Survivors exhibit these reactions because they recognize the DANGER that disasters pose. เป็นปฏิกิริยาปกติในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

-Most people recover fully from even moderate stress reactions within 6 to 16 months. ส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ปกติ

slide22

FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING

PSYCHOLOGICAL TRAUMA

ความรู้สึกท่วมท้น การควบคุม การเชื่อมโยง การให้ความหมาย

slide23

FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING

PSYCHOLOGICAL TRAUMA

slide24

FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING

PSYCHOLOGICAL TRAUMA

take note
TAKE NOTE

Not everyone experiences a traumatic event in the same way. Some people will be more affected by a traumatic event for a longer period of time than others, depending on the nature of the event and the nature of the individual who experienced the event.

ลักษณะและเวลาในการตอบสนองจะต่างกันในแต่ละคน

slide26

FACTORS… THAT MAY AFFECT RECOVERY PROCESS

Level of exposure to trauma (most critical)

- Life threat (to self or others)

- Personal loss (parents, family,

friends, property)

- Disruption of everyday events

(displaced from home, school,

community, leisure activities)

slide27

FACTORS… THAT MAY AFFECT RECOVERY PROCESS

Post-disaster recovery environment

- Availability of social support (difficult

where support providers are also

disaster victims)

- Occurrence of additional life events

(death, hospitalization of family

members).

 • In the case of children, parental

reactions to disaster

slide28

FACTORS… THAT MAY AFFECT RECOVERY PROCESS

Pre-existing characteristics,

pre-traumatic event functioning

- Serious health problems

- Family-related difficulties

- Socio-economic status

- Pre-disaster psychiatric problems

- Pre-disaster academic functioning

- Vulnerable populations: children,

the elderly, the sick and the poor

slide29

FACTORS… THAT MAY AFFECT RECOVERY PROCESS

Coping strategies and personal efficacy

 • Individuals who have gone through

challenging situations mayfind it easier

to cope with the trauma.

- Negative coping strategies for dealing

with stress (e.g., anger, blaming

others) show higher levels of PTSD

symptoms in response to natural disasters.

signs of post traumatic growth
SIGNS OF POST-TRAUMATIC GROWTH
 • RELATING TO OTHERS. They may develop even stronger bonds with loved ones, reestablish relationships with estranged family members and friends, or gain compassion for others, especially those who have suffered in similar situations.
 • NEW POSSIBILITIES. They may begin to make choices in a more conscious manner according to a plan. They may also be more likely to try to change things that need changing.
 • PERSONAL STRENGTH. They may express greater self-reliance and feel more able to accept how things turn out and develop personal strength that may help you through such hardships you encounter in the future.
signs of post traumatic growth31
SIGNS OF POST-TRAUMATIC GROWTH
 • SPIRITUAL CHANGE. They may reevaluate their spiritual beliefs, associate with a community of similar believers, or connect with their spiritual roots.
 • APPRECIATION OF LIFE. They may develop a greater appreciation of life as a result of their crisis. Some explain this as trying to live each day more fully. Some may rethink their values and priorities about what is important in their life and act differently if they change their priorities – e.g., by spending more time with their family or devoting their life to a cause.
psychological responses on disasters based on crisis theory
Psychological Responses on Disasters (Based on Crisis Theory)

Disaster

Stress Reactions

Psychological Crisis

Mental Disorders

Equilibrium Restoration

Crisis Resolution

common stress reactions after a disaster
Common Stress Reactions after a Disaster
 • Physical reaction
 • Behavioral reaction
 • Emotional reaction
 • Cognitive reaction
slide35

Physical reaction

 • Agitation , hyper-arousal
 • Fatique , exhaustion
 • Hot or cold sensation
 • Gastrointestinal distress
 • Tightness in throat , chest
 • Appetite change
 • Worsening of health conditions
slide36

Behavioral reaction

 • Sleep problem , nightmares
 • Jumpiness , easily startled
 • Hyper-vigilance
 • Crying and tearfulness
 • Avoidance of reminder
 • increase family conflicts
 • Isolation , social withdrawal
slide37

Emotional reaction

 • Shock , disbelief
 • Anxiety , fear about safety
 • Irritabilities , anger , rage
 • Sadness , grief , depression
 • Numbness , disconnection
 • Hopelessness and despair
 • Survivor guilt , self-doubt
slide38

Cognitive reaction

 • confusion , disorientation
 • Intrusive thought , images
 • Recurring dreams , nightmares
 • Memory and concentration
 • difficulties
 • Difficulty making decisions
 • Focus on protective loved ones
 • Questioning spiritual beliefs
slide39

ปัจจัยที่กำหนดความรุนแรงของอาการปัจจัยที่กำหนดความรุนแรงของอาการ

ธรรมชาติและความรุนแรงของภยันตรายที่เผชิญ

สุขภาพจิตของบุคคล

ประวัติการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็ก

บุคลิกภาพเดิม

ความรวดเร็วในการได้รับความช่วยเหลือ

psychosocial impact to children
Psychosocial impact to children
 • เด็กไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย
 • เด็กไม่ได้รับการดูแลด้านการศึกษา
 • เด็กไม่ได้รับการดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้น้อย ไม่ต่อเนื่อง
 • ปัญหาจากโรงเรียนปิด เลิกก่อนเวลาบ่อย ๆ
 • ปัญหาจากการที่แม่หรือพ่อต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง
 • ปัญหาของวัยรุ่นที่ถูกมองจากภายนอก เช่นการเรียนต่อ
 • พฤติกรรมเลียนแบบ ชาชินกับความรุนแรง เล่นลักษณะรุนแรง(Traumatic play)
 • การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นการซ้ำเติม (Retraumatization)
the young victims could be categorized as follows
The young victims could be categorized as follows:
 • children who loss one or both parents or caregivers.
 • children who were injured but survived from the events.
 • children who personally experienced the violence.
 • children who were influenced by the disasters via communication and mass media.
 • children whose families were collapsed by the crises.
 • children who originally live in the difficult situations.
psychosocial effect to children
Psychosocial effect to children

Pre-school age

 • Clinging to mother or caregiver
 • Depressed , look unhappy
 • Ask for the loss one
 • Excessive crying
 • Regressive behavior, childish
psychosocial effect to children43
Psychosocial effect to children

Pre-school age

 • Sleeping problem, startled in sleep
 • Fear to strangers
 • Fear of separation, fear of darkness
 • Irritable, difficulty in raising
psychosocial effect to children44
Psychosocial effect to children

School age

 • Clinging to mother or caregiver
 • Ask for the loss one, waiting for coming back, depressed
 • Tremble, dread, horrified
 • Regressive behavior, become childish
psychosocial effect to children45
Psychosocial effect to children

School age

 • Fear to strangers, fear of separation
 • Eating, sleeping problems
 • School, relationship problem
 • Aggressive, stubborn, irritable, crying
psychosocial effect to children46
Psychosocial effect to children

Adolescent age

 • Tremble, dread, horrify, startle response
 • stress, excessive worrying, depressed
 • Sleeping problems, easily awakening
 • School problems, lack of study
psychosocial effect to children47
Psychosocial effect to children

Adolescent age

 • Problem in relationship
 • Aggressive, resisted behavior
 • Anger and willing to take revenge
 • Somatic symptoms
factors influencing to psychosocial effects
Factors influencing to psychosocial effects
 • Age, background personality of victims
 • Severity of incidence
 • Types of incidence
 • Status of affected family
 • Reaction and caring of the rest caregivers
 • Helping and supporting from outside
 • Speed of healing process
severe stress reactions after a disaster
Severe Stress Reactions after a Disaster
 • Intrusive re-experiencing:

terrifying memories, nightmares, or flashbacks

 • Extreme emotional numbing:

completely unable to feel emotion, as if empty

 • Extreme attempts to avoid disturbingmemories:such as though substance use
 • Hyper-arousal:

panic attacks, rage, extreme irritability, intense agitation, violence

severe stress reactions after a disaster cont
Severe Stress Reactions after a Disaster (cont.)
 • Severe anxiety:

debilitation worry, extreme helplessness, compulsions or obsessions

 • Severe depression:

loss of the ability to feel hope, pleasure, or interest; feeling worthless, suicidal ideation or intent

 • Dissociation:

fragmented thoughts,spaced put, unaware of surroundings, amnesia

Source: National Center for PTSD at http://www.ncptsd.va.gov/topics/disaster_handout_pdfs/Reactions.pdf

mental disorders after a disaster
Mental Disorders after a Disaster
 • Acute stress disorder (ASD)
 • Posttraumatic stress disorder (PTSD)
 • Major depressive disorder (MDD)
 • Generalized anxiety disorder (GAD)
 • Panic attack, Panic disorder
 • Substance use disorders (SUD)
 • Suicide
 • etc.
risk factors for psychiatric disorders
Risk Factors for Psychiatric Disorders
 • Intense exposure to disaster
 • Severe injury
 • Death of loved one
 • Major property destruction
 • Extensive financial loss

Source: North, 2003

psychosocial consequences of natural disasters
Psychosocial Consequences of Natural Disasters
 • Post traumatic stress disorder (PTSD) 81%
 • Major depression/depressive symptoms 57%
 • Generalized anxiety disorder 19%
 • Non-specific distress 35%

(Norris 2005)

tsunami thailand
Tsunami (Thailand)

Prevalence of psychiatric disorder

 • PTSD 11.9 %
 • Distress 33.7 %
 • Anxiety 36.9 %
 • Depression 30.2 %
cumulative chronic stress
Cumulative/Chronic Stress

Prolonged, unrelieved exposure

to a variety of stressors

may cause a person to operate in

physiological “full-alert” mode

at all times

cumulative chronic stress56
Cumulative/Chronic Stress

Following encounter with a stressor,

some persons fail to return to

non-stressed functioning

slide57

POST TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD)

หลังเหตุการณ์ร้าย ๆ สงคราม

จี้ตัวประกัน

ถูกข่มขืน

ภัยพิบัติ

อุบัติเหตุ etc.

slide58

POST TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD)

เผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

มีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดช่วยตัวเองไม่ได้

หลีกเลี่ยงต่อสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

รู้สึกเหมือนตกอยู่ในเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจนี้อยู่ตลอด

มีอาการของภาวะตื่นตัวมากอยู่ตลอด

slide59

Community Behavioral Health by Disaster Phase

Pre-disasterDisasterPost-disaster

COMMUNITY

SOLIDARITY

HEROISM

DISILLUSIONMENT

RECONSTRUCTION

IMPACT

1 - 3 Days

1 – 3 Years

phases of psychosocial support for a disaster
Phases of Psychosocial Supportfor a Disaster
 • Phase1:Pre-disaster(Preparation)
 • Phase2:Crisis and Emergency(<2wks)
  • Phase2.1:Crisis (< 72hours)
  • Phase2.2:Emergency (72hrs–2weeks)
 • Phase3:Post-disaster (2weeks – 3mts)
 • Phase4:Rehabilitation (> 3months)

Source: Department of Mental Health of Thailand

phase 1 pre disaster preparation
Phase1:Pre-disaster(Preparation)
 • Policy formulation and planning process
 • Set up responsible organizations
 • Personnel training
 • Other resource preparation
 • Practice/Drills
phase 2 crisis and emergency 2 weeks
Phase 2:Crisis and Emergency( < 2 weeks )
 • Crisis Phase ( <72hours)
  • Focusing on physical and social supports
  • Assessment of situation and preparation
 • Emergency Phase (72hrs-2wks)
  • Psychological first aid
  • Risk assessment and high-risk group

surveillance

phase 3 post disaster 2 weeks 3 months
Phase3:Post-disaster( 2weeks–3months)
 • Screening for mental health problems
  • GHQ-12-Plus-R for adults (GHQ-12 with the cutoff point of 5)
  • PSC-P for children
 • Diagnosis and treatments for mental disorders
  • M.I.N.I with AUDIT
 • Crisis intervention for the persons with severe psychological reactions
 • Surveillance for mental disorders
  • Depression , suicide, PTSD and alcohol use disorders
 • Continued physical and social supports
phase 4 rehabilitation 3 months
Phase4:Rehabilitation( >3months )
 • Screening for mental health problems
  • GHQ-12-Plus-R for adults (GHQ-12 with the cutoff point of 2)
  • SDQ for children
 • Diagnosis and treatments for mental disorders
  • M.I.N.I with AUDIT
 • Continued surveillance for mental disorders
  • Depression , suicide, PTSD and alcohol use disorders
 • Psychosocial rehabilitation
  • occupation
interventions for individuals with normal stress reactions
Interventions for Individuals with Normal Stress Reactions
 • Normalizing reactions
  • Education and social support.
  • Sharing with other victims
 • Encouraging to use natural supports
  • Talk with friends, family, and coworkers
 • Increase positive coping actions
  • Relaxation methods
  • Exercise in moderation
  • Getting adequate rest
  • Positive distracting activities
  • Trying to maintain a normal schedule

Source: National Center for PTSD at http://www.ncptsd.va.gov/topics/disaster_handout_pdfs/Reactions.pdf

interventions for individuals with severe stress reactions
Interventions for Individuals with Severe Stress Reactions
 • Biological Treatments
  • Anxiolytic drugs
  • Anti-depressant drugs
  • etc.
 • Psychosocial Intervention
  • Crisis Intervention
  • Trauma Treatments
basic principles for psychological support in a disaster
Basic Principles for Psychological Support in a Disaster
 • Phase-based management
 • Aware of the psychological complications from the support
 • Don’t forget to take care of the helpers psychologically
 • Integration with other supports
basic principles for psychological support in a disaster68
Basic Principles for Psychological Support in a Disaster
 • Research - reduction of the burden imposed on victims
 • Enhance local resources
 • Shift the focus on preparation
slide69
แนวทางการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจแนวทางการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ
psychological relief on trauma incident
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ(Psychological Relief On Trauma Incident)

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ต่อความรุนแรง (Risk Area)

 • ตัวอย่างมาตรฐานเพื่อการบำบัดรักษาฯ (Psychotramatology)
 • การรักษาด้วยยา
 • การรักษาทางจิตใจและสังคม
 • 2.1 Counselling
 • 1) Trauma Counselling 2) Grief Counselling
 • 3) Crisis Counselling 4) Problem Solving Counselling
 • 2.2 Strabilization
 • 2.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิด
 • (Cognitive Behavior Therapy : CBT)
 • 2.4 การให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตตามแนว Satir
 • 2.5 EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing)

ความเข้มแข็งทางจิตใจ

(Resilience 1)

เหตุการณ์ภัยคุกคามต่อชีวิต

(Traumatic Incident)

การบำบัดทางจิตเวช

(Psychiatric Treatments)

การให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจ

(Psychological First Aids)

ปฏิกิริยาความเครียด

(Traumatic Stress Reactions)

การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤต

(Crisis Counseling)

20%

ภาวะวิกฤตทางจิตใจ

(Psychological Crisis)

ความผิดปกติทางจิต

จากภัยคุกคามต่อชีวิต

(Traumatic Related

Mental Disorder)

การฟื้นฟูทางจิตสังคม

(Psychosocial Rehabilitation)

80%

การกลับสู่สมดุล

(Equilibrium Restoration)

ความหยุ่นตัว

(Resilience 2)

ไม่มีวิกฤตเดิมซ้ำ

(Crisis Resolution)

slide76

รวม5,460 ครั้ง

ข้อมูล : ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

slide77

ข้อมูล : ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

slide78

ข้อมูล : ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

slide79

ข้อมูล : ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

slide80

ข้อมูล : ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

slide87
เสียงจากภรรยาหม้ายและเด็กกำพร้าเสียงจากภรรยาหม้ายและเด็กกำพร้า

“ ลูกคนที่สองตอนนี้ก้าวร้าวมากเลยค่ะ ”

“ เดี๋ยวเอาปืนยิงเสียเลย ”

“ เวลาผ่านไปแถวป้อมเขาก็บอกจะไปหาพ่อ ๆ... ทำไมพ่อยังไม่กลับ”

“ ผมยังจำหน้าได้ ถ้าเจอมันเมื่อไร ผมจะฆ่ามันไห้ตาย แก้แค้นให้พ่อ”

slide88

เสียงจากภรรยาหม้ายและเด็กกำพร้าเสียงจากภรรยาหม้ายและเด็กกำพร้า

“ เวลานั่งกินข้าวด้วยกันเขาจะเว้นที่ไห้... รอพ่อกลับ ”

“ โตขึ้นผมอยากเป็นตำรวจ ไว้จับผู้ร้ายที่มายิงพ่อ”

“ หนูอยากไปโรงเรียน...แต่ต้องช่วยแม่เลี้ยงน้อง”

“เขาบอกว่าจะให้ทุนการศึกษา แต่รอมาตั้งนานแล้วยัง

ไม่เห็นได้เลย”

slide89
พฤติกรรมเด็กที่พบเมื่อออกเยี่ยมบ้านพฤติกรรมเด็กที่พบเมื่อออกเยี่ยมบ้าน
 • โกรธแค้นคนที่ทำร้ายพ่อ อยากแก้แค้น
 • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ดื้อมากขึ้น
 • เศร้าซึม หงอยเหงา ไม่สดชื่น ติดแม่
 • ก้าวร้าว เล่นกันรุนแรงมากขึ้น
 • ไม่ไว้วางใจ ปัญหาเรื่องสัมพันธภาพ
 • ปัญหาการเรียน etc.
slide90
แบ่งกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบแบ่งกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบ
 • เด็กที่สูญเสียพ่อและ/หรือแม่ และ/หรือผู้ดูแล รวมถึงกรณีสูญหาย
 • เด็กที่ได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรง
 • เด็กที่พบหรือเห็นความรุนแรงต่อหน้าทั้งขณะและหลังเกิดเหตุ
 • เด็กที่รับรู้ถึงความรุนแรงจากการบอกเล่าหรือสื่อต่าง ๆ
 • เด็กที่ตนเองหรือครอบครัวได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์
 • เด็กที่พ่อหรือแม่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากเหตุการณ์รุนแรง
 • เด็กที่เดิมอยู่ในความยากลำบากหรือด้อยโอกาสอยู่แล้ว
slide94

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมวาดรูป

Resilience Program

กิจกรรมวาดรูป

กิจกรรมวาดรูป

slide95
ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต

กลุ่มแม่

slide96
ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต

กลุ่มเด็กวัยรุ่น ( 13-18 ปี)

slide97
ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต

กลุ่มเด็กเล็ก ( 6-12 ปี)

psychological impacts of disasters trauma
Psychological Impacts of Disasters/Trauma
 • Normally occur in every disaster
 • Can lead to several mental disorders
 • Can lead to long term or permanent psychological impacts
 • The impacts may be larger than those from physical injuries in many events.
 • Appropriate and early interventions can help reduce the distress and long term sequelae

Mental Health Needs

slide101

THANK YOU

damrong262@hotmail.com