Download
k zmeghallgat s 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÖZMEGHALLGATÁS 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÖZMEGHALLGATÁS 2011

KÖZMEGHALLGATÁS 2011

100 Views Download Presentation
Download Presentation

KÖZMEGHALLGATÁS 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KÖZMEGHALLGATÁS2011 NAGYKOVÁCSI

 2. 1. napirendi pont TájékoztatóNagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2011

 3. Állami támogatások 2010 (ezer Ft) ÖSSZESEN: 489.214 • Normatív hozzájárulás 223.143 • SZJA 195.936 • Gépjármű adó 58.897 • Egyéb, OEP 11.238

 4. Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 153.433 • Bérleti díjak 17.124 - ebből föld bérlet 3.825 - helyiség bérlet 12.574 - lakbér 725 • Szolgáltatások bevételei 17.715 • ÁFA bevételek 39.093 • Étkezési térítési díj 32.573 • Kamat 27.512

 5. Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 234.988 • Adók 231.653 • Építmény 60.258 • Telek 74.145 • Iparűzési 94.389 • Adóbírság 2.861 • Bírságok 2.659 • Helyszíni és szabálysértési bírság 2.659 • Talajterhelési díj 676

 6. Egyéb bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 20.529 • 2010-es működési pénzmaradvány 10.153 • Egyéb bevételek 10.376

 7. Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 892.733 • Állami bevételek: 489.214 • Saját működési bevételek: 403.519

 8. Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 54.661 • Ingatlan eladás 1.937 • Víziközmű bérleti díj 31.936 • Lakossági befizetések 11.748 • Óvodai eszközbeszerzésrealapítványi támogatás 8.000 • Államkötvény beváltás 1.040

 9. Hitelek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 399.025 • Zsíroshegyi felújítás 34.597 • Kötvényből felhasznált összeg 292.693

 10. Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 1.152.038 • Működési bevételek: 892.733 • Felhalmozási bevételek: 259.305

 11. Európai Uniós pályázatokra beérkezett támogatások 2010. (ezer Ft) A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása110.240 A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1.572 A Tisza István tér felújítása 50.452 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 716 + Zsíroshegyi út felújítása TEÚT pályázat17.355

 12. A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása • Leírás: Nagykovácsi új településközpontjában új négy csoportszobás tagóvoda tervezése, kivitelezése, környezetének kialakítása. Az épület felszerelése megfelelő bútorzattal, játszószerekkel, számítástechnikai és telekommunikációs berendezésekkel, tornaszerekkel. Elkészült a kert megfelelő növényzettel, kerti játékokkal, kerti bútorokkal. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0142 • Project összköltsége: 312.771.084 Ft • Támogatási intenzitás: 79,93% • Támogatás összege: 250.000.000 Ft = 995.025 EURO • TSZ dátuma: 2008.október 31. • 2010-ben tényleges költés (elszámolható és nem elszámolható): 397.421.882 Ft

 13. A Főtér rehabalitációja • Leírás: A Nagykovácsi történelmi Főterének a kor és a település korszerű részeinek megfelelő színvonalára való átépítése történt meg úgy, hogy az új közlekedési jellemzők mellett alkalmassá vált közösségi események megrendezésére, találkozó-, pihenőhelyek kialakítására. Új közlekedési útvonal és buszforduló került kialakításra megfelelő buszváróval. A szükséges mértékig megtörtént a közművek rekonstrukciója, korszerűsítése, a légvezetékes hálózatok kiváltása. Kerekes székesek, gyermekkocsit tolók és gyengén látók részére megtörtént az akadálymentesítés. A tervezést 2008-ban hallgatói ötletpályázat előzte meg, az engedélyezési és kiviteli terveket a győztes pályázat felhasználásával, a hallgatók bevonásával a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói készítették. A beruházás 2011-ben elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által alapított Köztérmegújítási Nívódíjat, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat Kultúrált Települési Környezet Díjat.

 14. A Főtér rehabalitációja • Megvalósítás: 2010 • Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/A-2008-0038 • Project összköltsége: 119.706.259 Ft (módosított • Támogatási intenzitás: 72,12% • Támogatás összege: 86.332.154 Ft = 307.692 EURO • TSZ dátuma: 2009.április 17. • 2010-ben tényleges költés(elszámolható és nem elszámolható): 180.348.488 Ft

 15. A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése • Leírás: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működéshez való hozzájárulás, a stratégiai menedzsment, a költséghatékonyság, az eredményességi szemlélet segítségével a hivatal szervezetfejlesztése. Szakértői tanácsadói tevékenység igénybevétele, ügyfélszolgálati képzés, projektmenedzsment képzés, közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban képzés, stratégiai gondolkodás fejlesztés képzés. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: ÁROP-3.A.1/A-2008-0016 • Project összköltsége: 21.700.000 Ft • Támogatási intenzitás: 92% • Támogatás összege: 19.964.000.Ft = 71.153 EURO • TSZ dátuma: 2009. február 23. • 2010-ben tényleges költés 13.736.796 Ft

 16. A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Nagykovácsi innovatív intézményeiben • Leírás: Kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Több óvodai csoport és az ott dolgozó óvodapedagógusok vettek részt a munkában. A nevelőtestület alapos felkészítése után tették általánossá a kompetenciaalapú oktatást, különösen nagy hangsúlyt fektetve az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint az általuk kifejlesztett nevelési program alapján a gyermekek életkori sajátosságainak és a köztük levő egyéni különbségeknek a figyelembevételére. • Megvalósítás: 2009-2010 • Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0006 • Project összköltsége: 6.939.034 Ft (módosított) • Támogatási intenzitás: 100% • Támogatás összege: 6.939.034 Ft = 24.731 EURO • TSZ dátuma: 2009.július 14. • 2010-ben tényleges költés(elszámolható és nem elszámolható): 5.768.736 Ft

 17. Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 570.320 • Működési kiadások: 189.712 • Felhalmozási kiadások: 380.608

 18. Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 183.673 • Működési kiadások: 165.722 • Felhalmozási kiadások: 17.951

 19. Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.961 • Működési kiadások: 30.010 • Felhalmozási kiadások: 951

 20. Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 795 • Működési kiadások: 795

 21. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 317.199 • Közutak létesítése 272.825 • Saját ingatlanok fenntartása 12.204 • Víz és csatornahálózat 24.923

 22. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 295.052 • Közvilágítás 19.738 • Közterület fenntartás 6.828 • Közutak létesítése, fenntartása 49.263 • Saját ingatlanok fenntartása 11.192 • Községgazdálkodás 66.962 • Víz-csatornahálózat fenntartása 14.020 • Szociális feladatok 2.933 (házi sg.,családs., gyermekjólét) • Védőnői szolgálat 11.416 • Pe átadás 36.747

 23. Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 31.141 • Zsíroshegy csatorna építés 19.680 • Felszíni vízelvezetés 1.706 • Öreg iskola felújítás 4.840 • Útépítések 4.240 • XXI. Sz. Iskola 675