kutn hora n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kutná Hora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kutná Hora

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Kutná Hora - PowerPoint PPT Presentation

yasir-molina
89 Views
Download Presentation

Kutná Hora

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kutná Hora • dříve druhé město Českého království, odkud vytékal ,,stříbrný potok pražských grošů“ • město zapsané od r. 1995 na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO • město dvou katedrál s unikátně zachovaným historickým jádrem • město, které Vám umožní nahlédnout do středověku

 2. Památky

 3. Chrám sv. Barbory stavba byla zahájena r. 1388 hutí Petra Parléře dokončena byla r. 1905 od prosince 1995 je zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO

 4. Kaple Božího těla nenápadný objekt v těsné blízkosti katedrály sv. Barbory připomíná dobu těsně před zahájením stavby katedrály tehdy založilo Bratrstvo Božího těla hřbitovní kapli s kostnicí inspirovanou proslulou kostnicí v Sedlci na ostrohu nad říčkou Vrchlicí vznikl tak objekt s nádherným halovým prostorem vrcholně gotického slohu

 5. Kaple Božího těla

 6. Jezuitská kolej dvoupatrovou barokní kolej ve tvaru obráceného ,,F“ vystavěl v r. 1667 Giovanni Domenico Orsi měla úlohu, kterou chtěli zaujmout jezuité v dějinách města uměle navršenou terasu před kolejí uzavřela zeď se 13 sousošími světců sochy vytvořil v letech 1703-1716 laický příslušník řádu František Baugut v r. 1773 sloužila kolej vojenským účelům v r. 2004 byla zahájena rekonstrukce celého areálu na Evropské centrum umění

 7. Kamenná kašna vznikla jako součást kutnohorského vodovodu v r. 1495 je zajímavá nejen po stránce uměleckohistorické, ale i jako památka technického rázu kašna byla zastřešena a sloužila jako vodojem, který napájel další veřejné kašny ve městě její kamenická výzdoba nese znaky svatobarborské huti Matěje Rejska

 8. Kamenná kašna

 9. Kostel sv. Jana Nepomuckého jediná sakrální barokní stavba v Kutné Hoře vybudovaná v letech 1734-1752 v souvislosti s oslavami svatořečení J. Nepomuckého výzdoba je pojata jako oslava českých zemských patronů

 10. Kostel sv. Jana Nepomuckého

 11. Morový sloup přes 16 m vysoký sloup zhotovil v letech 1713-1715 František Baugut o stavbě bylo rozhodnuto po poslední morové epidemii, která zachvátila město v r. 1713 na vrcholu stojí socha Panny Marie Immaculaty

 12. Vlašský dvůr původně centrální mincovna nazvaná podle italských odborníků Vlachů po mincovní reformě Václava II. v r. 1300 se začaly razit pražské groše konala se zde důležitá státnická jednání např. volba Vl. Jagellonského českým králem či vydání Dekretu kutnohorského v současnosti slouží jako stálá expozice mincovnictví

 13. Vlašský dvůr

 14. Kostel sv.Jakuba původně byl tento kostel zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubovi Většímu, patronu horníků říkalo se mu také ,,vysoký“ podle věže, která se tyčí do výšky 85m stavba byla zahájena v r. 1330 první kamenný kostel v Kutné Hoře první kaple sloužily již v r. 1345 z gotického vybavení se zachovaly chórové lavice z 80. let 15. st., pozoruhodné jsou barokní obrazy z druhé pol. 18. st.

 15. Kostel sv. Jakuba

 16. Kostel Panny Marie na Náměti patří k nejstarším chrámům ve městě byl založen v 1.pol. 14. st. současná podoba je přestavba po požáru v r. 1470

 17. Kostel Panny Marie na Náměti

 18. Kostnice vybudována koncem 14. st. dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby Jana Blažeje Santiniho z poč. 18. st. po husitských válkách byla část hřbitova zrušena a kosti z hrobů byly složeny ve spodní kapli v r. 1511 byly kosti srovnány poloslepým mnichem do šesti pyramid podle odhadu jsou zde ostatky více než 40 tis. lidí

 19. Kostnice

 20. Muzea

 21. České muzeum stříbra jedno z nejstarších a nejbohatších muzeí v ČR založeno v r. 1877 nabízí dva prohlídkové okruhy 1.okruh:Město stříbra geologický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra, vznik města, svět stříbrné šlechty, mincovní pokladnice, kaple. 2.okruh:Cesta stříbra technologie dolování – model štoly ve sklepním prostoru, těžní stroj - trejv, stříbrný důl, verk - mincovna.

 22. České muzeum stříbra

 23. Odhalení tajemné tváře jedná se o výstavu která chce podnítit zájem o jednu ze zanedbaných částí kutnohorských dějin

 24. Ubytování

 25. Hotel Mědínek Hotel Mědínek se nachází na hlavním náměstí historického jádra města Kutná Hora. Přímo naproti hotelu je informační centrum, v těsném sousedství Vlašský dvůr - bývalá mincovna a sídlo českých králů, Hrádek - muzeum hornictví a přístupný středověký důl Osel, Riegrovy sady - terasový park s výhledem na údolí Vrchlice a hlavní památky - chrám sv. Barbory, Jezuitskou kolej, Hrádek, kostel .sv. Jakuba a Vlašský dvůr .

 26. Hotel Mědínek

 27. Hotel Zlatá Stoupa Hotel se nachází nedaleko historického centra Kutné Hory.

 28. Hotel U Růže Hotel U Růže se nachází v klidném prostředí městské části Sedlec, v těsné blízkosti Kostnice, která je památkou evropského významu, a Chrámu Nanebevzetí Panny Marie.