html5-img
1 / 1

DRAKIÁDA VE ZLATÉ

DRAKIÁDA VE ZLATÉ. Místo konání: Louka ve Zlaté I. a Hospůdka u Hasičů (naproti kontejnerům, stejně jako loni) Program: Přineste si draka, který vyletí až do oblak  . Pozor! Ve hře je putovní pohár. Loňský výherce ho nezapomene přinést!!!

Download Presentation

DRAKIÁDA VE ZLATÉ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DRAKIÁDA VE ZLATÉ Místo konání: Louka ve Zlaté I. a Hospůdka u Hasičů (naproti kontejnerům, stejně jako loni) Program: Přineste si draka, který vyletí až do oblak. Pozor! Ve hře je putovní pohár. Loňský výherce ho nezapomene přinést!!! Každý dětský účastník dostane lísteček a v restauraci ho vymění za pití a buřta! Buřtík si můžete opéct na ohni. Kdo chce může navštívit „Zlatskou ZOO“- prasátka, kozy, lamu, slepice - U Inquortůč.p. 10. Za příznivého počasí v hosdpůdcemalé překvapení! Termín: 19. 10. 2013 od 15 hod. Pokud máte dotazy, dobré nápady nebo chcete pomoci s organizací , volejte 604 268 259. Těšíme se na Vás obec Zlatá a SDH Zlatá

More Related