Download
sztuka bizantyjska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sztuka Bizantyjska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sztuka Bizantyjska

Sztuka Bizantyjska

622 Views Download Presentation
Download Presentation

Sztuka Bizantyjska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sztuka Bizantyjska Architektura

 2. Hagia Sophia

 3. Hagia Sophia

 4. Hagia Eirene

 5. Kościół Apostołów, Ateny

 6. San Apollinaire in Classe,Rawenna

 7. San Vitale, Rawenna

 8. Kathopsis Katholikos

 9. Klasztor Proroka Eliasza

 10. Sobór św. Zofii, Kijów

 11. Cerkiew Zwiastowania, Kreml

 12. kopuła Kopuła jest symbolem nieba, Boga, świętych i świata anielskiego. Liczba kopuł na cerkwi nie jest dowolna i ma znaczenie symboliczne: jedna kopuła symbolizuje jedynego Boga dwie kopuły to symbol dwóch natur Jezusa Chrystusa trzy kopuły są symbolem Trójcy Świętej pięć kopuł symbolizuje Jezusa Chrystusa oraz czterech ewangelistów siedem kopuł to symbol siedmiu sakramentów dziewięć kopuł symbolizuje dziewięć stopni anielskich trzynaście kopuł to symbol dwunastu apostołów i Jezusa Chrystusa

 13. Skwirtne, typ podkarpacki

 14. Kwiaton

 15. Dubicze cerkiewne

 16. Białowieża, Mikołaja cudotwórcy

 17. Porcelanowy ikonostas

 18. Trójcy św. Hajnówka

 19. Ikonostas Moskwa

 20. Michała i Konstantyna, Wilno

 21. Carskie sioło

 22. Izaaka, Petersburg

 23. Smolny, Petersburg

 24. San Marco, Wenecja