Download
readiness n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Readiness PowerPoint Presentation

Readiness

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Readiness

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Readiness Inactiviteitbinneneenrehabilitatietraject Door VenuNieuwenhuizen Trajectbegeleider - rehabilitation counselor

 2. Inhoud • - Rehabilitatie • - Readiness factoren

 3. Rehabilitatie • Cliënt GGZ • Participatie Rehabilitatiedoel Vaardigheden Hulpbronnen

 4. Antwoorden op inactiviteit Behandeling Bemoeizorg Rehabilitatie

 5. Rehabilitatie R E A D I N E S S • Cliënt GGZ • Participatie Rehabilitatiedoel Vaardigheden Hulpbronnen

 6. Readinessforrehabilitation • Noodzaak • Inzet • Begeleidingsbehoefte • Identiteitsbesef • Omgevingsbesef

 7. Mate van noodzaak WONEN WERKEN Intern Extern LEREN SOCIALE CONTACTEN

 8. Mate van inzet Verlangen of gevoelde externe noodzaakGeloof in eigen kunnenPositieve verwachtingenSteun

 9. Mate van begeleidingsbehoefte • Professioneel aanbod • Aansluiten bij contactstijl: • fysiek • emotioneel • verstandelijk • - levensbeschouwelijk

 10. Mate van identiteitsbesef Waarden achterhalen Ervaringen analyseren

 11. Mate van omgevingsbesef ABC richt zich naar buiten toe Zoek baan! Zoek een baan!

 12. Conclusie