slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONUMUZ : EPİSTEMOLOJİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONUMUZ : EPİSTEMOLOJİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

KONUMUZ : EPİSTEMOLOJİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 864 Views
 • Uploaded on

KONUMUZ : EPİSTEMOLOJİ. BİLGİ FELSEFESİ EPİSTEMOLOJİ. Episteme- loji nedir? Bilgi felsefesiyle mantık arasındaki farklar nelerdir?. İnsan bilgisinin yapısını İnsan bilgisinin kaynağını İnsan bilgisinin ölçütlerini İnsan bilgisinin sınırlarını.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KONUMUZ : EPİSTEMOLOJİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

BİLGİ FELSEFESİ

EPİSTEMOLOJİ

 • Episteme- loji nedir?
 • Bilgi felsefesiyle mantık arasındaki farklar nelerdir?
 • İnsan bilgisinin yapısını
 • İnsan bilgisinin kaynağını
 • İnsan bilgisinin ölçütlerini
 • İnsan bilgisinin sınırlarını

Mantık geçerli düşünme kurallarını ele alır.

slide3

Doğru veya yanlış

kar yağıyor

Kar yağması

Gerçektir

Bilgi kuramının temel kavramları

 • Doğruluk Düşüncenin gerçekle uyuşma yalnız

önermelere ait bir özelliktir

 • GerçeklikDüşünceden bağımsız olarak var olan bir

durum olgu veya nesnedir

slide4

BİLGİ KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI

  • Anlamlılık:Bir önermenin D veya Y olması anlamlı

olmasına bağlıdır. Kitap-mitap

  • Tutarlılık:Bir önermenin en az bir D olmasına bağlıdır.
  • Geçerlilik: Bir önermenin bütün değerlerinin D olmasına

bağlıdır.

slide5

BİLGİ FELSEFESİ

BİLGİ F. KONUSU

BİLGİ F. TEMEL SORUNLARI

Bilgi Kuramı

Mantık

Doğru Bilgi İmkanlıdır.

Doğru Bilgi İmkansızdır

Bilg. Kaynağı

Bilg. Değeri

slide6

BİLGİ FELSEFESİNİN KONUSU

Bilgi Kuramı

Obje suje arasındaki ilişkiyi

inceleyen Fel. alanına denir

Mantık

Doğru düşünme kuralları

Bilg. Kaynağı

Bilg. Değeri

İnsan hangi araçlarla bilgiye ulaşabilir

 • Nelere bilgi diyeceğiz
 • Bilginin insan yaş. rolü
 • Ne derecede bilebiliriz

Sezgi

Akıl

Duyum

Deney

slide7

BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL SORUNLARI

Doğru bilgi imkanlıdır.

Doğru bilgi imkansızdır

 • Rasyonalizm (Akılcılık)
 • Empirizm (Deneycilik)
 • Kritisizm (Eleştiricilik)
 • Pozitivizm (Olguculuk)
 • Pragmatizm (Faydacılık)
 • Entüisyonizm (Sezgicilik)
 • Fenomenoloji (görüngü)
 • Analitik Fel. (çözümleyici)
 • Sofizim
 • Septisizm
 • Kesin yargıya ulaşamayız
 • Şüphecilik
 • Algı yanılması
 • Kesin bilgiye ulaşamayız
 • Protagoras
 • Georgias
slide8

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Rasyonalizm (Akılcılık) : Zorunlu kesin bilgiye ancak akıl ile ulaşıla bilir.
 • Sokrates:Diyalektiğin kurucusu ( var olanı meydana çıkarma)
 • Eflatun . Matematiğin bilgisi kesindir. İki tür alem vardır.
 • Aristotelesİdealar nesnelerden bağımsızdır. Nesnelerin özünde tümeller vardır. Tümdengelim kıyas
 • DescartesAnaliz ve senteze dayalı matematiksel bir felsefe.
 • Şüpheyi araç olarak kullanmış...
 • SpinozaGeometri ve metafizik ideal bilimlerdir.
 • Lebniz Matematiği felsefeye uygulamıştır.
 • Hegel Gerçeğe ancak diyalektik ile ulaşılır
slide9

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Emprizim(Denecilik) : Zorunlu kesin bilgiye ancak deney ve duyu verileriyle ulaşıla bilir.
 • J. Locke :
 • Tabula Rassa....
 • D.Hume:
 • Tek bilgi alanı dış deneylerdir.
 • Nedensellik aklın sonucu değildir.
 • bir tür alışkanlık eseridir.
 • Condillac:
 • Bilginin kaynağı duyumlardır.
slide10

Aposteriori

Apriori

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Kritisizm (Eleştiricilik) : Aklı ve deneyi ayrı ayrı olarak ele
 • alır ve bunların sentezini yapar.
 • I. Kant.
 • Deney bilginin hammaddesini oluşturur. Doğuşta akılda var olan kategoriler vardır ki

Aklın bunlar sentezlenmesiyle doğru bilgiye ulaşılır.

Bundan dolayı bilgilerimiz rölatiftir

slide11

Nicelik kategorisi

Yüklemli

Tekil

Tümel

Şartlı

Oran kategorisi

Fasılalı

Tikel

Olasıllı

Zorunlu

Sınırlı

Olumlu

Tahkiki

Olumsuz

Yön kategorisi

Nitelik kategorisi

Kant’ın kategorileri nelerdir?

 • KRİTİSİZM (Eleştiricilik) : Aklı ve deneyi ayrı ayrı olarak ele alır ve bunarın sentezini yapar.
slide12

Pozitif düşünceye 3 aşamada geçilmiştir.

 • Teolojik Dönem Tanrısal güçler
 • Metafizik Dönem Soyut güçler
 • Pozitif Dönem Yasalar

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Pozitivizm (Olguculuk) : Duyu verileri ve olgusal dünyaya dayanan bilgiler bilinebilir.
 • A.Comte :
 • İnsan yalnız duyu verilerine ait bilgileri bilir.
 • Bilim metafizikten kurtulmalıdır.
slide13

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Analitik felsefe :
 • Felsefeye bilimlerin dilini analiz etme görevini verir

Sembolik mantık

Wittgestein:

Dilin sınırları ile gerçekliğin ve düşüncenin sınırları aynıdır.

Dilin yapısını iyi analiz yapmak gerekir.

slide14

Zeka

İçgüdü

Sezgi

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Entüisyonizm(sezgicilik):Zorunlu kesin bilgiye ancak sezgi ile ulaşılabilir.
 • Bergson:
 • Gerçek bilgiye sezgi ile ulaşılabilir

Zeka maddenin statiğini

İçgüdü maddenin dinamiğini

 • Gazali:
 • Kesin bilgiye ancak iman ile ulaşılabilir.
 • Kesin bilgi tanrının bilgisidir.
slide15

Doğru bilgi imkanlıdır diyenler.

 • Pragmatizm (Faydacılık):Doğru bilgi kişiye yararlı olan bilgidir.
 • William James :
 • Doğru insana yaradığı ölçüde geçerlidir
 • Ölçüt faydadır.( hayatı kolaylaştırma ihtiyaçları giderme)
 • J. Dewey
 • Düşünce insanın mutlu olmasına yarayan bir araçtır.

Faydanın olgusal alabileceğini savunarak Pozitivizmi

faydanın değişebileceğini savunarak ta Relativizimi