1 / 25

LAZER

LAZER. Lazerin Çalışma Prensibi.

yardan
Download Presentation

LAZER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LAZER

 2. Lazerin Çalışma Prensibi Optik bakımdan saydam, bir ucunda tam sırlı ve yansıtıcı, diğer ucunda yarı sırlı kısmen yansıtıcı iki ayna bulunan bir tüp alınır. Buna gaz, sıvı ve katı bir madde doldurulur. Dışarıdan ışık verme, elektrik akımı geçirmek suretiyle veya kimyasal bir yolla elde edilen enerji, ortamdaki atomlara ulaşır. Bunların bazıları bu enerjiyi emerler. Fazla enerji, atomları kararsız hale getirir. Kendisine bir foton çarpan, uyarılmış ve kararsız atom, fazla enerjiyi foton yayımlayarak verir.

 3. Fotonlar, benzer şekilde diğer fotonların yayımlanmasını sağlar. Uçlara ulaşan fotonlar, aynalardan yansıyarak geri dönerler ve olay devam eder. Uyarma ve tahriklerde ortamdaki fotonlar artar. Atomların hemen hemen hepsi, foton yaymaya başlayınca kuvvetlenen ışık, yarı sırlı uçtan dışarı çıkar.

 4. Lazer Türleri ve Lazerin Kullanım Alanları • Günümüzde,dalga boyları,güçleri,ışın kalitesi,verimlilikleri,çalışma şekilleri ve darbe uzunlukları açısından birbirinden farklı binlerce lazer türü vardır.

 5. Lazer Türleri

 6. Katı-Hal Lazerleri • Dalga boyları yaklaşık olarak 170 nm ile 3900 nm arasında değişen katı hal lazerleri,en çok kullanılan lazer türleri arasında yer almaktadırlar.Katı hal lazerler;ölçme işlemlerinde elmas kalıpların işlenmesinde,boya lazerlerinin pompalanmasında,atomik parçalanmada ve tıp alanında metalleri özellikle de yansıtıcı metalleri kesme,delme işlemlerinde tercih edilirler.Seramik gibi metal olmayan materyalleri işlemede de yine katı-hal lazerleri kullanılmaktadırlar.

 7. Sıvı Lazerler • Sıvı lazerleri,ayarlanabilen prizması nedeniyle özellikle kimyasal analiz işlemleri için uygundur.Bir sıvı lazer türü olan boya lazerleri;spektroskopik cihazlarda ışın kaynağı olarak,kanserin foto dinamik tedavisinin uygulanmasında,tıbbi teşhiste,deri hastalıklarında,bevliye,atmosferdeki gazların analizlerinde,ileri haberleşme teknolojisi ve mikro elektronik devrelerde,genetik mühendisliği alanında,insansız uzay araçlarındaki güneş pilinde,petrol ve kömür endüstrisinde,izotopların ayrılmasında,üç boyutlu resim çekme ve görüntülemede,kuru kimyasal aşındırma yöntemiyle malzeme işlemede ve uranyum madenciliği işleme endüstrisinde kullanılırlar.

 8. Gaz Lazerleri • Yara iyileşmesinde ve biyo-uyarımda etkili olduğu bilinen gaz lazerler endüstride ise özellikle 2-12 Kw’a kadar güç gerektiren uygulamalarda kullanılırlar.Gaz lazerleri arasında yer alan CO2 lazeri;deri,lastik gibi organik malzemelerin kesilme ve delinme işlerinde,çocuk emziklerine delik açmada,zımba basımlarında ve birçok metal,plastik,ağaç,kuvars,seramik ve cam işlemede tercih edilmektedirler.

 9. Yarıiletken Lazerler • Yarıiletken lazerler;CD çalıcı,CD-ROMS,DVD ve HD-DVD teknolojilerinde kullanılırlar.Yüksek hız ve düşük maliyet nedeniyle tercih edilen yarıiletken lazerler,ayrıca;ısıtma,kaplama,dikiş kaynak gibi endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım sahasına sahiptir.

 10. X-Işını Lazerler • X-ışını lazerler;görüntüleme mikroskobunda,taş baskılarda ve plazma incelemede kullanılırlar.

 11. Fiber Lazerler • Fiber lazerler;tıpta,askeri alanda,optik saatlerde,serbest elektron lazerleri ise ince filmlerde,fotokimyasal süreçlerin incelenmesinde,biyolojik yapılar ve bunların dinamiğinin incelenmesinde,yarıiletkenlerin elektronik yapılarının ortaya konmasında,malzeme ve yüzey işlemede kullanılırlar.

 12. Lazerlerin Kullanım Alanları

 13. Nd-YAG Lazeri

 14. Boya Lazerleri

 15. Helyum-Neon Lazeri

 16. Sinem AKTAŞ 3-A 232046

More Related