Anja Paap Stichting Herrie.nu - PowerPoint PPT Presentation

anja paap stichting herrie nu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anja Paap Stichting Herrie.nu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anja Paap Stichting Herrie.nu

play fullscreen
1 / 11
Anja Paap Stichting Herrie.nu
135 Views
Download Presentation
yardan
Download Presentation

Anja Paap Stichting Herrie.nu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anja PaapStichting Herrie.nu

  2. Innoveren in de Zorg en de kansen van (ict) techniek Waarom????

  3. Vergrijzing • Komende 30 jaar stijgt het aantal 65+ met 77%, terwijl: • Beroepsbevolking daalt met 9% • Krimpgebieden: dubbele vergrijzing!

  4. Drenthe De “Grijze Druk” (verhouding 65+ tot beroepsbevolking) 2010: bijna 30% 2040: ruim 60% Aantal 80+ meer dan verdubbeld

  5. waarom?? Financieel: • Grenzen aan groei zorguitgaven in zicht Beleid: • Langer thuis & Sneller naar huis

  6. Veranderende patiënt/cliënt • Meer eigen regie • Online! • Beter geïnformeerd • Klant

  7. Veranderende werknemers • Zelfstandig • Online! • Flexibel

  8. Online?? NL 2011: • internet 95% • 65 tot 75jarigen: 75% online • 25% daarvan heeft “internetvrienden” • 86% patiënten bezoekt “dr. Google” vóór de dokter

  9. Techniek?? Het gaat niet om de techniek op zich, je hoeft er niets mee te hebben. Het gaat om wat techniek kan betekenen in het antwoord op de vragen die we hebben.

  10. Biedt (ict)techniek een antwoord op: • Hoe houden we de zorg betaalbaar, toegankelijk en dichtbij, voor iedereen en in heel Nederland? • Hoe maken we het zorgberoep aantrekkelijk voor toekomstige werknemers? • Hoe geven we cliënten/patiënten zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid? • Hoe….? • Hoe…?