2011 yili stanbul meden yet n vers tes
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 302 Views
  • Uploaded on

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2011 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ. SUNUŞ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2011 YILI

İSTANBUL MEDENİYET

ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM FAALİYET RAPORU


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SUNUŞ

Üniversitemizin hedefi bilgi ve teknoloji ışığında, sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, akılcı, çözüm üreten, tarih ve kültürüne sahip çıkan vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

Evrenselliğin ön plana geçtiği, sınırların kalmadığı dünyamızda, bilim alanında ön sıralarda yerimizi almak büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 tarihli 6005 sayılı Kanun ile kurulmuş ve hızlı bir yapılanma süreci içine girmiştir.

2011 yılı içinde temizlik, güvenlik, yemek, kalorifer yakma, araç kiralama, akaryakıt, bilgi teknolojileri, büro mefruşatı gibi alımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir.

İhtiyaçlarımızı karşılarken saydamlığı,rekabeti,eşit muameleyi, güvenilirliği, denetimini sağlamaya özen gösterilmiştir.İhtiyaçların, kıt kaynaklarla etkin ve verimli kullanılmasına çalışılmıştır.

Ayşe YILDIZ ÖZKURT

İMİD Başkanı


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

I- GENEL BİLGİLER

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan , 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde  yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin  kurum misyonu doğrultusunda; sahip olduğumuz mevcut kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak değişime ve gelişmelere açık, katılımcı, etik davranışları hazmetmiş güçlü, bilimsel, kaliteli,  pratik,  güvenilir, çağdaş politikalar üreten, özgürlük ve disiplini birlikte gözeten bir  idari ve mali işler yapısına sahip olmak.

Vizyon

Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda,  işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, örnek bir model oluşturarak kamu kurumları içinde rehber bir İdari ve Mali İşler Birimi olmak.


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

2- Araç ,gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek ve Rektörlük bütçesinde ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım satın alımları yapılarak  ihalelerini gerçekleştirmek.

3-Temizlik,güvenlik,  Personel taşımacılığı, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yürütmek,  ve ihalelerini gerçekleştirmek.

4-Rektörlük ve bağlı birimlerinin Elektrik, Su ve Doğalgaz faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmek.

5-Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

 1.1- Hizmet Alanları

 1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları
2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimizin bileşim sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Birimimizde günümüz teknolojilerine uygun teknik donanıma sahiptir. Bilgisayar kullanıcılarımız internet ağına bağlıdır.

3.1- Yazılımlar

Yeni kurulan bir üniversite olmamızdan dolayı şu an herhangi bir yazılım kullanılmamaktadır.

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 90 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 168 Adet


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

4- İnsan Kaynakları

4.1- İdari Personel


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

4.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

5- Sunulan Hizmetler

5.1-İdari Hizmetler

- Üniversitemizin tüm birimlerinin mal ve hizmet alımlarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi,

- Üniversitemize ait elektrik, telefon, doğalgaz vb.faturaların ödenmesi,

- Satın alınan demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alınarak ilgili birimlere dağıtılması,

- Üniversitemiz hizmet alımı ihalelerini gerçekleştirilmesi,

- Üniversitemize ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yapılması,


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Daire Başkanlığımız harcamaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A - Birimin Amaç ve Hedefleri

Bu bölüm stratejik plan hazırlandıktan sonra yazılacaktır.


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

B - Temel Politikalar ve Öncelikler

- Yürürlükte olan anayasa, kanun, yönetmelik ve tüzüklere riayet etmek,

- Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,

- Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,

- Mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,

- Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan düşünceye sahip olmak,

- Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

- Kurumsal iletişime açık olmak,

- Teknolojik gelişmelere açık olmak.


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - Mali Bilgiler

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

B - Performans Bilgileri

Performans bilgileri adı altındaki bölümler, performans programı hazırlandıktan sonra yazılacaktır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Tüm bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması,

- Personelin bilgi ve tecrübe düzeyinin yüksek oluşu ve özverili çalışması,

- Daimi internet bağlantısı,

- Diğer birim ve kurumlarla uyumlu çalışma,


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

B- Zayıflıklar

- Bürokratik yapıdan kaynaklanan zaman kayıpları,

- Hizmet içi eğitimin yeteri kadar verilememesi,

C-Değerlendirme

Çağdaş,kendisini yenileyebilen,yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen kalifiye personel istihdamı ve personelin iş motivasyonunu arttırıcı kaynakların sağlanması sonucunda birimimiz daha verimli çalışabilir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Çalışan kapasitesini arttırmaya yönelik eğitimler (hizmet içi eğitim vb.) verilmesi.


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.


2011 yili stanbul meden yet n vers tes

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TEŞEKKÜRLER

Ayşe YILDIZ ÖZKURT

İdari ve Mali İşler

Daire Başkanı