uppdragsavtalet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppdragsavtalet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppdragsavtalet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Uppdragsavtalet - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Uppdragsavtalet. Vem är part i uppdragsavtalet? Överlåtelse av uppdraget Delegering av arbetsuppgifter Formkrav för uppdragsavtalet. Vem är part i uppdragsavtalet?. 1 § FML – mäklaren är en fysisk person En juridisk person kan alltså aldrig vara mäklare i lagens mening!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uppdragsavtalet' - yagil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uppdragsavtalet
Uppdragsavtalet
 • Vem är part i uppdragsavtalet?
 • Överlåtelse av uppdraget
 • Delegering av arbetsuppgifter
 • Formkrav för uppdragsavtalet
vem r part i uppdragsavtalet
Vem är part i uppdragsavtalet?

1 § FML – mäklaren är en fysisk person

 • En juridisk person kan alltså aldrig vara mäklare i lagens mening!

Ex: ett mäklarföretag sluter ett förmedlingsavtal

 • Avtalet betyder att företaget skall anvisa en av sina mäklare
 • Den anvisade mäklaren blir då part i själva förmedlingsuppdraget
vem tillkommer avtalet
Vem tillkommer avtalet?

Avtalet är personligt!

 • Tillkommer alltid den mäklare som i avtalet angetts som ansvarig mäklare.
 • Denna person har rätt och skyldighet att genomföra avtalet.
 • Ev. interna regler hos mäklarföretaget om övertagande binder inte uppdragsgivaren!
verl telse av uppdraget
Överlåtelse av uppdraget
 • Kan överlåtas till annan mäklare om uppdragsgivaren samtycker.
 • FMN gillar inte klausuler i avtalet om att mäklaren har rätt att överlåta uppdraget.
  • Får inte ske rutinmässigt och utan godtagbara skäl (dock ej varning ännu).
 • Den nye mäklaren ansvarar enligt befintligt avtal.
 • Överlåtelsen skall vara skriftlig! Se 11 §.
delegering av arbetsuppgifter god fastighetsm klarsed 12
Delegering av arbetsuppgifterGod fastighetsmäklarsed 12 §

Uppgifter som får delegeras till assistent:

 • Upprätta boendekostnadskalkyl
 • Upprätta objektsbeskrivning
 • Handlägga tillträde
 • Handha öppna visningar (riktade visningar mer oklart)
11 skriftlighetskrav
11 § - Skriftlighetskrav
 • Avtalet skall vara skriftligt.
 • M får inte åberopa ett villkor som inte är skriftligt.
  • Ett muntligt avtal är inte civilrättsligt ogiltigt.
  • Mäklaren har ändå rätt till provision, som dock ev. kan jämkas enligt 23 §.
 • E contrario: uppdragsgivaren får åberopa ett muntligt avtalsvillkor
undantag fr n skriftlighetskravet
Undantag från skriftlighetskravet

4 § - Lagen dispositiv gentemot näringsidkare

 • Kan avtala bort skriftlighetskravet

11 § - Ändring av förmedlingsobjektets pris

 • Avser utgångspriset i marknadsföringen
 • Uppdragsgivaren kan vilja ha en snabb ändring för att acceptera ett anbud.
 • FMN 4-1507-03 – sänkning av utgångspriset inte OK när man kommit överens om högre provision om köpeskillingen översteg utgångspriset (provisionstrappa).
undantag fr n skriftlighetskravet1
Undantag från skriftlighetskravet

11 § - ”Andra villkor för överlåtelsen (…)”

  • Val av budgivningsmodell
  • Sättet för köpeskillingens erläggande
  • Krav/önskemål om tillträdesdag
  • Krav på friskrivningar, garantier eller andra särskilda villkor i köpekontraktet
 • Skall tolkas och tillämpas restriktivt!
11 2 st ensamr ttsavtal
11 § 2 st. - Ensamrättsavtal
 • Ensamrätt max 3 månader
 • Längre ensamrätt gäller inte mot konsument
  • Anses i så fall vara 3 månader
  • Mot näringsidkare kan ensamrätten vara längre.
 • Förlängning kräver särskilt avtal
  • Automatisk förlängning inte acceptabelt
 • Förlängning möjlig tidigast 1 mån före ensamrättens upphörande.
upps gning av uppdragsavtalet
Uppsägning av uppdragsavtalet
 • Obefogad uppsägning av avtal = kontraktsbrott
  • Ersätta motparten all skada

Om säljaren säger upp:

 • Ersätta mäklarens nedlagda kostnader = SKADESTÅND
 • Mäklaren måste dock
  • Förklara konsekvenserna för uppdragsgivaren
  • Ge uppdragsgivaren tid att fundera på saken
begr nsade uppdragsavtal
Begränsade uppdragsavtal
 • Fall där mäklaren inte förmedlar
  • T ex upprätta juridiska handlingar, värdering

FML tillämplig om

 • Uppdraget innehåller förmedling
  • D v s att förena två avtalsparter – ELLER
 • Uppdraget utförs av reg. mäklare och har anknytning till förmedling.
  • T ex värdering, kontraktsskrivning
  • Dock ej att bevittna testamente