slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORTOGRAFIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ORTOGRAFIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

ORTOGRAFIA. LES OCLUSIVES p/t/c i b/d/g. AVALUACIÓ INICIAL. SABRÍEU ESCRIURE CORRECTAMENT LES PARAULES QUE REPRESENTEN LES SEGÜENTS IMATGES? Intenteu-ho!. SANG. PNEUMÀTIC. BAPTISME. ÀNEC. DRAP. ATLETA. MAG. LLOP. ESPÀRREC. ALJUB. CUB. SERP. TUB. ADOB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORTOGRAFIA' - yael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ORTOGRAFIA

LES OCLUSIVES

p/t/c i b/d/g

slide2
AVALUACIÓ INICIAL

SABRÍEU ESCRIURE CORRECTAMENT LES PARAULES

QUE REPRESENTEN LES SEGÜENTS IMATGES?

Intenteu-ho!

slide3
SANG

PNEUMÀTIC

BAPTISME

ÀNEC

DRAP

ATLETA

MAG

LLOP

ESPÀRREC

ALJUB

slide4
CUB

SERP

TUB

ADOB

slide5
Les consonants oclusives formen tres subgrups: p/b, t/d, i c/g,i alternen en les variacions morfològiques: p/b: llop, lloba, rep, rebem t/d: nebot, neboda c/g: amic, amiga.Quan apareixen al final de paraula o al final de síl·laba, representen el mateix so.
slide6
Per a saber quina cosonant cal escriure en cada cas, en final de paraula, fixeu-vos en les regles:
  • Darrere de vocal tònica o diftong tònic, escrivim p, t, c,sense tindre en compte la grafia amb què s’escriuen els derivats:
  • Pdrap llop (però lloba) xarop rep (però rebedor)
  • T banyat dit (però didal) paret crit
  • C gemec amic(però amiga) lloc suec
slide7
Darrere de vocal àtona o consonant, escrivimp, t, c o b, d, gsegons la grafia amb què s’escriuen els derivats:

P serp - serpentí

T sort - sorteig

C mèdic - mèdica

B verb - verbal

D ràpid - rapidesa

G biòleg - biòloga

slide8
Però:

espàrrec, ànec, mànec

- Tots els gerundis acaben en -t: amant, rebent, tenint...

- La primera persona del pres. d’Ind. d’alguns verbs acaba en -c malgrat que el subjuntiu s’escriga amb -g:vinc ( vinga), aprenc (aprenga).

- Alguns adjectius i substantius acaben en - ant, -ent, -and, -end: caminant, dependent, sumand, dividend.

Hi ha molts anglicismes adaptats al valencià que acaben

en -ing: càmping, càsting, màrqueting.

slide11
ATENCIÓ!
  • Són correctes de les dos maneres, i tenen un significat diferent:
  • - bòlit (tros de fusta cilíndrica ) / bòlid (meteorit)
  • - cub (poliedre) / cup (recipient sobre el qual es trepitja el raïm…)
  • - rec (canal de regatge) / reg (fornir aigua a les terres, irrigació)

SINÒNIMS:

CARAGOL : CARGOL

slide13
Alguns mots més per a recordar:baptisme cotna ametla butlletaratlla( en la pronúncia es dobla el so representat per la l o la ll )recepta conjecturasubmergir addició escriptor repte captivar pneumàtic pneumòniaassumpte compte presumpte( Alguns mots presenten el grup - mpt-)
slide14
EXERCICIS:

Ompliu els buits amb l’oclusiva corresponent:

1- L’ami___ d’Alfre___ ha canviat d’actitu___ i enguany sí que vol anar al Cari___.

- L’amic d’Alfred ha canviat d’actitud i enguany sí que vol anar al Carib.

2- He fet una sol·licitu___ per entrar en el clu___ d’escacs de Madri___.

- He fet una sol·licitud per entrar en el club d’escacs de Madrid.

3- En la pare___ del despatx de l’advoca___ hi ha un quadre amb un pra___ ver___ i un sol gro___.

- En la paret del despatx de l’advocat hi ha un quadre amb un prat verd i un sol groc.

4- No compren___ la seua inquietu___. És massa poru____ per a ser bandi___.

- No comprenc la seua inquietud. És massa poruc per a ser bandit.

5- Em fa fàsti___ pensar en un àne___ guisa___: Donald era tan dolç!

- Em fa fàstic pensar en un ànec guisat: Donald era tan dolç!

slide15
6- Tinc l’estóma___ rebolicat des que he vist l’actuació del ma___ fent màgia.

- Tinc l’estómac rebolicat des que he vist l’actuació del mag fent màgia.

7- És molt violent: m’ha fet un pessi___ i un arra___.

- És molt violent: m’ha fet un pessic i un arrap.

8- Cre___ que Davi___ no sa___ que té molta sor___. En l’accident quasi es queda ce___, sor___ i mu___, però al final s’ha recuperat.

- Crec que David no sap que té molta sort. En l’accident quasi es queda cec, sord i mut, però al final s’ha recuperat.

9- No vages tan ràpi____! La rapidesa no és garantia de perfecció.

- No vages tan ràpid! La rapidesa no és garantia de perfecció.

10- Està en la plenitu__ de la seua joventu__ però encara no sa__ com soltar l’a__elerador i no a__epta cap consell.

- Està en la plenitud de la seua joventut, però encara no sap com soltar l’accelerador i no accepta cap consell.

ad