ORTOGRAFIA - PowerPoint PPT Presentation

dionne
ortografia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORTOGRAFIA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentation Description
162 Views
Download Presentation

ORTOGRAFIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORTOGRAFIA LES PALATALS SONORES J / G / TJ / TG

 2. COM S’ESCRIUEN LES PARAULES DE LES IMATGES REPRESENTADES?

 3. GIRAFA GIRAFA CORRETJA JUTGE GERANI GESPA JUPETÍ INJECCIÓ

 4. JARDINER

 5. joies


 6. jugadora

 7. PIJAMA ESPONJA GERRA GEL

 8. TARONJA PÀGINA RAJOLA PLUJA

 9. ÀNGEL JULIVERT

 10. VINE, BONIQUET, QUE ET POSARÉ UNA INJECCIÓ. Llegiu les següents paraules: metge, Jesús, enveja, exageraven, imaginat, jutjat, justícia, ingenu, ajustat, jersei, desitjara. Totes aquestes paraules contenen el so /dʒ/ similar al de la j anglesa (James), la g italiana (gioco) o la ll en argentí (millones). En valencià, aquest so s’escriu amb les grafies j, g, tj, i tg. En altres dialectes,la j i la g representen un so diferent del de la tj i la tg ( en català oriental, enveja i exagerar no tenen el mateix so que desitjar i metge ).

 11. Recordeu les regles d’escriptura d’aquest so?

 12. Recordeu que les consonants gij alternen en les paraules de la mateixa família segons la vocal que hi apareix darrere: pluja, pluges; viatjar, viatgem

 13. S’escriuen amb tg les paraules acabades amb el sufix –atge, -etge, -otge, -utge: paisatge, heretge, ferotge, sutge

 14. Com que fonèticament en valencià no hi ha diferències entre la tj ila j, poden sorgir dubtes a l’hora d’escriure els verbs acabats en -tjar i -jar ( viatjar però batejar). De vegades, podeu recórrer a una paraula de la mateixa família ( homenatjar-homenatge; pujar, pujada ). Hi ha moltíssims més verbs acabats en -jar que no en -tjar ( assajar, bandejar, batejar, colpejar, envejar…).