e m a s syst m environment ln ho zen a auditu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E M A S - Systém environmentálního řízení a auditu PowerPoint Presentation
Download Presentation
E M A S - Systém environmentálního řízení a auditu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

E M A S - Systém environmentálního řízení a auditu - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

E M A S - Systém environmentálního řízení a auditu. Zavádění EMAS na MŽP Porada OVSS 14. 5. 2008. Princip EMAS. Integrace environmentálních hledisek do všech aktivit organizace (vrcholná strategie i každodenní provoz)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E M A S - Systém environmentálního řízení a auditu' - yadid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e m a s syst m environment ln ho zen a auditu

E M A S - Systém environmentálního řízení a auditu

Zavádění EMAS na MŽP

Porada OVSS

14. 5. 2008

princip emas
Princip EMAS
 • Integrace environmentálních hledisek do všech aktivit organizace (vrcholná strategie i každodenní provoz)
 • Pravidelné hodnocení a přezkoumávání vlivu organizace na životní prostředí a jeho průběžném zlepšování
princip emas1
Princip EMAS
 • Organizace nemá stanoveny žádné konkrétní limity a cíle zvenčí (s výjimkou legislativy)
 • Podle druhu činnosti a svých možností si sama určuje prioritní oblasti, na které se zaměří, a konkrétní cíle pro zlepšování
iso 14001 vs emas
ISO 14001 vs. EMAS
 • EMAS = ISO 14001 + některé další požadavky
  • Environmentální prohlášení
  • Aktivní účast zaměstnanců
  • Nepřímé environmentální aspekty
  • Využívání loga
  • Registrace (zapojení dalších orgánů a institucí)
  • ...
zaveden vlastn ho syst mu emas
Zavedení vlastního systému EMAS
 • Definování environmentální politiky
 • Provedení úvodního environmentálního přezkoumání
 • Stanovení environmentálních cílů a definování konkrétních programů k jejich zabezpečení
 • Stanovení formální struktury systému (pravomoci, odpovědnost)
 • Vytvoření programu školení, vzdělávání a výcviku pro všechny zaměstnance
zaveden vlastn ho syst mu emas1
Zavedení vlastního systému EMAS
 • Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající dokumentace
 • Stanovení souboru konkrétních postupů k minimalizaci negativních vlivů na ŽP
 • Plánování mimořádných stavů a situací
 • Provádění měření a pravidelného monitoringu
 • Definování neshod, stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření
zaveden vlastn ho syst mu emas2
Zavedení vlastního systému EMAS
 • Provádění interních auditů, přezkoumání vedením a ověřování systému třetí stranou
 • Publikace environmentálního prohlášení
 • Registrace u odpovědného orgánu (CENIA)
 • Využívání loga EMAS
emas na m p
EMAS na MŽP
 • Zavedení schváleno poradou vedení dne29. 1. 2008
 • Termín zavedení: 30. 9. 2008
 • Termín registrace: 31. 12. 2008
pro emas
Proč EMAS ?
 • Zkvalitnění řízení (systém řízení, procesy, dokumentace)
  • Úzká provázanost s procesním auditem
 • Environmentální přínosy
 • Příklad pro další organizace
 • Ekonomické přínosy
 • Povědomí zaměstnanců
 • CZ PRES a revize Nařízení EMAS
co u bylo ud l no
Co už bylo uděláno ?
 • Environmentální politika
 • Úvodní environmentální přezkoumání
 • Školení (a test )
 • Struktura systému
  • představitelka vedení pro EMAS = NM Bízková
 • Výběr konzultační firmy
dal kroky
Další kroky
 • Vše ostatní nás teprve čeká...
  • Dopracování úvodního environmentálního prohlášení
  • Realizace všech školení
  • Tvorba dokumentace
  • Nastavení struktury systému
  • Interní audity
  • Externí ověřování
  • ... ... ...
p ru ka emas
Příručka EMAS
 • Planeta č. 1/2007
 • http://www.env.cz/osv/edice.nsf
odkazy
Odkazy
 • Ministerstvo životního prostředí
  • http://www.env.cz (Politika a nástroje / Dobrovolné nástroje)
 • CENIA, česká informační agentura životního prostředí
  • http://www.cenia.cz (Nástroje ochrany životního prostředí)
  • http://www.cenia.cz/EMAS