Wzrost i rozw j gospodarczy
Download
1 / 18

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY. WNE UW. PLAN WYKŁADU. TERMINOLOGIA PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT. WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wzrost i rozw j gospodarczy

WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

WNE UW

J. Wilkin - Ekonomia


Plan wyk adu
PLAN WYKŁADU

 • TERMINOLOGIA

 • PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO

 • CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO

 • MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO

 • WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT

J. Wilkin - Ekonomia


Wzrost gospodarczy a rozw j gospodarczy
WZROST GOSPODARCZY AROZWÓJ GOSPODARCZY

 • Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto

 • Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku

 • Rozwój gospodarczy: złożony proces gospodarczo-społeczny, przejawiający się w przemianach strukturalnych gospodarki oraz poprawie najważniejszych wskaźników charakteryzujących warunki życia społeczeństwa. Syntetycznym wskaźnikiem rozwoju jest stosowany przez UNDP tzw. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index)

J. Wilkin - Ekonomia


Klasyfikacje kraj w pod wzgl dem rozwoju
KLASYFIKACJE KRAJÓW (pod względem rozwoju)

- rozwinięte vs. nierozwinięte/rozwijające się/zacofane

- uprzemysłowione vs. nieuprzemysłowione

- Pierwszy, Drugi, Trzeci Świat

- Północ vs. Południe

- bogate vs. biedne

J. Wilkin - Ekonomia


Ii przegl d stanu faktycznego
II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO

Stopa wzrostu gospodarczego w wybranych krajach (2000-2004)

J. Wilkin - Ekonomia

Źródło: Obliczenia własne w oparciu oBank Światowy (2005).


Ii przegl d stanu faktycznego1
II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO

Ewolucja PKB w krajach postsocjalistycznych (1990-2004)

Źródło: Obliczenia własne w oparciu oBank Światowy (2002, 2005).

J. Wilkin - Ekonomia


Ii przegl d stanu faktycznego2
II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO

Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego (2001)

J. Wilkin - Ekonomia

Źródło: Human Development Report (2002).


Wybrane wska niki rozwoju 2004
Wybrane wskaźniki rozwoju -2004

J. Wilkin - Ekonomia


Iii czynniki wzrostu
III. CZYNNIKI WZROSTU

 • ZASOBY NATURALNE

 • CZYNNIKI OSOBOWE

 • CZYNNIKI KAPITAŁOWE

 • CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE

J. Wilkin - Ekonomia


Iv modele wzrostu
IV. MODELE WZROSTU

 • MODEL HARRODA-DOMARA

  Y = K× 1/k

  gdzie:

  Y – produkt krajowy brutto

  K – kapitał

  k – kapitałochłonność

J. Wilkin - Ekonomia


Iv modele wzrostu1
IV. MODELE WZROSTU

 • MODEL HARRODA-DOMARA cd.

  DY = DK× 1/k

  gdzie:

  DY – wzrost produktu krajowego brutto

  DK – przyrost kapitału (= inwestycje)

  k – kapitałochłonność

J. Wilkin - Ekonomia


Iv modele wzrostu2
IV. MODELE WZROSTU

 • MODEL HARRODA-DOMARA cd.

  DY/Y = DK/Y× 1/k

  gdzie:

  DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto

  DK/Y – stopa inwestycji

  k – kapitałochłonność

J. Wilkin - Ekonomia


Iv modele wzrostu3
IV. MODELE WZROSTU

 • MODEL SOLOWA

  Y = f(K, L, A)

  gdzie:

  Y – produkt krajowy brutto

  K – kapitał

  L – siła robocza (praca)

  A – efektywność wykorzystania czynników produkcji (technologia)

J. Wilkin - Ekonomia


Iv modele wzrostu4
IV. MODELE WZROSTU

 • MODEL SOLOWA cd.

  DY/Y = a + WK×rK + WL×rL

  gdzie:

  DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto

  a – parametr efektywności wykorzystania czynników produkcji

  WK (WL) – proporcja dochodu przypadająca na kapitał (pracę)

  rK (rL) – stopa wzrostu kapitału (pracy)

J. Wilkin - Ekonomia


Iv modele wzrostu5
IV. MODELE WZROSTU

Źródła wzrostu PKB w USA w latach 1929-1982

J. Wilkin - Ekonomia

Źródło: Denison, 1985.


V wzrost a dobrobyt
V. WZROST A DOBROBYT

 • WZROST GOSPODARCZY A REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW

 • GRANICE WZROSTU (wg. Raportów dla Klubu Rzymskiego)

J. Wilkin - Ekonomia


Ewolucja struktury gospodarki 200 lat 3 sektory rolnictwo przemys us ugi
Ewolucja struktury gospodarki -200 lat(3 sektory: rolnictwo, przemysł, usługi )

Przemysł

Usługi

Rolnictwo

J. Wilkin - Ekonomia


Pytania problemowe
Pytania problemowe

 • Wyjaśnij różnice między pojęciem wzrostu i rozwoju gospodarczego

 • W jaki sposób możemy mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy?

 • Jak przebiega ewolucja znaczenia różnych czynników wzrostu gospodarczego?

 • Klasyczne modele wzrostu gospodarczego

 • Wykorzystanie Human Development Index dla mierzenia i porównywania rozwoju gospodarczego

J. Wilkin - Ekonomia


ad