kapitaliza n zlo ky d chodkov ho syst mu v slovenskej republike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitalizačné zložky dôchodkového systému v Slovenskej republike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitalizačné zložky dôchodkového systému v Slovenskej republike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kapitalizačné zložky dôchodkového systému v Slovenskej republike - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Kapitalizačné zložky dôchodkového systému v Slovenskej republike. Centrum sociálneho dialógu KOZ SR Michal Němec. Podstatou kapitalizácie je : adresná akumulácia finančných prostriedkov na osobných účtoch účastníkov dôchodkového systému.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitalizačné zložky dôchodkového systému v Slovenskej republike' - xyla-thomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapitaliza n zlo ky d chodkov ho syst mu v slovenskej republike

Kapitalizačné zložky dôchodkového systému v Slovenskej republike

Centrum sociálneho dialógu KOZ SR

Michal Němec

slide2

Podstatou kapitalizácie je: adresná akumulácia finančných prostriedkov na osobných účtoch účastníkov dôchodkového systému.

Cieľom kapitalizácie je: počas produktívneho života jedinca naakumulovať na jeho osobnom účte prostriedky na výplatu jeho dôchodku alebo jeho časti.

Zmyslom kapitalizácie je: zhodnocovaním finančných prostriedkoch na osobnom účte účastníka zabezpečiť čiastočné financovanie je dôchodku z výnosov jeho finančných rezerv.

Hlavnou výhodou kapitalizácie je: obídenie problematického demografického vývoja v priebežne financovaných dôchodkových systémoch.

Hlavnou nevýhodou kapitalizácie je: obrovská finančná a časová náročnosť.

slide3

V podmienka dôchodkového systému Slovenskej republiky máme dve kapitalizačné zložky :

 • Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) upravený zákonom č. 43/2004 Z. z.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier ?) upravený zákonom č. 650/2004 Z. z.
 • Komerčné poistenie a ďalšie dlhodobé finančné produkty ?
slide4

Starobné dôchodkové sporenie

(Slovenský folklór v povinnej kapitalizačnej schéme)

 • Účasť (vstup do systému) – povinne dobrovoľný mačko-pes,
 • Prevádzka systému :
  • výber príspevkov – pohľadávky zostávajú v Sociálne poisťovni,
  • vedenie osobných účtov – je dôchodková jednotka nástrojom bezpečnosti klienta alebo DSS?
  • zhodnocovanie príspevkov – hľadanie „investičného profilu“ priemerného Slováka?

- Výplata dávok – anuitná novela je konečne (?) na svete.

slide5

Výplata dávok zo systému starobného dôchodkového sporenia.

Dilema vlády alebo možných poskytovateľov ?

Parlamentná a permanentná dilema: je ozaj nutné použiť peniaze z povinného dôchodkového systému na dôchodok ?

1 . Pravidelná dlhodobá dôchodková dávka vyplácaná doživotne.

2. Programový výber

3. Výplata disponibilného prebytku

Pravidelná dlhodobá dávka vyplácaná doživotne

Programový výber

3. Výplata disponibilného prebytku

slide6

Ako to nateraz dopadlo (čo dnes prerokováva vláda Slovenskej republiky) ?

- Doživotné dôchodky(anuity) budú vyplácať komerčné poisťovne.

 • Na prípadnú výplatu programového výberu bude mať nárok len ten, kto získa z povinného dôchodkového systému (I. + II. pilier) dôchodkovú dávku vyššiu ako 4-násobok životného minima. Programový výber budú vyplácať DSS.
 • Starobný dôchodok bude možné vyplácať aj predčasne (predčasný starobný dôchodok). Jeho výplatu nebude možné prerušiť na rozdiel od tejto dávky z I. piliera.
 • Žiadateľ o dávku sa rozhodne, či chce rovnakú výšku dávky po dobu jej výplaty alebo mu bude postupne zvyšovaná.
 • Pozostalostný dôchodok bude voliteľnou dávkou a bude vyplácaný po dobu dvoch rokov.
 • Účastníci, ktorí majú na svojom účte nedostatočné množstvo finančných prostriedkov na dlhodobú dávku, budú vyplácaní v „režime malej nasporenej sumy“.
slide7

Ako to bude technicky prebiehať:

 • Žiadateľ o dôchodok (anuitu) požiada svoju DSS alebo Sociálnu poisťovňu o priznanie a výpočet dávky.
 • Prostredníctvom CPS (centrálneho ponukového systému) budú zverejnené jeho údaje a výška osobného účtu.
 • Komerčné poisťovne mu zašlú ponuku vo všetkých možných variantoch (SD bez pozostalostného a bez indexácie, SD s pozostalostným dôchodkom bez indexácie...)
 • Poisťovňa sa nesmie pýtať pri vypracovaní ponuky na zdravotný stav žiadateľa, nezohľadňuje teda individuálne riziko prežitia.
 • Žiadateľ si zvolí poisťovňu a typ vyplácanej dávky a uzatvorí zmluvu s príslušnou poisťovňou.

Ak sa do systému neprihlási žiadna poisťovňa ?

Budeme riešiť !

slide8

Doplnkové dôchodkové sporenie.

Pohľad z nedávnej minulosti :

 • Postupné devastačné zásahy do fungovania DDP.
 • Nedostatočná transformácia z DDP na DDS.
 • Zrušenie daňových úľav pre účastníkov.

Minimalizovanie zmyslu tretieho piliera pre budúcu životnú úroveň účastníkov ?

Práve odstránenie tých problémov mala zabezpečiť posledná novela.

slide9

Doplnkové dôchodkové sporenie – dobrovoľná forma vytvárania si kapitálových rezerv na dôchodok :

 • podpora zamestnávateľa,
 • podpora štátu,
 • 15 rokov reálneho fungovania bez zásadných problémov,
 • vyplatených viac ako 500 miliónov eur na dávkach

Jeden z možných pohľadov :

Hotová idyla.

slide10

Priemerná hodnota účtu účastníka – z údajov vyplýva, že klienti vo veku nad 40 rokov majú vyššie hodnoty zostatkov na účtoch pri porovnaní s mladšími klientmi. Je tiež zrejmé, že nastavenie fungovania systému nie je úplne ideálne, nakoľko po 16-tich rokoch fungovania by klienti mali mať nasporené priemerne až dvojnásobok.

slide11

Kde je teda problém :

Posledná novelizácia zákona č. 650/2004 Z. z. (účinnosť od 1.1.2014),

 • výrazné sprísnenie podmienok na výplatu dávok,
 • opätovné zavedenie daňovej úľavy,

Len pre nových klientov alebo tých, ktorí prestúpia do nového systému.

 • zníženie odplát pre DDS,
 • zvýšenie povinností DDS,
 • celkovo zatiaľ prestúpilo cca 500 klientov na nové podmienky,
 • od októbra 2013, kedy sa začalo hovoriť o novelizácii zákona, odišlo zo systému formou jednorazových platieb viac ako 38 miliónov eur.

Systém sa stáva nestabilný a otázkou je kto, kedy a ako ho bude ochotný stabilizovať.