slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grzegorz Wach kl. IV TAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grzegorz Wach kl. IV TAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Grzegorz Wach kl. IV TAK - PowerPoint PPT Presentation


  • 204 Views
  • Uploaded on

zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze. Grzegorz Wach kl. IV TAK. Dziura ozonowa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grzegorz Wach kl. IV TAK' - xuxa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze.

Grzegorz Wach kl. IV TAK

slide3

Dziura OzonowaPowstaje w wyniku niszczenia warstwy ozonowej przez np. freony.Warstwa ozonowa występuje w atmosferze (a dokładniej w stratosferze) i chroni ludzi, zwierzęta i rośliny przed negatywnym promieniowaniem ultrafioletowym. Przez dziurę ozonową promieniowanie to przedostaje się na Ziemię. Wysoki poziom promieniowania ultrafioletowego osłabia nasz system odpornościowy, wpływa na powstawanie nowotworów, może powodować choroby oczu

efekt cieplarniany1
Efekt cieplarniany
  • zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.
slide6

Termin "efekt cieplarniany" odnosi się do efektu wywołanego przez czynniki naturalne w atmosferze Ziemi oraz do zmian efektu wywołanych przez gazy wyemitowane w wyniku działalności człowieka.

slide7

Efekt cieplarniany – Skutki- Wzrost średniej temperatury w Arktyce o 3°C od 1920 roku, a średniej zimowej aż o 7°C. - Susza w strefie Sohelu - panująca od 1968 roku. - Gorące lata i ciepłe zimy w ostatnich dekadach - Lekkie przesunięcia stref klimatycznych w stronę równika, czego efektem była susza w Senegalu w 1973 roku.

slide8

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

slide9

Źródła zanieczyszczeń powietrza: Powietrze zanieczyszczają, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość

zanieczyszczenie wody
Zanieczyszczenie wody
  • Woda jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Bez wody umiera każde żywe stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Cała woda, także woda z kranu, pochodzi z obiegu hydrologicznego: z oceanów, jezior i rzek, z pól i lasów, z których stale wznosi się w postaci pary i powoduje powstawanie chmur. Tworzenie się chmur prowadzi do opadów deszczu, gradu i śniegu.
slide11

Obecnie jednak woda jest zanieczyszczona. Na drodze ku ziemi pochłania dwutlenek węgla, amoniak i inne gazy, wymywa cząstki brudu i znieczyszczenia chemiczne z atmosfery i przenosi je do ziemi.

slide12

Ochrona wód polega przede wszystkim na rozwiązaniach technicznych. Wśród takowych można wymienić takie sposoby jak stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej, napowietrzaniu wód stojących, zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych i odzysk wody ze ścieków, utylizacja wód kopalnianych wód kopalnych oraz powtórne wtłaczanie ich do niepotrzebnych już kopalni.

zanieczyszczeniami gleb
Zanieczyszczeniami gleb
  • Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), gazów wydechowych silników spalinowych oraz z substancji stosowanych w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin).