www seniorpolitikk no ssp@seniorpolitikk no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no. Agenda - innhold. Om Senter for seniorpolitikk Hvorfor seniorpolitikk? Hvordan jobbe med seniorpolitikk?. Agenda - innhold. Om Senter for seniorpolitikk Hvorfor seniorpolitikk? Hvordan jobbe med seniorpolitikk?. Hva er SSP?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
www seniorpolitikk no ssp@seniorpolitikk no
www.seniorpolitikk.no

ssp@seniorpolitikk.no

agenda innhold
Agenda - innhold
 • Om Senter for seniorpolitikk
 • Hvorfor seniorpolitikk?
 • Hvordan jobbe med seniorpolitikk?
agenda innhold1
Agenda - innhold
 • Om Senter for seniorpolitikk
 • Hvorfor seniorpolitikk?
 • Hvordan jobbe med seniorpolitikk?
slide4

Hva er SSP?

 • Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet
 • Partene i arbeidslivet er våre ”eiere”
 • Finansiert over statsbudsjettet
 • Initierer forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Pådriver-, koordinerings- og formidlingsrolle
hvem st r bak ssp
Hvem står bak SSP:

LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, YS, HSH, NITO, Arbeidsgiver-foreningen Spekter, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Finansnæringens Arbeidsgiverforening, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, NAV

Til sammen 30 tilsluttede organisasjoner

m l for seniorpolitikk i arbeidslivet ssps samfunnsoppdrag
Mål for seniorpolitikk i arbeidslivet-SSPs samfunnsoppdrag
 • Høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere.
 • Seniorpolitikk som en integrert del av de fleste virksomheters personalpolitikk.
 • Større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i arbeidslivet og hos den enkelte.

MER INFORMASJON PÅ: www.seniorpolitikk.no

agenda innhold2
Agenda - innhold
 • Om Senter for seniorpolitikk
 • Hvorfor seniorpolitikk?
 • Hvordan jobbe med seniorpolitikk?
hvorfor seniorpolitikk
Hvorfor seniorpolitikk?
 • For samfunnet
  • Løse arbeidskraftbehov, sikre tjenester til befolkningen og bidra til å finansiere velferd
 • For arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass
  • Sikre kompetanse og arbeidskraft, omdømme i et fremtidig rekrutteringsmarked
 • For den enkelte senior
  • Det er alltid lønnsomt å fortsette lenger, arbeid og aktivitet fremmer for mange både helse og livskvalitet
slide10

50-59 år øker med 100.000

60-69 år øker med 170.000

god seniorpolitikk bidrar til finansiering av velferd
God seniorpolitikk bidrar til finansiering av velferd
 • Flere årsverk og økt verdiskapning
 • Færre pensjonister og reduserte offentlige utgifter
 • Ved å øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder med 6 mnd vil den samfunnsøkonomiske gevinsten være ett sted mellom 8 og 10 milliarder pr. år. (EconPöyry 2009)
hva f r vi for 10 milliarder
Hva får vi for 10 milliarder?

Hele politi- og lensmannsetaten i

Norge

Hele skole- og utdannings-

budsjettet i Oslo Kommune

nye seniorbilder
Nye seniorbilder
 • Bedre helse
 • Lenger levetid
 • Høyere utdanning
 • Senere oppstart i yrkeslivet
 • Mindre fysisk krevende jobber
 • Ønsker utfordringer og interessante arbeidsoppgaver
 • Vil være involvert og inkludert
 • Ønsker større frihet og fleksibilitet
 • Forventer likestilling
kan vi tenke nytt om seniorpolitikken
Kan vi tenke nytt om seniorpolitikken?

Fra et

arbeidsevne-

perspektiv ?

 • Fokus på helse, tilrettelegging og målinger
 • Til et
 • ressursperspektiv?
  • Kompetanse
  • Seniorer som en ressurs
  • Seniorpolitikk som utvikling

Et uutnyttet potensial?

eksempel seniorkompetanse
Eksempel -seniorkompetanse

Kanskje et spørsmål om modenhet og

problemkompetanse ??

 • Seniorpatruljen i Oslo:
 • Etablert sommeren 2009
 • Lang og variert erfaring fra politiet
 • Patruljerer i ”beryktede” områder for narkotikaomsetning
 • Kan vise til gode resultater
gleder du deg til g p jobben andeler som svarer ja alltid
Gleder du deg til å gå på jobben?Andeler som svarer ja, alltid

Arbeidsglede- og

lyst øker med

alderen!

hva kan arbeid bety for den enkelte senior
Hva kan arbeid bety for den enkelte senior?
 • Man tjener opp ytterligere pensjon ved å jobbe lenger. Gjelder både for folketrygd, tjenestepensjon og AFP(privat sektor). Regelverket legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe lenger .
 • For mange vil arbeidsdeltakelse ha nær sammenheng med både helse og livskvalitet.
kan du tenke deg fortsette i arbeid etter at du f r rett til pensjon andeler som svarer ja
Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon?Andeler som svarer ja

Økende interesse

for å arbeide for de

over 60 år!

agenda innhold3
Agenda - innhold
 • Om Senter for seniorpolitikk
 • Hvorfor seniorpolitikk?
 • Hvordan jobbe med seniorpolitikk?
hva p virker tidligpensjonering
Hva påvirker tidligpensjonering?
 • Arbeidsplassens betydning – hvordan er det på jobben?
 • Individuelle faktorer – helse og familieforhold
 • Pensjonsordninger – forventninger om tidlig pensjonering?
ved hvilken alder vil du ansl at folk begynner bli regnet som eldre i arbeidslivet
Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bli regnet som ”eldre i arbeidslivet”?

Inntil 45 år: 5 %

46 – 50 år: 17 %

51 – 55 år: 19 %

56 – 60 år: 35 %

61 år og eldre: 13 %

Gjennomsnittlig anser man 56,7 år som ”eldre”

Norsk Seniorpolitisk Barometer (SSP 2010)

som arbeidsgiver n r vil du ansl at folk er eldre i arbeidslivet
Som arbeidsgiver: når vil du anslå at folk er ”eldre i arbeidslivet”?

Inntil 45 år: 7 %

46 – 50 år: 21 %

51 – 55 år: 27 %

56 – 60 år: 36 %

61 år og elde: 8%

Gjennomsnitt: 55,6 år (økt fra 51,6 år i 2004)

De eldre blir

stadig eldre!

Norsk Seniorpolitisk Barometer (SSP 2010)

et eksempel fra en virksomhet
Et eksempel fra en virksomhet

Aldersfremskrivning 2007-2012:

Alder antall 2007 antall 2012

under 20 2

20 – 29 140 48

30 – 39 256 218

40 – 49 228 252

50 – 59 221 233

60 – 69 96 192

I 2012: Andelen seniormedarbeidere (55+) øker med 35 %

I 2007: Hver 3. i aldersgruppen 62 – 64 velger tidligpensjon, dvs en betydelig lekkasje av erfaring og arbeidskraft Hva med 2012?

Hvordan beholde seniorer – hva kan vi bidra med

slik at flere vil fortsette lenger i arbeid hos oss?

for f til en vellykket seniorsatsning
For å få til en vellykket seniorsatsning…
 • Utvikle tiltak basert på arbeidstakernes konkrete behov
  • Medvirkningsbasert utviklingsarbeid
  • Både individuelt tilpassede tiltak og fellestiltak
  • Synlige tiltak med tydelige kriterier og prosedyrer
 • Seniorsatsningen må forankres i ledelse og linje
  • Bevissthet om virksomhetens reelle handlingsrom
  • Langsiktighet – påvirke holdninger og faktisk atferd

Kilde: Fafo rapport 534

sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten fortell meg at jeg er nsket
Sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten.”Fortell meg at jeg er ønsket!”

Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb:

 • 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder
 • 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket
 • 34 %: Utvikling av kompetanse
 • 34 %: Fleksibel arbeidstid

AFI-rapport 2 / 2006

s rum kommune seniortiltak
Sørum kommune – seniortiltak
 • Utviklingssamtale - v/58 år: Innhold: hva som skal til for at de skal stå til 65 år
 • Seniortillegg – v/62 år, kr 10 000 som et personlig tillegg
 • Kompetanseutvikling - Seniorer inngår i opplærings- og kompetansetiltak på lik linje med andre
 • Fleksibilitet - Gode muligheter for kombinasjon av arbeid og pensjon
 • Tilrettelegging - Tiltak for å unngå belastningslidelser
 • Seniorkurs – v/58 år, vekt på arbeidsglede og positive sider ved jobb
 • Holdninger - Målrettet arbeid, ulike behov i forskjellige livsfaser
 • Mangfold - bl.a. kjønns- og aldersmessig spredning
 • Fadderordning - Erfarne medarbeiderne kan være fadder for yngre/nytilsatte
 • Rapportering - Resultatene rapporteres løpende i tertial- og årsrapportene
seniortiltak flere eksempler
Seniortiltak- flere eksempler
 • Aker Stord:
  • Egne seniorsamlinger for 1-linjleledere og mellomledere om seniorpolitikk.
  • Egne medarbeidersamtaler for seniorer.
  • Egne motivasjonssamlinger for seniorer.
  • Et systematisk kompetanseoverføringsprogram.
 • DNV Maritime
  • Rekrutteringskampanje rettet spesielt mot ingeniører med lang erfaring.
  • I virksomheten får seniorene, på lik linje med yngre kolleger,utfordringer, har interessante oppgaver og gis mulighet til faglig utvikling.
  • Senior-trainee-program for intern opplæring.