termer och begrepp l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Språket i dikter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Språket i dikter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Språket i dikter - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

- termer och begrepp. Språket i dikter. Dikter med andra ord. Genren kan kallas DIKTER, LYRIK, POESI eller VERS  Motsatsen är PROSA, d.v.s. berättelser. Ordet lyrik. Kommer från det grekiska ordet LYRIKO’S, som betyder skicklig i att spela lyra, ett gammalt stränginstrument.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Språket i dikter' - xiu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dikter med andra ord
Dikter med andra ord

Genren kan kallas

DIKTER, LYRIK, POESI eller VERS

Motsatsen är

PROSA, d.v.s. berättelser

ordet lyrik
Ordet lyrik

Kommer från det grekiska ordet LYRIKO’S, som betyder skicklig i att spela lyra, ett gammalt stränginstrument.

Lyriken jämförs också ofta med musiken – textens rytm och ordens klang (hur dikten låter) är en viktig del av dikten.

f rfattaren
Författaren

Den som skriver dikter kallas

LYRIKER, DIKTARE, POET eller SKALD

(det sista är dock gammalmodigt)‏

diktens best ndsdelar
Diktens beståndsdelar

Vissa dikter har ett namn, om inte

omtalar man dem med diktens första rad.

En rad i en dikt kan kallas för RAD eller VERSRAD.

När versrader står ihop kallas det för STROF. Kalla inte en strof för vers!

du har tappat ditt ord namn titel
Du har tappat ditt ord ← NAMN/TITEL

Du har tappat ditt ord och din papperslapp, ← VERSRAD

du barfotabarn i livet.

Så sitter du åter på handlarns trapp ← FÖRSTA STROFEN

och gråter så övergivet.

Vad var det för ord – var det långt eller kort,

var det väl eller illa skrivet?

Tänk efter nu – förrn vi föser dig bort, ← ANDRA STROFEN

du barfotabarn i livet.

Nils Ferlin ←FÖRFATTAREN

bunden vers
Bunden vers

Har en REGELBUNDEN rytm,

RIMMAR ofta,

har ofta ett bestämt antal strofer,

ett bestämt antal rader i en strof

och ett bestämt antal betonade och obetonade stavelser på en rad.

Nästan inga moderna poeter skriver bunden vers.

du har tappat ditt ord
Du har tappat ditt ord

Du har tappat ditt ord och din papperslapp, A

4 RADER du barfotabarn ilivet. B

RIM: ABAB Så sitter du åter på handlarns trappA

och gråter så övergivet. B

Vad var det för ord – var det långt eller kort, C

4 RADER var det väl eller illa skrivet? B

RIM: CBCB Tänk efter nu – förrn vi föser dig bort, C

du barfotabarn i livet. B

Understrykningar = betonade stavelser

Antalet stavelser (betonade och obetonade) = antalet vokaler

För att beskriva hur dikten rimmar i en analys räcker det med att säga att varannan rad rimmar.

haiku orimmad bunden vers
Haiku (orimmad bunden vers)‏

Andra november 5

Tunga moln över hamnen 7

Solen försov sig 5

Helena Solstrand

Haikun har alltid 17 stavelser fördelade på tre rader: 5+7+5.

obunden vers
Obunden vers

Kan se ut hur som helst, följer inga förutbestämda regler.

Det som skiljer obunden vers från prosa är (förutom oftast längden) användningen av:

 språkrytmen

 språkliga bilder

 ordklanger

Texter som ligger på gränsen mellan prosa och lyrik kallas PROSALYRIK.

alla dikter har en rytm
Alla dikter har en rytm!
 • Också obunden (fri) vers har en rytm – den är bara inte regelbunden.
 • Skriv inte ”Dikten har en bra rytm”. (Bra är för vagt. Hur kan man definiera en ”bra” rytm?)‏
 • Ordet TEMPO kan vara bra att använda när man funderar på hur dikten låter. Känns dikten långsam eller snabb, hackig eller flytande? Kan detta kopplas ihop med diktens innehåll på något sätt?
spr krytmen
Språkrytmen

Berättar något om innehållet.

Vad betonas?

Hur förändras rytmen?

exempel p spr krytm
Exempel på språkrytm

Nej jag ska inte ska inte ska inte

svara i telefon

Jag vet att det inte är du

När jag ändå svarar

är det lik förbannat

inte du

Karin Lentz

spr kliga bilder bildspr k
Språkliga bilder = bildspråk

Ett sätt att genom en bild beskriva något abstrakt, ofta en känsla. Bilderna väcker associationer som säger läsaren något om det abstrakta som poeten velat beskriva.

hur anv nds ordet bildspr k
Hur används ordet bildspråk?

Ordet bildspråk används som ett samlingsnamn för olika typer av bilder.

Man kan skriva t.ex. ”Dikten innehåller mycket bildspråk som beskriver kärleken”.

Skriv inte t.ex. ”På rad två finns ett bildspråk”.

bildspr kets uppbyggnad
Bildspråkets uppbyggnad

SAKLED = det abstrakta som skall beskrivas

BILDLED = bilden som beskriver detta

Exempel: Min kärlek är en ros.

Ofta sägs sakledet inte klart ut.

Exempel: Elden i mitt hjärta. (= kärleken)‏

vanliga typer av bildspr k
Vanliga typer av bildspråk

Liknelse = något liknas vid en bild, ordet ”som” eller ”liksom” ingår

Exempel: Månen är som en apelsin.

Metafor = något liknas vid en bild, men jämförelseorden ”som” eller ”liksom” saknas.

Exempel: Himlens apelsin (=månen).

Personifikation/besjälning= döda ting eller abstrakta begrepp beskrivs som levande eller mänskliga.

Exempel: ”trädets fingrar” (=grenarna)‏

symboler
Symboler
 • En symbol är en bild som representerar något annat (en idé, ett begrepp).
 • Medan en metafor eller liknelse t.ex. ofta bara finns på ett ställe i en text (som en detalj) kan symbolen vara något återkommande, genomgående i texten.
 • Vi känner alla till symboler som t.ex. duvan (fred) eller korset, ankaret och hjärtat (tro hopp och kärlek). Författare försöker ofta hitta på egna symboler.
utrdrag ur en dikt som bygger p en symbol
Utrdrag ur en dikt som bygger på en symbol

Av ständig oro för stort och smått

jag blev allt mera en igelkott.

/.../

Ja, konstig är jag till övermått

och en besynnerlig igelkott.

Ty dessa spjut som jag sträcker ut

har genomborrat mig själv förut.

/.../

Nils Ferlin

Igelkotten kan tolkas som en symbol för en känslig människa.

n gra andra analystermer
Några andra analystermer
 • Kontrast: Många författare skapar effekt genom att använda motsatspar i sina dikter (liv – död, svart – vitt, långsam – snabb...).
 • Paradox: En jämförelse som verkar orimlig, som motsäger sig själv, men som egentligen uttrycker en sanning. T.ex. ”Det är inte så,/ att döden börjar efter livet./ När livet upphör/upphör också döden.” (Gösta Ågren)
 • Parallellism: Samma tanke upprepas med lite varierande ord.
ordklanger
Ordklanger

Poeten skapar medvetet olika klanger genom ljuden i språket.

Många konsonanter gör t.ex. språket hårdare, olika vokaler gör klangen antingen mjuk eller vass.

Allitteration = Ord som står nära varandra börjar på samma ljud, ger betoning och effekt.

Exempel: ”vind och vita vågor”

Assonans = ord som nästan rimmar med varandra (låter liknande)‏

Exempel: bollen - trolla

slide22

En dikt som bygger helt på ordklanger.

 • svirr
 • svarr
 • guppande
 • tät
 • lidelse
 • flammande
 • stramande
 • blått
 • glammande
 • flammande
 • AMMANDE
 • blått
 • svirr
 • svarr
 • surr – A
 • surr – A
 • surr – A
 • hjul
 • går
 • gungar
 • golv
 • tapp
 • tapp
 • tapp
 • tapp –
 • APP
 • tappElmer Diktonius
diktens grafiska utseende
Diktens grafiska utseende

Hur raderna i dikten är uppställda och var poeten tar nya rad har betydelse.

Det sista ordet på en rad anses få extra mycket tyngd, d.v.s. bli extra viktigt.

evolution
Evolution

Stenen

Elden

Metmasken

Tre trappsteg

till Rockefeller

Nils Ferlin

Vem var Rockefeller?