slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sundfrakt AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sundfrakt AB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Sundfrakt AB - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Sundfrakt AB. Kort om branschen Fordon 60 000 st Åkeriföretag 10 000 st Sysselsatta över 100 000 st Omsättning 100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU transporteras ca 85% av antalet ton gods på kortare sträckor än 15 mil. Sveriges högkapacitetsfordon är 60 ton och 25,25 m.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sundfrakt AB


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sundfrakt ab
Sundfrakt AB
 • Kort om branschen
  • Fordon 60 000 st
  • Åkeriföretag 10 000 st
  • Sysselsatta över 100 000 st
  • Omsättning 100 mdr/år (4% av BNP)
  • Inom EU transporteras ca 85% av antalet ton gods på kortare sträckor än 15 mil.
  • Sveriges högkapacitetsfordon är 60 ton och 25,25 m.
  • Lastbilstransporter svarar för ca 8% av växthusgaser i Sverige.

Källa: Sveriges Åkeriföretag

sundfrakt ab1
Sundfrakt AB
 • Vår vision

Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder.

Stolta och positiva delägare, underleverantörer och medarbetare utgör vår största resurs.

sundfrakt ab2
Sundfrakt AB
 • Vår affärsidé

Sundfraktkoncernen skall vara den självklara logistikleverantören med Mellannorrland som bas.

 • Våra värdeord

I ett affärsmässigt partnerskap med kunden skall vi skapa långsiktigt hållbara logistiktjänster som gör våra kunder framgångsrika och konkurrenskraftiga. Genom ständig förbättring utvecklas vår professionalism och driver vår verksamhet mot ännu bättre kvalitet, effektivitet, miljöarbete, arbetsmiljö och glädje i arbetet.

sundfrakt ab3
Sundfrakt AB
 • Vår kvalitetspolicy
  • Att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt sträva efter ständig förbättring i hela organisationen.
  • Lyhörda och flexibla för kundensönskemål och ständigt höja vår kompetens.
  • Personlig kvalitet med principen ”rätt från början” ska gälla, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer.
  • Arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.
sundfrakt ab4
Sundfrakt AB
 • Vår miljöpolicy
  • Sundfrakt åtar sig att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler.
  • Sundfrakt åtar sig att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten, dess aktiviteter, varor och tjänster i avsikt att minska påverkan på miljön, och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar Sundfrakt ger upphov till.
  • Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till en minskad miljöpåverkan vill Sundfrakt bära sin del av utvecklingsansvaret.
  • Arbetar enligt miljöstandarden ISO 14001.
sundfrakt ab5
Sundfrakt AB
 • Vår trafiksäkerhetspolicy
  • Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler.
  • Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas.
  • Bilbälte ska användas under färd.
  • Regelbundet underhålls fordonen för att alltid vara i trafiksäkert skick.
  • Under färd ska handsfreefunktion till mobil användas.
  • Förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll.
  • Alkolås installeras i fordonen vid nyinvesteringar.
sundfrakt ab6
Sundfrakt AB

Sundfraktkoncernen

Sundfrakt AB

Åkerigrus AB100 %

Solventum AB 100 %

Sundsvalls Klorat-transporter AB100 %

Mittfrakt AB100 %

Alltank AB85 %

DeltaTerminal AB100 %

Intresse ABVägvisaren100 %

MGT AB

100 %

Delägda bolag

Fraktall i Sthlm7 %

TRB Sverige AB6 %

sundfrakt ab7
Sundfrakt AB
 • Vi bedriver verksamhet från följande orter:

Sollefteå

Östersund

Härnösand

Ånge

Söråker

Sundsvall

sundfrakt ab8
Sundfrakt AB
 • Våra affärsområden

Distribution

Anläggning

Tank & Bulk

sundfrakt ab9
Sundfrakt AB
 • Verksamheten inom Affärsområde Distribution:
  • Transporter av livsmedel, skog, fjärrtrafik, återvinning, hushållsavfall, specialtransporter
  • Lagring via Lagerhotellet, försäljningsombud
  • Alla typer av fjärrtransporter företrädesvis öppna låglastande trailerfordon.
  • Specialister på långt – högt – brett – tungt gods
  • Omfattningen varierar frånlokala transportuppdrag i när- området till stora åtagandeni hela Norden.
  • Omsättning 212 mkr (2013)
sundfrakt ab10
Sundfrakt AB
 • Verksamheten inom Affärsområde Anläggning:
  • Vägarbetenav alla storlekar
  • Alla typer av schakter
  • Snöröjning, sandning och sandupptagning
  • Grus-, schakt-, asfalt-, berg-, sand-, matjords-transporter
  • Omsättning 216 mkr (2013)
sundfrakt ab11
Sundfrakt AB
 • Verksamhet inom Affärsområde Tank & Bulk:
  • Transporter av kemikalier, petroleum, gas och pulverprodukter i bulk.
  • Omfattningen varierar frånlokala transportuppdrag i när- området till stora åtagandeni hela Norden.
  • Omsättning 112 mkr (2013)
sundfrakt ab12
Sundfrakt AB
 • Verksamhet inom Affärsområde Ekonomi & Administration:
  • Redovisning & avräkningar
  • Uthyrning av lokaler; externa kunder & delägare
  • Juridik
  • Delägarstöd
   • Försäkringar
   • Utbildning
sundfrakt ab13
Sundfrakt AB
 • Lokalisering i Sundsvall

KontorGarageDiesel- och spolarvätskeförsäljningRenhållningExterna verksamheterLagerhotell

sundfrakt ab14
Sundfrakt AB

Ägare

Styrelse

Delta Terminal AB

Johan Stén

K & M

Jörgen Persson

Ek & Adm.

Pia Nordmark

Vd

Markus Sundström

Solventum Red. AB

Åsa Richnau-Ersson

AO DistributionJonas Nilsson

AO Anläggning

Jonas Holmberg

AO Tank & Bulk

Markus Sundström

Åkerigrus AB

Urban Norlin

Alltank AB

Markus Sundström

sundfrakt ab15
Sundfrakt AB
 • Vår omsättning 2013
  • Koncernen ca 1 011 mkr
  • Moderbolaget ca 550 mkr
  • Jämfört med andra transportföretag i Sverige är Sundfrakt det sjätte största.(Källa: Tidningen Trailer nr 12/2012)
  • Koncernen tillhör ”topp 3” med säte i Sundsvall. (Källa: UC 2012)
sundfrakt ab16
Sundfrakt AB
 • Anställda
  • Antal sysselsatta i koncernenär ca 525 personer inkl åkeriägare & chaufförer
  • Antal anställda i koncernen 70 st
  • Anställda i Sundfrakt AB uppgår till 37 st
sundfrakt ab17
Sundfrakt AB
 • Antal aktieägare och enheter 31 dec 2013
  • Totalt 186 st aktieägare
  • Totalt 328 enheter (fordon och maskiner)
   • - 243 bilar
   • - 85 maskiner
r ster fr n v ra kunder
Röster från våra kunder!

Proffsigt intryck. Bra priser.

Lätt att komma kontakt med.

De er til å stole på og de gjør en god jobb!

Vi har samarbetat i många år för att det brukar fungera bra att anlita Sundfrakt.

Dom är bra helt enkelt

Har stort förtroende för er transportledare.

Det som behöver förbättras är telefonservice - är ert system optimalt m.h.t. till avisering till den man försöker nå ?

PERSONALEN Pålitlighet och trygghet. Fungerar mycket bra, lovar inte för mycket!

Vi har ett stort förtroende för Sundfrakt som har varit leverantör till oss i många år. Vet att uppdraget blir genomfört med bra kvalitet

Jäkla bra partner.

Otroligt innovativ och utvecklingsinriktad. I ärlighetens namn: Plus i kanten.

Relationen är bra.

Vi har inte haft några problem alls. Har något uppstått så har vi löst det med kontoret här i Härnösand och med Kenth Ekholm. Det är en bra relation. Vi har aldrig behövt höja rösten mot varandra.

Det fungerar bra. Har inget att anmärka på. De ställer upp och löser de problem som uppstår.

sundfrakt ab18
Sundfrakt AB
 • ägs till 85 % av Sundfrakt AB
  • drygt 20 tankanläggningar i Västernorrlandoch Jämtland, tillgång till TRB´s stationsnät om ca 100 st runt om i landet
  • ca 35 000 m3 diesel och eldningsolja, spolarvätskepump och smörjmedel
  • omsättning ca 417 mkr (2013)
sundfrakt ab19
Sundfrakt AB
 • ägs till 100 % av Sundfrakt AB
  • kvalificerade ekonomirådgivare
  • företagsrådgivning
  • skatter
  • redovisning
  • administration, lönehantering
  • kurser
  • omsättning 9 mkr (2013)
sundfrakt ab21
Sundfrakt AB
 • ägs till 100 % av Sundfrakt AB sedan 1988
  • En av Sveriges få privatägda hamnar med hamnstatus
  • Utpräglad bulkhamn; hanterar vägsalter, järntråd, marmorkross, skogsprodukter, timmer, stolpar och pellets, aluminium mm
  • 50-tal fartygsanlöp per år, sjötrafik året runt
  • Omfattande hyresverksamhet av både lokaleroch lager (varm-, kall-, och utomhus)
  • Omsättning 18 mkr (2013)
sundfrakt ab22
Sundfrakt AB
 • ägs till 100 % av Sundfrakt AB
  • Produktion och försäljning av grus- och krossmaterial samt matjord
  • Centralt belägen täkt i Sundsvall(Bosvedjan)
  • Omsättning 39 mkr (2013)
slide26

Norra Vägen 30, SundsvallSaltviksvägen 8, HärnösandSjövägen 8, ÅngeStorlienvägen 34, ÖstersundSoldatvägen 1, Sollefteå

www.sundfrakt.sesundfrakt@sundfrakt.se