v rdprevention l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vårdprevention PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vårdprevention

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Vårdprevention - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

Förändringsidéer i arbetet Teamrond 1ggr/v där olika yrkesprofessioner (sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, apotekare) samverkar för att se patientens problem ur olika perspektiv. Ändrade rutiner – riskbedömning i samband med ankomstsamtal .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vårdprevention' - xia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rdprevention

Förändringsidéer i arbetet

Teamrond 1ggr/v där olika yrkesprofessioner (sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, apotekare) samverkar för att se patientens problem ur olika perspektiv.

Ändrade rutiner – riskbedömning i samband med ankomstsamtal.

Individuell vårdplan till alla patienter, där patient ansvarig sjuksköterska har huvudansvaret att åtgärder blir insatta och utvärderade

Förbättrad dokumentation och informationsöverföring till andra vårdnivåer.

Infört reflektionstid för varje vårdlag innan avslutad arbetspass, innebär att all personal i respektive vårdlag samlas innan arbetsdagen slut och tillsammans summera dagen och diskuterar frågor och funderingar kring patientsituationer de varit med och om prioriteringar som gjordes var rätt utifrån patientens behov. Även det som har varit bra och det som varit mindre bra. Vad skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt. Syftet med det är öka personalens arbetstillfredsställelse och minska upplevelse av stress.

Vårdprevention
v rdprevention2
Vårdprevention

Förändringsidéer i inre miljö

Skapa lugn, trygghet och gemenskap i vardagliga situationer

Kommunicera tydligt, upprepa instruktioner i samband med vården

Vardagsrehabilitering: Bereda möjligheter till egen träning i vardagen till exempel i form av olika rörelser: träna ståendet/gåendet, upprepade uppresning, sitta vid sängkanten och träna bålstabilitet, träna liggandes i sängen, träna användandet av hjälpmedlet.

Utmana till egen aktivitet, ge beröm.

Bereda möjlighet till gemensamma aktiviteter t.ex. spela kort/sjunga/gympa.

Ökad tillsyn/extra vak i samband med olika typer av allvarliga sjukdomssymptom under tiden förändringarna i tillståndet stabiliserar.

Regelbundna måltider

v rdprevention3
Vårdprevention

Förändringsidéer i inre miljö (forts)

Prova fram till ett skonsamt sätt att sköta magen

Sammanhängande vila

Öka vätskeintag

Rätt inkontinenshjälpmedel.

OBS. De som går till TOA själv/kad-bärare som tömmer påsen själv löper en stor risk.

v rdprevention4
Vårdprevention

Förändringsidéer i miljön

Placera möbler och hjälpmedel på ett funktionellt sätt, försök att gå efter hur det har sett ut hemma

Kontrollera belysning, byta glödlampor/lysrör, be anhöriga att skaffa belysningsarmatur. Tänk på att man kan bli bländad av motsolen/lysrör.

Låt belysningen vara på i toaletten/fönsterlampa på nattetid.

Halkmatta i badrummet.

Bereda säkra transporter: vid behov använda rullstol, informera färdtjänst, ordna en ledsagare, se till att göra rullstolstransporten säker (förhindra urglidning/tippning).

v rdprevention5

Förändringsidéer för att förebygga fall

Balans och gångträning

Larmanordning utifrån individuella behov, t.ex. rörelsevakt. Lär ut användandet av larm. Kontrollera larmet regelbundet

Ökad tillsyn för dem som inte klarar av att larma efter hjälp.

Översyn av/eller hjälpmedel såsom rollator, släpbroms, uppresningshandtag

Lägre säng

Skor med bakkappa och stadiga sulor.

Halkstrumpor

Råd till anhöriga angående hemmiljön som att ta bort mattor, sladdar och dylikt.

Hjälm

Grensele, bord (obs! behov av tillsyn ökar)

Grindar, grindskydd

Madrasser på golvet för en person som kan klättra ur sängen.

Vårdprevention
v rdprevention6
Vårdprevention

Förändringsidéer för att förebygga trycksår

Vändschema

Antidecubitusmadras

Undersköterskorna dokumenterar omläggningarna i omläggningspärmen.

Sjuksköterskan dokumenterar åtgärder och ev. resultat i Rehabepikrisen.

.

v rdprevention7
Vårdprevention

Förändringsidéer för att förebygga undernäring

Servering av mellanmål i samband med andra kontroller, så att inget blir bortglömt

Använda andra bedömningsinstrument som munstatus, testmåltid, MEOF-bedömning av ätande, för att få en mer specifik analysbedömning

Beräkningar av energibehov och kostregistrering

Information på arbetsplatsträffar och föreläsning om nutrition till personal i och utanför den egna avdelningen

Samverkan med kostchef och sjukhusköket.

Läkarbesök vid upptäckt viktnedgång, provtagning för att utreda annan sjukdom hos vårdtagaren ex. giftstruma.

Mätning av längd och vikt på alla patienter vid inskrivningen.

Riskpatienternas vikt följs upp 1 ggr/vecka.

Mat och vätskeregistrering under 2 dagar, vid behov därefter kontakt med dietist. Åtgärder utifrån dietistens råd och bedömningsinstrumentet

v rdprevention8

Förändringsidéer för att förebygga undernäring (forts)

Näringsdryck

Vätskelista

Nattmål

Önskekost/servera favoriträtter/gå efter tidigare matvanor

Följa upp måltidsituationen i hemmet.

Anpassad konsistens av maten (passerat, finfördelat, timbal, flytande)

Förtjockningsmedel i vätskan

Specialkost (A-kost, energiberikad kost)

Varierande efterrätter (frukt)

Serverar mat till bordet/karottsystem - boenden tar själv (kommunen)

Matning (delvis eller helt)

Äter tillsammans med andra /Pedagogiska måltider (kommunen)

Vårdprevention
v rdprevention9
Vårdprevention

Förändringsidéer för att förebygga undernäring (forts)

Äter ensam eftersom personen ej klarar av störmoment.

Sittställning, ändra ställningen av kroppen för att underlätta att svälja.

Sondmat/dropp

Hjälpmedel t.ex. färgad tallriksunderlag, värmetallrik, pet-mot-kanten, böjd sked, böjd gaffel, pipmugg, sugrör = varje hjälpmedel är en åtgärd

Speciell munvård

Konsultera logoped