slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

. . Welkom in deze kerkdienst. Voorganger: ds. P. R. Baas te Vlissingen. Voorlezer: Mark Treurniet. We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven volgen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'We lezen: Openbaring 14 De preek gaat over Openbaring 14: 13 Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven Christus blijven ' - xexilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
.

.

Welkom in deze kerkdienst

Voorganger:

ds. P. R. Baas

te Vlissingen

Voorlezer:

Mark Treurniet

We lezen: Openbaring 14

De preek gaat over Openbaring 14: 13

Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven

Christus blijven volgen.

Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen,

worden in deze dienst geprojecteerd

Het eerste lied: Psalm 42: 1, 5

.

.

slide2
Votum (175b)

Zegengroet

De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

Zingen: Psalm 42: 1, 5

slide3
Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 42: 1, 5

Gebed

Lezen: Openbaring 14

Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Preek over: Openbaring 14: 13

Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

slide4
Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 42: 1, 5

Gebed

Lezen: Openbaring 14

Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Preek over: Openbaring 14: 13

Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

slide5
Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 42: 1, 5

Gebed

Lezen: Openbaring 14

Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Preek over: Openbaring 14: 13

Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

slide6
Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Wat mijn God wil, geschied' altijd,

zijn wil is steeds de beste.

Hij is altijd tot hulp bereid,

Hij blijft mijn sterke veste.

Hij helpt uit nood,

de trouwe God,

Hij troost mij bovenmate.

Wie God vertrouwt,

vast op Hem bouwt,

die zal Hij nooit verlaten.

slide7
Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

God is mijn troost en toeverlaat,

Hij is mijn hoop, mijn leven.

Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,

ik zal het niet weerstreven.

Die mij altijd

vertroost en leidt

die elke haar geteld heeft.

Die van nabij

zolang reeds mij

in liefde vergezeld heeft.

slide8
Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Wanneer ik zondaar sterven moet,

en heengaan uit dit leven,

vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed,

ik kan het overgeven.

Ja ik beveel

mij Hem geheel

die met mij is begonnen.

Die mij geleidt

door dood en strijd,

Hij heeft al overwonnen.

slide9
Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Nog één ding wil ik vragen Heer,

ik vraag het vol vertouwen:

wanneer de boze gaat te keer,

laat mij uw hulp aanschouwen,

dat ik niet val

maar leven zal.

Gij zult mij niet beschamen.

Dat is uw eer

o trouwe Heer.

Dus zeg ik vrolijk: Amen.

slide10
Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 42: 1, 5

Gebed

Lezen: Openbaring 14

Zingen: Liedboek 403: 1, 2, 3, 4

Preek over: Openbaring 14: 13

Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

slide11
Tekst: Openbaring 14: 13

Eeuwige rust voor wie tijdens hun leven

Christus blijven volgen.

slide12
Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Zalig, die in Christus sterven,

de doden, die de hemel erven,

voor wie Hij woning heeft bereid.

Na de nacht van strijd en zorgen

aanschouwen zij de eeuwge morgen,

ontwakend tot onsterflijkheid.

Van moeiten rusten zij.

Hun lijden is voorbij.

Halleluja,

bij 's Vaders troon

wacht hen de Zoon

hun werken volgen hen als loon.

slide13
Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Zalig zijn de ontslapen vromen,

voor ons te vroeg aan de aard ontnomen,

maar die door God te goeder uur,

aan het einde van hun dagen

het Vaderhuis zijn ingedragen

als rijpe schoven in de schuur.

Zij leven bij de Heer

en zondigen niet meer.

Halleluja!

't Is al volbracht,

geen rouw of nacht

heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

slide14
Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Dank, aanbidding, prijs en ere,

wordt U, die op de troon zit, Here,

door uw verlosten toegebracht!

Zaalgen, die hebt overwonnen

brengt roem en lof de Nooitbegonnen'

en aan het Lam, voor ons geslacht!

Hij overwon het graf,

wist onze tranen af,

halleluja!

Hij ging ons voor

de heemlen door:

Hij voert ons mede in zijn spoor.

slide15
Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Aarde, wijkt uw schoon en luister,

verkeert gij, zon en maan in duister,

dan blijft Gods heerlijkheid de zon!

Eeuwig heil voor de geslachten,

waarop zij hier verlangend wachten,

ontspringt uit U, o Levensbron!

De wereld gaat voorbij,

vast staat uw heerschappij,

halleluja!

Getrouwe Heer,

vertoef niet meer,

kom Jezus, ja kom haastig Heer.

slide16
Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 16: 3, 5

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Zegen

slide17
Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 16: 3, 5

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Zegen

slide18
Zingen: Liedboek 267: 1, 2, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 16: 3, 5

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Zegen

slide19
COLLECTE
   • Vandaag
 • is de 1e collecte is voor de Diakonie
 • “De Driehoek”
 • en de 2e collecte is voor de Kerk

Na de collecte zingen we: Gezang 170 (NG 89)

slide20
COLLECTE
   • Volgende Week
   • is de collecte voor de Kerk

Bloemenbezorging:

Vandaag: Gerrit Treurniet

Volgende week: Erik Melse

Na de collecte zingen we: Gezang 170 (NG 89)

slide21
Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Vaste Rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,

laat mij rusten in uw schauw,

waar het bloed door u gestort,

mij de bron des levens wordt.

slide22
Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Jezus, niet mijn eigen kracht,

niet het werk door mij volbracht,

niet het offer, dat ik breng,

niet de tranen, die ik pleng,

schoon ik ganse nachten ween,

kunnen redden, Gij alleen.

slide23
Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Zie, ik breng voor mijn behoud

U geen wierook, ‘mirr’ of goud;

moede komt ik, arm en naakt,

tot de God die zalig maakt,

die de arme kleedt en voedt,

die de zondaar leven doet.

slide24
Gezang 170: 1, 2, 3, 4 (NG 89)

Eenmaal als de stonde slaat,

Dat dit lichaam sterven gaat,

Als mijn ziel uit d’aardse woon

opklimt tot des rechters troon,-

Rots der eeuwen, in uw schoot

Berg mijn ziele voor de dood.

slide25
Zegen

De zegen mogen we beantwoorden

met het gezongen amen (182c)

de volgende kerkdienst is zo de here wil vrijdag 24 september om16 30 uur van harte welkom

De volgende kerkdienst is, zo de Here wil,Vrijdag 24 september om16.30 uur.Van harte welkom.

ad