Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Výsledky auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 Ministr financí Vlastimil Tlustý 1. náměstek Eduard Janota Poradce Miroslav Zámečník Tisková konference – 11. září 2006. Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč . Úspory v kompetenci MF ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - xerxes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V sledky auditu n vrhu st tn ho rozpo tu na rok 2007 ministr financ vlastimil tlust


Opat en navr en vl dou j paroubka ke sn en deficitu 173 5 mld k
Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč

Úspory v kompetenci MF ČR

 • Předčasná splátka záruky SR vůči ČNB15 mld.

Zvýšený výběr daní 16,1 mld.

Škrty v kompetenci Parlamentu ČR

Zvýšení spotř. daně na cigarety 10 mld.

 • Odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění12 mld.

Odložení platnosti civilního služebního zákona o 2 roky 5 mld.


Rozd l mezi 173 5 mld k a 88 mld k deficitu
Rozdíl mezi 173,5 mld. Kč a 88 mld. Kč deficitu deficitu 173,5 mld. Kč

Škrty v kompetenci Vlády ČR

Zrušení financování D47 do Ostravy 15 mld.Ze SR a jeho přesun do SFDI

7. Zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce 3,3 mld.

8. Snížení výdajů ministerstva obrany 5 mld.

9. Nepřijetí půjčky EIB 25 mld.- kofinancování6,2 mld.

10. Nedorovnání zeměděl. subvencí na úroveň 30%2,9 mld.

11. Snížení výdajů na vědu a výzkum 2,4 mld.

12. Nenavýšení rozpočtů obcí 3 mld.

13. Poslanecké „pomníčky“ 1,4 mld.

14. Zvýšení dotace do SFDI -6 mld.

15. Dopad Zákoníku práce-2,8 mld.

16. Ostatní vlivy-3 mld.


Opat en navr en vl dou j paroubka ke sn en deficitu 173 5 mld k1
Opatření navržená vládou J. Paroubka ke snížení deficitu 173,5 mld. Kč

Úspory v kompetenci MF ČR

 • Předčasná splátka záruky SR vůči ČNB15 mld.

Zvýšený výběr daní 16,1 mld.

Škrty v kompetenci Parlamentu ČR

Zvýšení spotř. daně na cigarety 10 mld.

 • Odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění12 mld.

Odložení platnosti civilního služebního zákona o 2 roky 5 mld.


Rozd l mezi 173 5 mld k a 88 mld k deficitu1
Rozdíl mezi 173,5 mld. Kč a 88 mld. Kč deficitu deficitu 173,5 mld. Kč

Škrty v kompetenci Vlády ČR

Zrušení dofinancování D47 do Ostravy 10 mld.Zastavení zrychlení výstavby D47 5 mld.

7. Zrušení nákupu vakcíny proti ptačí chřipce 3,3 mld.

8. Snížení výdajů ministerstva obrany 5 mld.

9. Nepřijetí půjčky EIB 25 mld.- kofinancování6,2 mld.

10. Nedorovnání zeměděl. subvencí na úroveň 30%2,9 mld.

11. Snížení výdajů na vědu a výzkum 2,4 mld.

12. Nenavýšení rozpočtů obcí 3 mld.

13. Poslanecké „pomníčky“ 1,4 mld.

14. Zvýšení dotace do SFDI -6 mld.

15. Dopad Zákoníku práce-2,8 mld.

16. Ostatní vlivy-3 mld.


Term ny a lh ty projedn v n n vrhu
Termíny a lhůty projednávání návrhu deficitu 173,5 mld. Kč

 • Materiál MF pro jednání vlády „Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 až 2009“ byl odsouhlasen a podepsán Bohuslavem Sobotkou dne 26. dubna 2006 a předán premiéru Paroubkovi.

 • Do vlády byl materiál předán 2. června 2006 – v den voleb

 • Jednání vlády proběhlo 3. července 2006 a bylo přijato usnesení vlády č. 826/2006

 • V usnesení vlády byl uložen úkol pro ministra financí – předložit do 15. srpna 2006 návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a státních fondů s úkolem nedodržet pravidla sestavování státního rozpočtu a snížit deficit na 88 mld. Kč

6 týdnů

5 týdnů

6 týdnů


Vliv sporn ch opat en navr en ch vl dou j paroubka na deficit st tn ho rozpo tu 2007
Vliv úsporných opatření navržených vládou J. Paroubka na deficit státního rozpočtu 2007

Výchozí deficit: 173,5

Snížení deficitu:

MF ČR (body 1 a 2) 142,4

Přijetí zákonů (body 3,4,5) 115,4

Rozhodnutí vlády (body 6-16) 88


Dal pasti ve ejn ch rozpo t
Další „pasti“ veřejných rozpočtů na deficit státního rozpočtu 2007

26,6 mld.

 • Deficit FNM

  • není součástí SR, ale součástí VR

  • fakticky v něm pro rok 2006 chybí

   • Buď se naplní z privatizace

   • Nebo vytvoříme ve státní rozpočtu rezervu

   • Nebo se SFRDI zadluží

   • Nebo se omezí investice (výstavba dálnic)

 • Důsledky zákoníku práce – navýšení min. tarifů

 • Riziko z arbitrážních řízení

 • Pokračování financování ÚSP po přechodu na individuální platby

 • Záruka za hospodaření neziskových nemocnic

7 mld.

?? mld.

6 mld.

?? mld.


Mo nosti deficitu st tn ho rozpo tu na rok 2007
Možnosti deficitu státního rozpočtu na rok 2007 na deficit státního rozpočtu 2007

Výchozí deficit: 173,5

Za předpokladu, že bude vše vládou a parlamentem schváleno:

Snížení v kompetenci vlády 142,4

Snížení v kompetenci parlamentu 115,4

Snížení v kompetenci vlády 101 – 127,6

mld. Kč


Z v r
Závěr na deficit státního rozpočtu 2007

 • Toto je dluhová povodeň

 • ČR neplní tzv. Konvergenční program

 • Nutná okamžitá jednaní s ostatními stranami

  • Zabránit hrozícímu vysokému deficitu

  • Dojednat podporu SR – zabránit rozpočtovému provizoriu

 • Odklady účinnosti platných zákonů nic neřeší – pouze se odsouvají problémy

 • Zdroje FNM nezaručují plánovanou činnost SFDI a SFRB

 • Nezbytným řešením pro stabilizaci veřejných financí je neodkladné zahájení reforem