Download
drypp et forvarsel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Drypp” – et forvarsel PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Drypp” – et forvarsel

”Drypp” – et forvarsel

154 Views Download Presentation
Download Presentation

”Drypp” – et forvarsel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ”Drypp” – et forvarsel • Over halvparten av personer som får slag opplever et ”forvarsel” kort tid i forveien. Det kan komme timer til dager før et større hjerneslag. • Årsaken kan være en svært liten blodpropp som løsner fra halspulsåren og føres til hjernen. • Skaden vil ofte være liten og hjernevevet kan reparere seg selv etter kort tid. • Symptomene kan vare fra noen minutter til flere timer før de går tilbake av seg selv.

  2. ”Drypp” – et forvarsel • Symptomene er avhengig av hvor i hjernen skaden inntrer. • Ansikt: • Lammelser i èn ansiktshalvdel, nummenhet, tale- eller svelgproblem, synstap på ett øye • Arm: • lammelser, nummenhet • Ben: • lammelser, nummenhet

  3. Kortvarige symptomer oppleves ofte ikke som så alvorlige. • Siden de kan være et forvarsel til et større hjerneslag, er det viktig å kontakte lege med èn gang • Ring 113, akuttmedisinsk nødnummer!