Download
rop 1 1 22 2012 2012 0001 helyi k zszolg ltat sok versenyk pess get szolg l moderniz l sa mta krtk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A települési esettanulmányok tapasztalatai 2014. m árcius 31. Budapest, MTA Titkársága PowerPoint Presentation
Download Presentation
A települési esettanulmányok tapasztalatai 2014. m árcius 31. Budapest, MTA Titkársága

A települési esettanulmányok tapasztalatai 2014. m árcius 31. Budapest, MTA Titkársága

77 Views Download Presentation
Download Presentation

A települési esettanulmányok tapasztalatai 2014. m árcius 31. Budapest, MTA Titkársága

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÁROP-1.1.22-2012-2012-0001„Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” MTA KRTK A települési esettanulmányok tapasztalatai 2014. március 31. Budapest, MTA Titkársága

 2. Illeszkedés a kutatás keretébe Átfogó cél: helyzetkép az önkormányzati közszolgáltatások helyzetéről Fókusz: intézményi, szervezeti megoldások, térbeli konfigurációk Megelőző szakaszok: elméleti, szakpolitikai alapozás, kérdőíves felmérés Esettanulmányi szakasz: probléma centrikus tesztelés

 3. A minta

 4. A módszer Módszertani útmutató MTA KRTK kutató+ helyi segítő Dokumentumelemzés Interjúk Önálló 15-50 oldalas tanulmányok+ mellékletek

 5. A nagy és középvárosi sajátosságok A közszolgáltatások skálája és azok változásai Jellemző szervezeti megoldások Térbeli integrációk A változások következményei

 6. A feladatrendszer Az elemzések időpontja különösen speciális, a változások mértéke miatt Kötelező és önként vállalt feladatrendszer világos szétválasztása? A nagyobb városoknak van a legnagyobb mozgástere a feladatok vállalásában A szolgáltatási spektrum jelentősen szűkült (közoktatás, egészségügy), viszont az intézményrendszer (kulturális területen) jelentősen bővült a nagyvárosokban

 7. A közszolgáltatások skálájának, differenciálódásának sajátosságai nagyobb városok esetén • Jogszabályi kötelezettségek • Térbeli determinációk (agglomeráció, szuburbanizáció, speciális fekvés) • Gazdasági kondíciók • Helyi „örökségek” • Önkormányzati, vezetői szerepfelfogások (lakossági igényekre reagálás vs. hárítás) • Nem szakítottunk az autark attitűddel

 8. Szervezeti keretek, intézményi modernizációk Nagy az újítási, racionalizálási kedv, de a szakmai megalapozottság gyakran hiányos (divatok, minták, ötletek, lobbik) Jellemző trend a teljes szervezeti vagy funkcionális integráció azonos és rokon profilú intézmények körében Kiszervezés tartja magát, de átstrukturálódik: egyházak kiemelkedő szerepe Profit szférával való kapcsolatok, társasági formák alkalmazása hektikus A verseny ellentmondásai: minőség vs. kapacitásgondok

 9. A nagyobb városok térbeli viselkedés mintázatai Jellemzően absztinencia (pl. környéki potyautasok kizárása) A jogszabályi, finanszírozási változások hatása erős, de nem kizárólagos Inkább saját intézménnyel ellátni, mint társulásba vinni Inkább az ellátásában, mint a fejlesztésben Aszimmetrikus hatalmi modell ( a kisebbek kiszolgáltatottsága) Hasonló méretűek között konfliktusok Városon belüli különbségek (külterület benépesülése, peremek gondjai, településmorfológia szerepe)

 10. Közszolgáltatás szervezés átfogó menedzselési jellemzői Ritka a holisztikus megközelítés Nem jellemző a stratégiai tervezés (inkább szoft és ágazati koncepciók), erős pályázati illetve projektszemlélet Ritkán, illetve nem tudatosan érvényesülnek szinergiák (logisztika, étkeztetés, információs utak, gondnokolási feladatok), Jó példák is ágazatok és szektorok közötti együttműködésre (okt. eü, szoc.) Minőség-ellenőrzés, elégedettség mérés pontszerű, gyakran visszacsatolás nélkül

 11. Az utóbbi évek reformjainak első mérlege A profil szűkülés, a duális feladatvállalás fogadtatása vegyes Pénzügyi konszolidáció relatív, illetve átmenetinek ígérkezik Rezsicsökkentés jelentős problémák forrása Jelentős létszámveszteség Túl sok egyszerre!