omv rdnadsteori l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omvårdnadsteori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omvårdnadsteori

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Omvårdnadsteori - PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on

Omvårdnadsteori. Kerstin Ulander Leg sjuksköterska, Dr Med Vet 2000-10-02. Historik. Vetenskapliga krav på en disciplin - kontinuerlig utveckling av teorier/ kontinuerlig teoriutveckling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omvårdnadsteori' - xenos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
omv rdnadsteori

Omvårdnadsteori

Kerstin Ulander

Leg sjuksköterska, Dr Med Vet

2000-10-02

historik
Historik
 • Vetenskapliga krav på en disciplin - kontinuerlig utveckling av teorier/ kontinuerlig teoriutveckling
 • Krav på yrkesgrupper som vill bli betraktade som en profession - ska finnas en abstrakt, generaliserbar och teoretisk kunskap
varf r omv rdnadsteori
Varför omvårdnadsteori?
 • Kunskap för att förbättra praktiken
  • Beskriva, förklara, förutspå och kontrollera fenomen
 • Systematisk kunskap ökar sannolikheten för framgång
 • Utvecklar analytisk förmåga, utmanar tänkandet, klargör värderingar
k nnetecken f r en profession
Kännetecken för en profession
 • Yrkesutövning baserad på en teoretisk kunskapsmassa
 • Utbildning vid universitet eller motsvarande
 • Kompetenstest ex legitimation
 • Etiska regler för yrkesutövningen
 • Allmännyttig yrkesutövning
 • Professionens utövare finns i en organisation
    • (Andersson, 1984)
f r och nackdelar med professionalisering
För och nackdelar med professionalisering
 • Makt, inkomst och prestige
 • Yrkesutövarna har stark kontroll över utövning och kunskap
 • Kunskapsmonopol - ansvar för yrkesutövning och kunskapsutveckling
 • Nya fält i reviret
en teoretisk kunskapsmassa
Filosofi

Vetenskap

Kunskap

Fakta

Modell

Begrepp

abstrakta/konkreta

Begreppssystem (conceptual modell)

Paradigm

Teori

Fenomen

Definitioner

Antaganden

Lag

Axiom

Hypotes

En teoretisk kunskapsmassa
teoribildning
Teoribildning
 • Deduktion = Bevisandets väg
 • Induktion = Upptäckandets väg
 • Meta - teori - filosofiska/kunskapsteoretiska begrepp
 • Grand - theory - ej operationaliserbara begrepp
 • Middle - range theory - testbara begrepp
begrepp i omv rdnadsteoretiska strukturer modeller
Begrepp i omvårdnadsteoretiska strukturer/modeller
 • Människa - Miljö - Hälsa - Omvårdnad
 • Teorier kan kategoriseras utifrån grundperspektivet ex:
 • behovsteorier
 • interaktionsteorier
 • systemteorier
utveckling av strukturer
Utveckling av strukturer
 • 50-talet - uppgiftsorientering mot relationsorientering
 • 60-talet - holistiskt synsätt och problemorientering mot systemteori
 • 70-talet - människa och miljö är öppna system, krav på egenvård, interaktion
 • 80-talet - existensialism och fenomenologi
 • 90-talet - klinisk relevans
omv rdnadsteoretiker
Omvårdnadsteoretiker
 • 1850 Nightingale - Modern Nursing
 • 1952 Peplau - Psychodynamic Nursing
 • 1955 Henderson - Definition of Nursing
 • 1958 Wiedenbach - The Helping Art of Clinical Nursing
1960 talet
1960-talet
 • 1960 Abdellah - Twenty-One Nursing Problems
 • 1961 Orlando - Nursing Process Theory
 • 1964 Hall - Core, Care and Cure Model
 • 1966 Travelbee - Human to Human Relationship Model
 • 1969 Levin - The Conservation Model
1970 talet
1970-talet
 • 1970 Rogers - Unitary Human Beings
 • 1971 Orem - Self Care Deficit Theory of Nursing
 • 1972 Neuman - Systems Model
 • 1976 Leininger - Culture Care: Diversity and Universality Theory
 • 1979 Watson - Philosophy and Science of Caring
1980 talet
1980-talet
 • 1980 Johnson - Behavioral System Mode
 • 1980 Roper/Logan/Tierney - A Model for Nursing based on a Model of Living
 • 1981 King - Theory of Goal Attainment
 • 1984 Roy - Adaption Model
 • 1984 Benner - The Primacy of Caring
1980 talet forts
1980-talet forts.
 • 1987 Eriksson - Vårdandets idé att ansa, leka, lära och fungera i tro, hopp och kärlek
 • 1989-91 Parse - Man-living-health model och Theory of Human Becoming
 • Teorier avgränsade för speciella patientgrupper
mot alternativ teoretiker
Mot/Alternativ teoretiker
 • 1965-1990 Christman - Nursing is an applied Science
 • Kritiskt tänkande och autonomi
 • Förena utbildning och klinik:
 • Nurse-Physician Team
 • Practicioner Teacher
 • Primary Nursing
ett svenskt perspektiv
Ett svenskt perspektiv
 • 1990 Rooke - Värnhemsteorin
 • Att tänka kring kunskap och forskning
 • En disciplin:
 • Fri från yttre auktoriteter
 • Eget meningssammanghang
 • Bestämda grundmotiv
 • Normativ samhällskaraktär
sverige i nutid
Sverige i nutid
 • Vissa grundläggande antaganden om omvårdnad (Socialstyrelsen tydligast)
 • Bildande av vetenskapliga lärosäten
 • Bristande samband mellan teori och praktik vad gäller tillämpning av forskningsresultat
 • Evidensbaserad omvårdnad efterfrågas
hittillsvarande svensk forskning
Hittillsvarande svensk forskning
 • Instrumentell funktion
 • Begreppsmässig funktion
 • Politisk, interaktiv och taktisk funktion