l 7 shopping and describing things n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L.7 Shopping and Describing Things PowerPoint Presentation
Download Presentation
L.7 Shopping and Describing Things

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

L.7 Shopping and Describing Things - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

L.7 Shopping and Describing Things. Grammar. Kiite kudasai. Nihongo wa muzukashi i desu nee. Sushi wa totemo oishi i desu yo. Kyoo wa isogashi i desu. Doitsu no kuruma wa taka i desu. Statement/ Y-N Questions/ Wh-questions. Statement. Yes/NO Q. WH- Q. Sono kuruma/ ookii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

L.7 Shopping and Describing Things


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kiite kudasai
Kiite kudasai.
 • Nihongo wa muzukashii desu nee.
 • Sushi wa totemo oishii desu yo.
 • Kyoo wa isogashii desu.
 • Doitsu no kuruma wa takai desu.
sono kuruma wa ookii desu
Sono kuruma/ ookii

Uchi / chiisai

Kono tokei/ takai

Nihon no anime/ omoshiroi

Nihongo no Shukudai/ muzukashii

Kodomo/ kawaii

Tenpura/ oishii

I-phone/ atarashii

Kyoo/ isogashii

Takosu / yasui

Watashi no jitensha / furui

Paatii / tanoshii

Ano anime / tsumaranai

Sono kuruma wa ookii desu.
kiite kudasai1
きいてください。/ Kiite kudasai.
 • Nihongo wa muzukashiku nai desu.
 • Watashi no kuruma wa atarashiku nai desu.
 • Ano hito wa kawaiku nai desu.
 • Nihon no kuruma wa yasuku nai desu.
tanoshii desu tanoshi ku nai desu
Takai

Ookii

Atarashii

Omoshiroi

Muzukashii

Kawaii

Isogashii

Yasui

Chiisai

Hurui

Tsumaranai

Muzukashii

Tanoshii desu  Tanoshiku nai desu.
sono kuruma wa ooki ku nai desu
Sono kuruma/ ookii

Uchi / chiisai

Kono tokei/ takai

Nihon no anime/ omoshiroi

Nihongo no Shukudai/ muzukashii

Kodomo/ kawaii

Tenpura/ oishii

I-phone/ atarashii

Kyoo/ isogashii

Takosu / yasui

Watashi no jitensha / furui

Paatii / tanoshii

Ano anime / tsumaranai

Kono kamera/ ii

Sono kuruma wa ookikunai desu.
answer the following questions
Answer the following questions.
 • Gakkoo wa ookii desu ka.
 • Kyoo wa isogashii desu ka.
 • Nihon no anime wa omoshiroi desu ka.
 • Kuruma wa atarashii desu ka.
 • Nihongo no kurasu wa yasashii desu ka.
 • Nihon no ryoori wa oishii desu ka.
 • Uchi wa ookii desu ka.
a bmw wa takai desu nee b ee soo desu nee takai desu ne e soo desu ka taka kunai desu yo
Takai

Ookii

Atarashii

Omoshiroi

Muzukashii

Kawaii

Isogashii

Yasui

Chiisai

Hurui

Tsumaranai

Muzukashii

A:BMW wa takai desu nee. B: Ee, soo desu nee. Takai desu ne. E? soo desu ka? Takakunai desu yo.
bmw wa takai desu kedo suzuki wa takaku nai desu
Takai

Ookii

Atarashii

Omoshiroi

Muzukashii

Kawaii

Isogashii

Yasui

Chiisai

Hurui

Tsumaranai

Muzukashii

BMW wa takai desu kedo, Suzuki wa takaku nai desu.
noun wa adjective desu nihongo wa yasashii desu ne
(NOUN) wa (Adjective) desu. Nihongo wa yasashii desu ne.

e.g. Nihongo

 • Nihon no ryoori
 • Chichi
 • Watashi no konpyuutaa
 • CSUN no kafeteria (cafeteria)
 • Unibaasaru Sutajio (Universal Studio)
 • Inu
totemo affirmative amari negative
Totemo + affirmative & Amari + negative

This book is very interesting.

The book is notvery interesting.

kiite kudasai2
Kiite kudasai.
 • Kinoo no paatii wa tanoshikatta desu.
 • Kinoo wa totemo isogashikatta desu.
 • Ano resutoran wa oishikatta desu yo.
 • Tanaka-san no okosan wa totemo kawaikatta desu nee.
past tense katta form
Past Tense – Katta Form

Statement

Yes/NO Q

WH- Q

tanoshii tanoshi katta desu
Takai

Ookii

Atarashii

Omoshiroi

Muzukashii

Kawaii

Isogashii

Yasui

Chiisai

Hurui

Tsumaranai

Muzukashii

Tanoshii  Tanoshi-katta desu.
sono kuruma wa ooki katta desu
Sono kuruma/ ookii

Yamada-san no uchi / chiisai

Kono tokei/ takai

Nihon no anime/ omoshiroi

Nihongo no Shukudai/ muzukashii

Tanaka-san no okosan/ kawaii

Tenpura/ oishii

Honda-san no I-phone/ atarashii

Kyoo/ isogashii

Takosu / yasui

Watashi no jitensha / furui

Paatii / tanoshii

Ano anime / tsumaranai

Sono kuruma wa ooki-katta desu.
kiite kudasai3
きいてください。/ Kiite kudasai.
 • Kinoo no paatii wa tanoshiku-nakatta desu.
 • Kinoo wa amari isogashiku-nakatta desu.
 • Ano resutoran wa oishiku-nakatta desu yo.
 • Tanaka-san no kuruma wa amari ookiku-nakatta desu.
compare present negative
Compare!Present- Negative
 • Nihongo wa muzukashiku nai desu.
 • Watashi no kuruma wa atarashiku nai desu.
 • Ano hito wa kawaiku nai desu.
 • Nihon no kuruma wa yasuku nai desu.
past affirmative negative ku nakatta form
Past Affirmative / Negative (Ku-nakatta Form)

Affirmative

Negative

tanoshiku nai desu tanoshiku nakatta desu
Takaku nai

Ookiku nai

Atarashiku nai

Omoshiroku nai

Muzukashiku nai

Kawaiku nai

Isogashiku nai

Yasuku nai

Chiisaku nai

Huruku nai

Tsumaranaku nai

Muzukashiku nai

Tanoshiku-nai desu. Tanoshiku-nakatta desu.
tanoshi katta desu tanoshiku nakatta desu
Takakatta

Ookikatta

Atarashikatta

Omoshirokatta

Muzukashikatta

Kawaikatta

Isogashikatta

Yasukatta

Chiisakatta

Hurukatta

Tsumaranakatta

Muzukashikatta

Tanoshikatta desu. Tanoshiku-nakatta desu.
dialogue 2 p 181
Dialogue 2 (p. 181)

A: Shuumatsu wa nani o shimashita ka.

B: ______________________________.

A: Hee, ii desu nee. / zannen desu ne.

B: _______ wa doo deshita ka.

A: (Totemo) _____desu. / (Amari) ____desu.

B: Soo desu ka.

practice

Practice

TB p. 170-172

practice 1
Practice 1
 • Nihongo no kurasu no hon wa ikura deshita ka.
 • Nihongo no kurasu wa doo desu ka.
 • Katakana wa muzukashikatta desu ka.
 • Hiragana wa doo desu ka.
 • Konshuu wa isogashii desu ka.
 • Ima sugu uchi ni kaerimasu ka.
 • Tokei wa atarashii desu ka.
practice 2
Practice 2
 • ________wa ikura deshi ta ka.
 • ________ wa atarashii desu ka.
 • ________ wa tanoshii desu ka.
 • _____ no kurasu wa doo desu ka.
 • Senshuu nani o shimashita ka. Doo deshita ka.
 • Shuumatsu nani o shimasu ka. Doo deshita ka.
practice 3
Practice 3

A: Sore wa hyaku-en desu.

B: Gohyaku-en oazukarishimasu.

C. Otsuri yonhyaku-en desu. Arigatoo gozaimashita.

practice 31
Practice 3

A: Sore wa -en desu.

B: -en oazukarishimasu.

C. Otsuri -en desu. Arigatoo gozaimashita.

practice 32
Practice 3

A: Sore wa -en desu.

B: -en oazukarishimasu.

C. Otsuri -en desu. Arigatoo gozaimashita.

practice 33
Practice 3

A: Sore wa -en desu.

B: -en oazukarishimasu.

C. Otsuri -en desu. Arigatoo gozaimashita.

shopping dialogue 1
Shopping Dialogue 1
 • Kyaku: Sumimasen.
 • Ten’in: Irasshaimase.
 • Kyaku: Tiishatsu wa arimasu ka.
 • Ten’in: Aa, arimasen nee. Sumimasen.
shopping dialogue 2
Shopping Dialogue 2
 • Kyaku: Sumimasen.
 • Ten’in: Irasshaimase.
 • Kyaku: Tiishatsu wa arimasu ka.
 • Ten’in: Hai, arimasu yo. Kore wa ikaga desu ka.
 • Kyaku: Ii desu nee. Ikura desu ka.
 • Ten’in: Nisen-en desu.
 • Kyaku: Jaa, kore o kudasai. Hai, gosen-en.
 • Ten’in: Gosen-en oazukari shimasu. Otsuri, sanzen-en desu. / Choodo oazukari shimasu.

Arigatoo gozaimashita.

reading practice p 191
Reading Practice (p.191)
 • Kono chokoreeto wa oishii desu ne.
 • Sono suutsukeesu wa ookii desu nee.
 • Kono nekutai wa 70doru deshita.
 • Miitingu wa ototoi deshita ka.
 • Haha wa gaadeningu ga suki desu.
 • Chichi no shigoto wa eiga no purodyuusaa desu.
 • Otooto wa kookoosei desu.
 • Ano eiga sutaa wa kawaii desu ne.
 • Sono ryukku wa takakatta desu ka.
reading practice tb p 191
Reading Practice (TB p.191)
 • このチョコレートはおいしいですね。
 • そのスーツケースはおおきいですねえ。
 • このネクタイは70ドルでした。
 • ミーティングはおとといでした。
 • はははガーデニングがすきです。
 • ちちのしごとはえいがのプロディーさーです。
 • おとうとはこうこうせいです。
 • あのえいがスターはかわいいですね。
 • そのリュックはたかかったですか。