informatieavond 8 december 2010 particulier natuur en landschapsbeheer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond 8 december 2010 particulier natuur- en landschapsbeheer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond 8 december 2010 particulier natuur- en landschapsbeheer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Informatieavond 8 december 2010 particulier natuur- en landschapsbeheer - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Informatieavond 8 december 2010 particulier natuur- en landschapsbeheer. Programma. 19.30-20.15 ontvangst met koffie en thee 20.15-20.20 welkom, inleiding en toelichting programma door Nicole Pakker (DLG) 20.20-20.50 uitleg SNL en beheerpakketten door Leon Gerritsen (DLG)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatieavond 8 december 2010 particulier natuur- en landschapsbeheer' - xenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma

19.30-20.15 ontvangst met koffie en thee

20.15-20.20 welkom, inleiding en toelichting

programma door Nicole Pakker (DLG)

20.20-20.50 uitleg SNL en beheerpakketten

door Leon Gerritsen (DLG)

20.50-21.00 pauze

21.00-21.45 vragen

inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Particulier Natuurbeheer, wat is dat?
 • Particulier natuurbeheer, iets voor mij?
 • Welke subsidies zijn er?
 • Hoe nu verder?
 • Aanvragen
wie wat en waar
Wie, wat en waar
 • Permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur
 • Wijziging van bestemming
 • Alleen mogelijk voor particulieren
 • Particulier blijft eigenaar van de grond
 • Doelstelling uitsluitend conform natuurbeheerplan (Ambitiekaart)
natuurbeheerplan
Natuurbeheerplan
 • Is het plan waarin de natuurdoelen van de provincie zijn aangegeven
 • Beschrijving
 • 2 kaarten
  • Ambitiekaart
  • Natuurbeheerkaart
 • Geeft aan waar en voor welke gebieden (beheer)subsidie kan worden verkregen
 • Is gebaseerd op de Index Natuur & Landschap
maasheggengebied
Maasheggengebied

www.brabant.nl/kaarten/natuur-en-landschap-kaarten/

Natuurbeheerplan 2011

natuurbeheertypen
Natuurbeheertypen
 • N10.01 Nat schraalland
 • N10.02 Vochtig hooiland
 • N11.01 Droog schraal grasland
 • Wat de beheertypen inhouden staat in de index natuur en landschap
 • Vergoedingen per beheereenheid staan in het openstellingsbesluit van de provincie Brabant
vochtig hooiland
Vochtig hooiland

Vochtig hooiland omvat hooilanden (zie eerste alinea), al dan niet met nabeweiding. (Zie ook nat schraalland voor de afgrenzing met dit beheertype)

Vochtig hooiland wordt ofwel vrijwel jaarlijks overstroomd door oppervlaktewater (o.a. langs de rivieren); staat onder invloed van uitredend kwelwater (beekdalen) of is gelegen op een veenbodem met een gemiddeld waterpeil van 20-30 cm. onder maaiveld, waarbij het peil in de zomer alleen gedurende korte tijd dieper kan wegzakken.

Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 20 ton per ha per jaar) of bekalking

vergoedingen
Vergoedingen

N10 Vochtige schraalgraslanden

N10.01 Nat schraalland €1.708,11

N10.02 Vochtig schraalland €1.039,62

N11 Droge schraalgraslanden

N11.01 Droog schraalland €573,60

N12 Rijke graslanden en akkers

N12.01 Bloemdijk €1.390,39

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland €252,87

N12.03 Glanshaverhooiland €646,97

N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland €484,47

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker €825,34

N12.06 Ruigteveld €68,36

particulier natuurbeheer en de landbouw
Particulier Natuurbeheer en de landbouw

Let op gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)meststoffen

Toeslagrechten, alleen voor natuurlijke graslanden. Overige natuur, rechten vervallen

Oppervlakte mag niet meer meetellen voor de mestboekhouding. Uitsluitend plaatsingsruimte koe op weiland

Oppervlakte telt niet meer mee voor derogatie

iets voor mij
Iets voor mij?
 • Geen bedrijfsopvolging
 • Realiseren landgoed (NSW)
 • Stoppen met bedrijf
 • Omvorming bedrijf
  • Verbrede landbouw
  • Biologische landbouw
  • Combinatie met recreatie
  • Combinatie met natuur
subsidiestelsel snl
Subsidiestelsel SNL

Voor ontwikkeling en beheer van natuur en landschap

 • Subsidie kwaliteitsimpuls (SKNL)
 • Inrichten natuur
 • Aanleg landschapselementen
 • Beheersubsidie (SVNL)
 • Beheer natuur en agrarische natuur
 • Beheer landschapselementen
kwaliteitsimpuls sknl
Kwaliteitsimpuls (SKNL)

Subsidie voor:

 • Inrichting nieuwe natuur;
 • Functieverandering;
 • Omvormen “ongewenste” natuur naar “gewenste” natuur;

Voor 2011 NIET opengesteld

 • Kwaliteitsverbetering bestaande natuur;

Voor 2011 NIET opengesteld.

kwaliteitsimpuls
Kwaliteitsimpuls
 • Provincie begrenst percelen kwaliteitsimpuls (ambitiekaart);
 • Provincie geeft per perceel het gewenste beheertype of landschapstype aan (ambitiekaart);
 • Voor het realiseren van die typen kan projectsubsidie worden verkregen;

Als het landbouwgrond betreft, kan dit in combinatie met

subsidie functieverandering.

functieverandering
Functieverandering
 • Omzetten van landbouwgrond naar natuur/landschap;
 • Vergoeding is max. 85% van waarde landbouwgrond;
 • Waardebepaling door taxatie DLG;
 • Aanvragen door eigenaar;
 • Vergoeding wordt door Groenfonds in een keer uitbetaald.
inrichting
Inrichting

Noodzakelijke Inrichtingsmaatregelen om beheertype (uit ambitiekaart) te realiseren;

Maximale vergoeding = 95% van kosten met maximum van € 7.800,-

Aan de hand van investeringsplan

wat is subsidiabel
Wat is subsidiabel?
 • Opstellen van het investeringsplan (inclusief hydrologisch/archeologisch vooronderzoek);
 • Uitvoeren van in het investeringsplan genoemde en goedgekeurde maatregelen;
 • Kosten accountantsverklaring;
 • Subsidie is max. 95% van de goedgekeurde kosten.
wat is niet subsidiabel
Wat is niet subsidiabel?
 • Verwijderen bodemverontreiniging of afval;
 • Bouw van opstallen;
 • Aanschaf van machines;
 • Recreatieve voorzieningen (m.u.v. eenvoudige doorgangen, klaphekken e.d. in rasters);
 • Aanleg parkeerplaatsen, achterstallig onderhoud en uitvoering van wettelijke verplichtingen.
investeringsplan
Investeringsplan
 • Aanvragen door investeringsplan:
 • Oppervlakte en uitgangssituatie;
 • Investeringsdoelen en beoogde eindsituatie;
 • De te nemen maatregelen;
 • Ontsluiting;
 • Tijdsplanning;
 • Gespecificeerde begroting;
 • Één of meer 1:10.000 topografische plankaarten.
aanvraagprocedure
Aanvraagprocedure
 • Eerst wijzigen Natuurbeheerplan (via DLG)
 • Aanvraagperiode: 1 januari 2011 – 31 december 2011 Kan door provincie gedeeltelijk worden opengesteld;
 • Aanvraagwijze: alleen op papier!;
 • Formulier invullen en investeringsplan maken (Incl. alle bijlagen);
 • Aanvragen naar Dienst Regelingen
 • Controle:
  • Administratieve controle door DR;
  • Inhoudelijke controle door DLG;
 • Verandering: Minder gedetailleerde controle dan nu bij PB-inrichting (geen normkosten).
aanvraag gedaan en nu
Aanvraag gedaan en nu?

Aanvraagperiode: 1 januari – 31 december

Kan door provincie gedeeltelijk worden opengesteld

Aanvraagwijze: alleen op papier!

 • Formulier invullen en investeringsplan maken (Incl. alle bijlagen)
 • Aanvragen naar Dienst Regelingen.

Controle:

 • Administratieve controle door DR
 • Inhoudelijke controle door DLG
 • Verandering: Minder gedetailleerde controle dan nu bij PB-inrichting (normkosten)
informatie
Informatie
 • Dienst Landelijk Gebied
  • Team Natuur
  • 013-5950595
   • Advies
   • Pretaxatie of indicatiewaarde
   • Keukentafelgesprek
   • Pretoets
 • WWW.Natuurbeheersubsidie.nl
 • WWW.Brabant.nl/Groenloket
 • WWW.hetlnvloket.nl