slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) DLG Leon Gerritsen mei 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) DLG Leon Gerritsen mei 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) DLG Leon Gerritsen mei 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) DLG Leon Gerritsen mei 2009. Waar gaan we het over hebben? Nieuwe stelsel Subsidieverordening SNL Kwaliteitsimpuls (ILG) Natuurbeheerplan Aanvraagprocedure April 2009. De winst van het nieuwe stelsel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) DLG Leon Gerritsen mei 2009' - maire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Waar gaan we het over hebben?

 • Nieuwe stelsel
 • Subsidieverordening SNL
 • Kwaliteitsimpuls (ILG)
 • Natuurbeheerplan
 • Aanvraagprocedure
 • April 2009
slide3

De winst van het nieuwe stelsel

 • Provincie: helderheid in doelen
 • Index N&L: een alles omvattende natuurtaal
 • Standaardkostprijzen voor beheer
 • IMNAB: Een eenduidige digitale keten (Boer-Brussel)
 • Zicht op natuurkwaliteit (toekomst)
 • Minder uitvoeringslasten
 • Lagere administratieve lasten voor beheerders
slide4

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Deze bestaat uit vier subsidieonderdelen:
 • Natuurbeheer
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Landschapsbeheer “natuur/agrarisch”
 • Coördinatie- en organisatiekosten “ANV’s”
slide5

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Natuurbeheer
 • Vertrouwen in beheerder (certificering)
 • Natuurbeheerkaart is leidend
 • Peildatum
 • Instandhoudingbeheer (geen resultaatverplichting)
 • Openstelling verplicht (bordjes niet)
 • Recreatievergoeding kan
 • Monitoring (later verplicht/kwaliteitsklassen)
 • Vergoeding staat voor 6 jaar vast
slide6

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Agrarisch natuurbeheer
 • Cofinanciering door de EU ( 16 mln/jaar)
 • Beheermaatregelen (geen resultaatverplichting)
 • Voldoen aan de Cross Compliance/randvoorwaarden
 • Monitoring (later verplicht)
 • Peildatum
 • Marktconforme vergoeding
slide7

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Agrarisch natuurbeheer
 • Collectief beheer
 • Individueel aanvragen
 • Betalingsaanvraag in de GDI (gemeenschappelijk data informatiesysteem (meitelling))
 • Gekoppelde probleemgebiedvergoeding
slide8

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • (Agrarisch) Landschapsbeheer
 • Geen cofinanciering door EU (voorlopig!!)
 • Wel randvoorwaarden (ook bij staatssteun)
 • Voldoen aan instapeis
 • Instandhoudingbeheer
 • Peildatum
 • Vaste vergoeding
 • Algemene beheervoorschriften voor landschapbeheer
 • Specifieke beheervoorschriften voor agrarisch beheer
 • Monitoring (later verplicht)
slide9

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Coördinatie- en organisatiekosten
 • Kosten van coördinatie van (agrarisch) beheer
 • Organisatiekosten voor ANV’s
 • Subsidie wordt verstrekt op basis van een zesjarig activiteitenplan en begroting.
 • Vergoedingspercentage is 100%
 • Geen koppeling meer met hectares, etc..
slide10

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Monitoring
 • Wordt nog uitgewerkt
 • Kwaliteitsklassen
 • Later verplicht
 • Certificering
  • Geen certificering, dan controle door DLG
  • Wel certificering, dan geen controle, maar audit
slide11

De subsidieverordening natuur en landschap.

 • Overgangsbepalingen
 • Uitdienen (p)SN en (p)SAN mag
 • Overstappen van (p)SAN en (p)SN naar SNL kan/mag
 • Keus om over te stappen is afhankelijk van:
  • Pakketeisen vs. nieuwe regeling
  • Huidige vergoeding vs. nieuwe vergoeding

11

slide12

Uitvoerende diensten SNL

 • Natuurbeheer: DLG en DR
 • Agrarisch natuurbeheer: AID, Faunafonds en DR
 • Landschapsbeheer “natuur/agrarisch”: DLG of AID en DR
 • Coördinatie- en organisatiekosten “ANV’s”: Provincie
kwaliteitsimpuls natuur en landschap investeringssubsidie
Kwaliteitsimpuls Natuur en LandschapInvesteringssubsidie
 • Natuur:
 • Inrichten landbouwgrond t.b.v natuur
 • Kwaliteitsverbetering / herstel van bestaande natuur
 • Herstel van milieu- en watercondities
 • Agrarisch:
 • Realisatie agrarisch beheertype
 • Kwaliteitsverbetering agrarisch beheertype
 • Landschap:
 • Aanleg en bescherming
kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
 • Investeringssubsidie
 • - projectsubsidie (éénmalige investeringen)
 • - programmasubsidie (complexe integrale investeringen)
 • Subsidie functieverandering
kwaliteitsimpuls natuur en landschap investeringssubsidie1
Kwaliteitsimpuls Natuur en LandschapInvesteringssubsidie
 • Subsidie op basis van een investeringsplan (art.10)
 • overeenstemmen met doelen in natuurbeheerkaart
 • maatregelen efficiënt en effectief
 • Subsidiepercentage is 95%, mits…….bijzondere gevallen
 • Geen maximum/ha (optie)
kwaliteitsimpuls natuur en landschap functieverandering
Kwaliteitsimpuls Natuur en LandschapFunctieverandering
 • Landbouwgrond naar natuur
 • Doelstelling conform natuurbeheerplan
 • Geen verwervingssubsidie ontvangen
 • Subsidiepercentage 85%
 • Peildatum 1 dag van de maand (complete aanvraag)
 • Binnen 12 maanden kwalitatieve verplichting
 • Subsidie via Nationaal Groenfonds
slide17

Van Gebiedsplan naar Natuurbeheerplan

 • Van 1 kaart naar 2 kaarten
 • Beheerkaart
  • Nieuwe kaart
  • Alle lopende overeenkomsten omgezet (omgekat) naar nieuwe systematiek van de Index
 • Ambitiekaart
  • Beleidsarme omzetting van het gebiedsplan
  • Nieuwe natuur
  • Ingerichte natuur die niet voldoet aan ambitie
slide18

Natuurbeheerplan

 • Is het plan waarin de natuurdoelen van de provincie zijn aangegeven:
 • Beschrijving
 • Kaart
 • Geeft aan waar en voor welke (agrarische) gebieden (beheer)subsidie kan worden verkregen
 • Is gebaseerd op:
 • Index Natuur & Landschap
 • Informatiemodel Natuurbeheer
slide20

Procedure Natuurbeheerplan

 • Ter inzage vanaf 23 juni 2009
  • papieren versie op provinciehuis
  • digitaal via website provincie
 • Informatiebijeenkomsten
 • Informatiebrief
slide21

Vragen en antwoorden

 • Website/databank met vragen/antwoorden voor zowel
 • beheerders als uitvoerders.
 • WWW.NATUURBEHEERSUBSIDIE.NL
 • Groenloket provincie Brabant
 • www.brabant.nl/Leven/NatuurinBrabant/Groenloket
 • Tel:0900-2352525
 • DR (LNV loket)
 • www.hetlnvloket.nl
 • Dienst Landelijk Gebied (Team Natuur)
 • Tel: (013) 5950595