v tor ov atb st edisko khs ostrava n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA. MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ. KLASIFIKACE MYKOPLASMAT. I NFEKCE RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD) M. PNEUMONIAE M. GENITALIUM 1944 (EATON et al) M. HOMINIS 1937

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V. TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA' - xarles


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v tor ov atb st edisko khs ostrava
V.TORŠOVÁ, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA

MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ

RESPIRAČNÍ INFEKCE

VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ

klasifikace mykoplasmat
KLASIFIKACE MYKOPLASMAT

INFEKCE

RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD)

M. PNEUMONIAEM. GENITALIUM

1944 (EATON et al)M. HOMINIS 1937

FARYNGITISU.UREALYTICUM 1950

BRONCHITIS

BRONCHIOLITIS NEMOCNÍ S AIDS

PNEUMONIEM. FERMENTANS

OTITISM. PENETRANS

M. PIRUM

M. INCOGNITUS

ORÁLNÍ MYKOPLASMATA – KOMENSÁLOVÉ

patogenese infekc vyvolan ch m pneumoniae
PATOGENESE INFEKCÍ VYVOLANÝCH M. PNEUMONIAE

"POVRCHOVÝ" PARAZIT (2 - 3 m)

RESPIRAČNÍ EPITHEL, ALVEOLY, MAKROFÁGY,LYMFOCYTY,

PLASMOCYTY,ERYTROCYTY

ADHERENCE P1 ANTIGEN

INKUBACE: 6 - 12 DNŮ

VÝSKYT: RODINNÝ, KOLEKTIVNÍ, NEMOCNIČNÍ

DĚTI ČASTĚJI A DÉLE NOSIČI

RIZIKOVÉ FAKTORY:

ØNUTRIČNÍ, GENETICKÉ (HLA)

ØIMUNOSUPRESE - HUMORÁLNÍ OBLAST

Ø ASTMA, CHOPN

komplikace infekc vyvolan ch m pneumoniae
KOMPLIKACE INFEKCÍ VYVOLANÝCH M. PNEUMONIAE
 • KOŽNÍ EXANTÉM
 • PLEURITIS, PNEUMOTHORAX, PLICNÍ ABSCES
 • TROMBOCYTOPÉNIE, ANÉMIE
 • GULLAIN-BARRÉ SYNDROM
 • ASTMA
 • DIK
 • PERICARDITIS, MYOCARDITIS
 • ARTRITIS
 • ERYTHEMA NODOSUM
 • STEVEN-JOHNSON SYNDROM
 • MENINGITIS - ENCEPHALITIS
 • JINÉ NEUROLOGICKÉ KOMPLIKACE vč.

MYELITID A ENCEPHALOPATIÍ

imunologick odpov
IMUNOLOGICKÁ ODPOVĚĎ
 • PROTILÁTKY IgM, IgG
 • IgA - INDUKOVÁNY V NOSNÍM A BRONCHIÁLNÍM SEKRETU
 • IgE - ASTMATICI
 • STIMULACE LYMFOCYTŮ
 • INHIBICE MIGRACE LEUKOCYTŮ
 • PRODUKCE INTERFERONU (PROLONGACE ONEMOCNĚNÍ)
laboratorn diagnostika
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

A.

ISOLACE, AGENS AŽ 65% POZITIVITA V AKUTNÍ FÁZI

KULTIVACE

DETEKCE (MYKOPLASMA IST)

GENITÁLNÍ INFEKCE

B.

SEROLOGICKÉ TESTY CHLADOVÉ AGLUTININY

KFR

SEROKONVERZE IgG + IgM

(4 NÁSOBNÝ VZESTUP)

Ag - EIA (ANTIGEN CAPTURE ENZYME IMMUNOASSAYS)

C.

POLYMERASE – CHAIN REACTION PCR

charakteristika claritromycinu
CHARAKTERISTIKA CLARITROMYCINU

ØATB VOLBY ( FDA USA 1996 ) PRO LÉČBU MYKOPLASMOVÝCH INFEKCÍ

V DĚTSKÉM VĚKU

ØMIC90M.PNEUMONIAE 0,004MG/L

ØBAKTERICIDNÍ KONCENTRACE

BRONCHIÁLNÍ SEKRET PLÍCE

ØVYVÁŽENÁ KONCENTRACE

SÉRUM INTERST.TEKUTINA BUŇKY

++ ++ +++

CYTOSOL

LYSOZOM

FAGOLYSOZOM

slide8

CHARAKTERISTIKA CLARITROMYCINU

ØIMUNOMODULAČNÍ EFEKT

STIMULACE FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY

VYŠŠÍ INTRACELULÁRNÍ KILLING

ØDOBRÁ CITLIVOST NA KLASICKÉ BAKTERIÁLNÍ KOPATOGENY

ØVÝHODNÉ DÁVKOVÁNÍ

obecn charakteristika c pneumoniae
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA C. PNEUMONIAE

1965 OČNÍ SEKRET TCHAI-WAN C. PSITTACI

1983-87 NOSOHLTAN SEATTLE USA TWAR

1989 DNA ANALÝZA GRAYSTON et al.

CHLAMYDIA PNEUMONIAE

1999 CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE

slide13

ELEMENTÁRNÍ TĚLÍSKA ² HRUŠKOVITÝ TVAR, VELKÝ PERIPLASMATICKÝ PROSTOR

 • RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ S ENDEMICKÝM A EPIDEMICKÝM VÝSKYTEM
 • VYŠŠÍ INCIDENCE V DOSPĚLOSTI VÝHRADNĚ MEZILIDSKÝ PŘENOS
 • INKUBAČNÍ DOBA NĚKOLIK TÝDNŮ
 • PŘEŽÍVÁNÍ CHLAMYDIÍ NA KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLECH RIZIKO NEPŘÍMÉHO PŘENOSU
anim ln model infekce
ANIMÁLNÍ MODEL INFEKCE
 • C. PNEUMONIAE INFIKUJE POVRCHOVÉ BUŇKY RESPIRAČNÍHO TRAKTU A INTERSTICIÁLNÍ MAKROFÁGY
 • AKUTNÍ INTERSTICIÁLNÍ PNEUMONITIDA S PRIMÁRNÍ INFILTRACÍ NEUTROFILY, NÁSLEDNOU PŘEVAHOU LYMFOCYTŮ A PLASMATICKÝCH BUNĚK
 • INFILTRACE PERIBRONCHIÁLNÍCH A PERIVAZÁLNÍCH PROSTORŮ
 • DISEMINACE DO JINÝCH ORGÁNŮ (SLEZINA)
 • PERZISTENCE LATENTNÍ INFEKCE INTRACELULÁRNÍ POSTIŽENÍ INTERSTICIÁLNÍCH MAKROFÁGŮ
 • REINFEKCE NEDOSTATEČNÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ NA PRIMOINFEKCI UPLATNĚNÍ JINÝCH IMUNITNÍCH MECHANISMŮ
incidence infekc respira n ho traktu vyvolan ch c pneumoniae
INCIDENCE INFEKCÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU VYVOLANÝCH C. PNEUMONIAE

FARYNGITIDA 2 - 7 %

AKUTNÍ OTITIDA, SINUSITIDA 5 - 10 %

BRONCHITIDA VČETNĚ AKUTNÍ EXACERBACE 5 - 10 %

CHOPN 4 - 5 %

KOMUNITNÍ PNEUMONIE 6 - 25 %

ASTMA BRONCHIALE 2 – 20 %

PRIMÁRNÍ ATAKA – SPECIFICKÉ IgE NEBO AKUTNÍ EXACERBACE

klinick manifestace
KLINICKÁ MANIFESTACE
 • ASYMPTOMATICKÉ LEHČÍ FORMY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ČASTO BIFAZICKÝ PRŮBĚH
 • PROBLEMATICKÁ DG PNEUMONIE NENÍ „ZLATÝ STANDARD“ DIAGNÓZY, MOŽNÁ ZÁMĚNA PRIMÁRNÍ INFEKCE VERSUS REINFEKCE (REAKTIVACE) PODÍL KO-PATOGENŮ (> 40 %)
 • SUBAKUTNÍ PRŮBĚH NEPRODUKTIVNÍ KAŠEL, SUBFEBRILIE NÍZKÁ LEUKOCYTÓZA, POSLECHOVĚ KREPITUS
 • RTG NÁLEZ LOKALIZOVANÝ INFILTRÁT VZÁCNĚ OBOUSTRANNÝ (SUBSEGMENTÁLNÍ), INTERSTICIÁLNÍ POSTIŽENÍ
 • MORTALITA NÍZKÁ, SOUVISÍ S VĚKEM, KO-MORBIDITOU
laboratorn diagnostika1
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

Ø VČASNÁ SPECIFICKÁ DETEKCE C. PNEUMONIAE NENÍ K DISPOZICI

Ø KULTIVACE, IZOLACE – OBTÍŽNÉ

Ø SÉROLOGICKÝ PRŮKAZ PROTILÁTEK (ELISA, MIF)

Ø DETEKCE ANTIGENU (MIF)

Ø AMPLIFIKAČNÍ TECHNIKY (PCR, LCR) SENSITIVITA, SPECIFITA> 90 % > 95 %

Ø RETROSPEKTIVNÍ POTVRZENÍ KLINICKÉ DIAGNÓZY – PRŮKAZ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK - ČTYŘNÁSOBNÝ VZESTUP

IgM 1: ≥ 16 2-3 TÝDNY OD ZAČÁTKU ONEMOCNĚNÍ, RYCHLE VYMIZÍ

IgG 1: ≥ 512 6-8 TÝDNŮ, PŘETRVÁVAJÍ ŘADU MĚSÍCŮ (5-10 % ASYMPTOMATIČTÍ NOSIČI)

IgA VERIFIKACE CHRONICKÉ INFEKCE NEBO REINFEKCE

m sto inku v bu ce
MÍSTO ÚČINKU V BUŇCE

ATB

TETRACYKLINYCYTOSOL

ORGANELY

MAKROLIDYCYTOSOL (2-6)

LYSOSOM (100)

VAKUOLY

FAGOLYSOSOM

AZALIDYCYTOSOL (5-10)

LYSOSOM (1000)

VAKUOLY

FAGOLYSOSOM

CHINOLONYCYTOSOL

ORGANELY

intracelul rn farmakokinetika antibiotik
INTRACELULÁRNÍ FARMAKOKINETIKAANTIBIOTIK

ATB INTRACELULÁRNÍMECHANISMUSRYCHLOST DOBA TRVÁNÍ

HLADINY (Ci/Ce) PRŮNIKUPRŮNIKUIH

TETRACYKLINY 5-10 PASIVNÍPOMALÁKRÁTKÁ

MAKROLIDY > 15 AKTIVNÍPOMALÁSTŘEDNĚ

DLOUHÁ

AZALIDY VELMI VYSOKÉ AKTIVNÍPOMALÁVELMI

DLOUHÁ

CHINOLONY 5-10 AKTIVNÍVELMI KRÁTKÁ -

RYCHLÁSTŘEDNĚ

DLOUHÁ

antimikrobn aktivita antibiotika
ANTIMIKROBNÍ AKTIVITA ANTIBIOTIKA

ØANTIMIKROBNÍ SPEKTRUM

ØMECHANISMUS ÚČINKU

ØPOSTANTIBIOTICKÝ EFEKT

ØVZTAH KONCENTRACE ATB A JEHO ÚČINKU

ØSTAV REZISTENCE PŘEDPOKLÁDANÝCHPŮVODCŮ

Ø

l ba infekc vyvolan ch c pneumoniae
LÉČBA INFEKCÍ VYVOLANÝCH C. PNEUMONIAE
 • DÉLKA LÉČBY / DNY
 • DOXYCYKLIN 10 – 14 - 21
 • ERYTROMYCIN 14 - 21
 • KLARITROMYCIN 10 - 14
 • AZITROMYCIN 5 (3)
 • CIPROFLOXACIN 10 - 14
 • LEVOFLOXACIN 7 - 10
 • MOXIFLOXACIN 10
 • GATIFLOXACIN 7 - 14
 • DLOUHODOBÁ NEBO INTERMINENTNÍ LÉČBA
 • BETALAKTAMY NEÚČINNÉ, NEEKONOMICKÉ
 • KOMBINACE S MAKROLIDY AIN/CLAV CEF 2. GEN.
 • 3. ERADIKACE CHLAMYDIÍ OBTÍŽNÁ
slide22

DĚKUJEME ZA

POZORNOST