informaatio ja teknologiaoikeus ipr johdantoa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa. Kevät 2010 Mikko Huuskonen, OTT Yritysjuridiikan dosentti, LTY Neuvotteleva virkamies Työelämä- ja markkinaosasto/Yritysjuridiikka, TEM. Luentojen rakenne. 19.3.: Johdanto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informaatio- ja teknologiaoikeus: IPR - johdantoa' - xanthus-mullen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informaatio ja teknologiaoikeus ipr johdantoa

Informaatio- ja teknologiaoikeus:IPR - johdantoa

Kevät 2010

Mikko Huuskonen, OTT

Yritysjuridiikan dosentti, LTY

Neuvotteleva virkamies

Työelämä- ja markkinaosasto/Yritysjuridiikka, TEM

luentojen rakenne
Luentojen rakenne
 • 19.3.:
  • Johdanto
  • Aineettomien oikeuksien talous, aineettomien oikeuksien rooli ja käyttö liiketoiminnassa
  • Tekijänoikeus
  • Digitalisoituminen
  • Tekijänoikeuden rajoitussäännökset (8h)
 • 26.3.:
  • Tekijänoikeus (jatkuu)
  • Tavaramerkki
  • Patentti (5h)
 • 8.4.:
  • Muut aineettomat oikeudet
  • Kansallinen IPR-strategia
  • Informaation sääntely (8h)
ipr terminologiaa
IPR-terminologiaa
 • IP: intellectual property
  • Intagible asset
 • IPR: intellectual property right
 • Aineeton oikeus, immateriaalioikeus, henkinen omaisuus, ip-oikeus
  • Joskus käytetty termi ”immaterial property” ei suositeltava (immaterial = merkityksetön)
aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet
 • Teollisoikeudet ja tekijänoikeus ovat immateriaalioikeuksia, joilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia eli henkistä omaisuutta.
 • Immateriaalioikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, teollis- ja tekijänoikeuteen.
aineettomat oikeudet1
Aineettomat oikeudet
 • Teollisoikeuksilla tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla suojataan keksintöjä, tavaroiden ja palveluiden tunnuksina käytettäviä merkkejä sekä muun muassa tavaran ulkomuodon esikuvaa.
 • Teollisoikeuksia ovat patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit, toiminimet sekä eräät muut harvinaisemmat suojamuodot, kuten integroitujen piirien suoja ja kasvinjalostajan oikeus.
 • Myös suoja sopimatonta menettelyä vastaan luetaan teollisoikeuksiin.
aineettomat oikeudet2
Aineettomat oikeudet
 • Tekijänoikeudella tarkoitetaan tekijän yksinoikeutta määrätä teoksestaan
 • Tekijänoikeudella laajassa merkityksessä tarkoitetaan myös nk lähioikeuksia, eli tekijänoikeutta muistuttavia oikeuksia
  • Näissä voi olla myös pakkolisenssillä toteutettuja oikeuksia, ts. käyttöä ei voida kieltää (yksinoikeus) mutta siitä voidaan saada korvaus
  • Asialla on vaikutusta osapuolten neuvotteluasemaan
aineettomat oikeudet3
Aineettomat oikeudet
 • Teollisoikeudelliset lainsäädäntöasiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle ja tekijänoikeusasiat puolestaan opetusministeriölle.
 • Työ- ja elinkeinoministeriössä teollisoikeudellisia kysymyksiä hoitaa työelämä- ja markkinaosastolla yritysoikeuden ryhmä, joka vastaa teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä sekä osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön.
 • Lainsäädäntövastuu toiminimilaista kuuluu oikeusministeriölle ja kasvinjalostajaoikeutta koskeva lainsäädäntö maa- ja metsätalousministeriölle.
aineettomat oikeudet4
Aineettomat oikeudet
 • Immateriaalioikeutta säännellään kansainvälisesti.
 • Alalla on useita kansainvälisiä yleissopimuksia sekä yhteisölainsäädäntöä.
 • Kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteelle perustuva Pariisin yleissopimus 1883 on merkittävin teollisoikeuksiin liittyvä kansainvälinen sopimus.
 • Tekijänoikeuden alalla vastaava sopimus on Bernin konventio vuodelta 1886
 • Kumpaakin sopimusta on muutettu lukuisia kertoja.
 • Sopimukset luotiin kolonialismin aikana, jolloin allekirjoittajavaltioita oli vain kymmenkunta
  • Nykyisin noin 180 => konventioiden kehittäminen vaikeata
wto trips
WTO, TRIPS
 • WTO (World Trade Organisation) –järjestelmässä aineettomien oikeuksien sääntely liittyy TRIPS-sopimukseen (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
 • Tekijän- ja teollisoikeuksien konventioita ja muuta kv toimintaa valvoo ja suunnittelee WIPO (World Intellectual Property Organisation)
aineettomat oikeudet5
Aineettomat oikeudet
 • Mitä ovat aineettomat oikeudet:
  • Patentti
  • Tekijänoikeus
  • Tavaramerkki
  • Mallioikeus
  • Hyödyllisyysmalli
  • Toiminimi
  • Maantieteelliset merkinnät
  • Verkkotunnukset
  • Piirimallin suoja
  • Kasvinjalostajan oikeus
s ntely
Sääntely
 • Keskeinen teollisoikeudellinen sääntely sisältyy seuraaviin säädöksiin:
  • patenttilaki 15.12.1967/550, patenttiasetus 26.9.1980/669
  • laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800, asetus hyödyllisyysmallioikeudesta 5.12.1991/1419
  • mallioikeuslaki 12.3.1971/221, mallioikeusasetus 2.4.1971/252
  • tavaramerkkilaki 10.1.1964/7, tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296
  • yhteismerkkilaki 5.12.1980/795
  • toiminimilaki 2.2.1979/128
  • laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656 ja asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 10.6.1988/527
  • laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32 ja asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14.6.1991/946
  • laki kasvinjalostajanoikeudesta 21.8.1992/789
  • laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
ip ipr
IP/IPR
 • Mikä on asian merkitys yritystoiminnan kannalta:
  • Yritys pyrkii saamaan kilpailuedun suhteessa muihin alan yrityksiin eli kilpailijoihin
  • Kilpailuetu tarkoittaa tavalla tai toisella parempaa toimintaa tai tuotetta kuin kilpailijoilla
  • Eräs tapa hankkia kilpailuetu on omien keksintöjen tai toimintatapojen suojaaminen niin, että kilpailijat eivät voi toimia samalla tavoin
  • Tämä on toteutettavissa aineettomien oikeuksien avulla
slide13
IPR
 • Lisäksi laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa on suojaavia elementtejä
 • Näiden lisäksi voidaan puhua laajemmin yrityksen suojaamistarpeista:
  • Luottamuksellisen tiedon suoja
  • Omaperäinen, vaikeasti kopioitava toimintamalli
  • Nopeat markkinaoperaatiot
ipr muutostrendej globalisaatio
IPR-muutostrendejä: globalisaatio
 • Globalisaatio näkyy suomalaisyritysten arkipäivässä kansainvälisenä toimintana kansainvälisin pelisäännöin
  • Suomalaisyritykset toimivat jo varsin pienestä yrityskoosta alkaen vähintäänkin Suomen lähialueilla tai jopa globaalisti
  • Kansainvälisten käytäntöjen osaaminen myös aineettomia oikeuksia koskevissa kysymyksissä on siten välttämätön menestystekijä suomalaisyrityksille
  • Globalisaatioon liittyy myös Suomen lainsäädännöllisen liikkumavapauden kaventuminen
  • Suomi on liittynyt osaksi kansainvälisen kaupan ja aineettomien oikeuksien sopimusjärjestelmiä ja on EU:n jäsenenä velvoitettu noudattamaan yhteisön sääntelyä
  • Sitoutuminen kansainvälisiin järjestelmiin on toisaalta myös avannut ovet kansainväliseen kauppaan
ipr muutostrendej digitalisoituminen ja konvergenssi
IPR-muutostrendejä: digitalisoituminen ja konvergenssi
 • Digitalisoituminen ja konvergenssi näkyvät selvimmin internetissä
  • Tietotekniikan kehitys on tuonut monipuoliset audiovisuaaliset tuotanto- ja jakelujärjestelmät kaikkien käyttöön
  • Yksityisellä ihmisellä voi jo puhelimessaankin olla laskin, posti-, pankki- ja kauppapalvelut, kirjasto (internet), pelejä, radio, televisio, kamera, runsaasti audiovisuaalista sisältöä ja paikannuslaite
  • Kehityksen myötä digitaalisten aineistojen tekniset kopiointi- ja jakelutoimet tietoverkossa ovat käyttäjille käytännössä ilmaisia
ipr muutostrendej politisoituminen
IPR-muutostrendejä: politisoituminen
 • Aineettomien oikeuksien politisoituminen näkyy siinä, että aiemmin alalle etäiset asiat kuten terveydenhuolto, lääkehuolto tai alkuperäiskansojen perinnetiedon suoja ovat saaneet vahvan aineettomiin oikeuksiin liittyvän ulottuvuuden
  • Kansainvälisissä neuvotteluissa käsitelläänkin esimerkiksi kysymystä lintuinfluenssavirukseen liittyvistä aineettomista oikeuksista.
ipr muutostrendej ekspansio
IPR-muutostrendejä: ekspansio
 • Aineettomien oikeuksien ekspansio puolestaan näkyy erityisesti patenttihakemusten räjähdysmäisenä kasvuna maailmanlaajuisesti
  • Kaukoidän nousevat talousmahdit rynnistävät koko voimallaan tälle sektorille
  • Maailmassa on vireillä noin 3 miljoona patenttihakemusta
 • Ekspansio näkyy myös siinä, että kun aiemmin aineettomien oikeuksien kenttä on leimallisesti ollut liikeyritysten välistä neuvottelua ja sopimista, kuluttaja joutuu yhä enemmän tekemisiin aineettomiin oikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa
  • Esimerkiksi tietotekniikan, lääkevalmistuksen ja muotoilun alalla esiintyy tuoteväärennöksiä
  • Myös tekijänoikeudesta on tullut internetin myötä kansalaisten käyttäytymistä suoremmin koskevaa lainsäädäntöä, kun esimerkiksi kuluttajien luoman viestinnän sisällön merkitys on kasvanut
  • Kuluttajanäkökulma onkin korostunut aineettomien oikeuksien kentässä viime vuosina
ad