etapele rezolv rii unei probleme cu calculatorul n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etapele rezolv ă rii unei probleme cu calculatorul PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etapele rezolv ă rii unei probleme cu calculatorul

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Etapele rezolv ă rii unei probleme cu calculatorul - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Caracteristici generale ale PPAD Organizarea procesului de rezolvare a PPAD Sisteme informatice Sisteme informa ţ ionale. Etapele rezolv ă rii unei probleme cu calculatorul. Clase de probleme.  probleme tehnico-inginere ş ti  probleme economice  probleme complexe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Etapele rezolv ă rii unei probleme cu calculatorul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etapele rezolv rii unei probleme cu calculatorul

Caracteristicigenerale ale PPAD

Organizareaprocesului de rezolvare a PPAD

Sistemeinformatice

Sistemeinformaţionale

Etapelerezolvăriiuneiproblemecu calculatorul
slide2

Clase de probleme

 probleme tehnico-inginereşti

 probleme economice

 probleme complexe

Tipuri de soluţii

 soluţii proprii

 utililizare de pachete de programe

 soluţii mixte

Etapele de realizare a unei aplicaţii

 studiul şi analiza sistemului informaţional

 proiectarea de ansamblu

 proiectarea de detaliu (logicăşi fizică)

 elaborarea programelor

 implementarea, testarea şi exploatarea aplicaţiei

etapele procesului de rezolvare a ppad

Formulareaproblemei (specificaţii de definiţie)

Formalizareamatematicăşialegereamodelelorşimetodelor

Proiectareaalgoritmilor

Stabilirearesurselor

Elaborareaprogramelor

Testareaprogramelor

Elaborareadocumentaţieitehnice (manuale)

Exploatareacurentă

Etapeleprocesului de rezolvare a PPAD
etapele de dezvoltare a unui program
Etapele de dezvoltare a unui program

Editare

Program sursă

Compilare

Listing asamblare

Listing

sursă

Program obiect

Biblioteci

Editare de legături

Program obiect

executabil

Hartăalocare

MP

Lansare în execuţie