sk rsla stj rnar sass n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skýrsla stjórnar SASS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skýrsla stjórnar SASS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Skýrsla stjórnar SASS - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Skýrsla stjórnar SASS. Gunnar Þorgeirsson 24. október 2013. Skipan stjórnar. Í stjórn SASS: Gunnar Þorgeirssonformaður, Grímsnes- og Grafningshreppi Gunnlaugur Grettisson varaformaður, Vestmannaeyjabæ Unnur Þormóðsdóttir, Hvergerðisbæ Sigríður Lára Ásbergsdóttir, Sveitarfélaginu Ölfusi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skýrsla stjórnar SASS' - wynter-conrad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sk rsla stj rnar sass

Skýrsla stjórnar SASS

Gunnar Þorgeirsson

24. október 2013

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

skipan stj rnar
Skipan stjórnar

Í stjórn SASS:

Gunnar Þorgeirssonformaður, Grímsnes- og Grafningshreppi

Gunnlaugur Grettisson varaformaður, Vestmannaeyjabæ

Unnur Þormóðsdóttir, Hvergerðisbæ

Sigríður Lára Ásbergsdóttir, Sveitarfélaginu Ölfusi

Helgi Haraldsson Sveitarfélaginu Árborg

Sandra Hafþórsdóttir, Sveitarfélaginu Árborg

Haukur Kristjánsson, Rangárþingi eystra

Jóhannes Gissurarson, Skaftárhreppi

Reynir Arnarson, Sveitarfélaginu Hornafirði

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

starfsmenn
Starfsmenn
 • Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri
 • Þórður F. Sigurðsson ráðgjafi
 • Alda Alfreðsdóttir móttökufulltrúi
 • Ragnheiður Óskarsdóttir bókari
 • Sólveig Sjöfn Ragnarsdóttir skrifstofufulltrúi
 • Fanney Björg Sveinsdóttir ráðgjafi
 • Finnbogi Alfreðsson ráðgjafi
 • Þórarinn Sveinsson ráðgjafi
 • Kristín Bára Gunnarsdóttir verkefnisstjóri

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

starfsst var
Starfsstöðvar
 • Selfoss
 • Hvolsvöllur
 • Vestmannaeyjar
 • Höfn

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

st rf stj rnar
Störf stjórnar
 • Fundir
  • 12 stjórnarfundir
  • Aðrir fundir og ráðstefnur
  • Þátttaka formanns í EES sveitarstjórnarvettvangi

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

sameining sass og a s
Sameining SASS og AÞS
 • Tók gildi 1. janúar 2013
 • Nýjar áherslur
  • Stefnumótun
   • Samstarfsverkefni stjórnar og starfsmanna
   • Stefnumörkun til næstu ára
   • Aðgerðaáætlun fyrir starfsárið
   • Aukin þátttaka stjórnar í verkefnum

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

n tt skipurit og starfsl singar
Nýtt skipurit og starfslýsingar

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

endursko un sam ykkta
Endurskoðun samþykkta
 • Starfshópur sem vann að endurskoðun: Gunnar Þorgeirsson, Ásta Stefánsdóttir og Jón Valgeirsson.
 • Tillaga að samþykktum liggur fyrir aðalfundinum
 • Tillaga að endurskoðuðum fundarsköpum aðalfundar

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

s knar tlun su urlands
Sóknaráætlun Suðurlands
 • Til ráðstöfunar 52.9 mkr af fjárlögum
 • 8 verkefni
  • Eflingsamstarfs um mennta- ogfræðastarf á Suðurlandi 4 mkr.
  • Uppbyggingsímenntunar á miðsvæðinu 8 mkr.
  • Menntalestin á Suðurlandi 2 mkr.
  • UpplýsingagáttSuðurlands – sudurland.is 7 mkr.
  • Listnám, nýsköpunogskapandigreinar á Suðurlandi –

greiningogstefnumótun 4 mkr.

  • Styrkirogstuðningsaðgerðirtileflingaratvinnulífsognýsköpunar á Suðurlandi 15,9 mkr.
  • BændamarkaðurSuðurlandsogstuðningurviðvöruþróunogmarkaðssóknsmáframleiðenda 7 mkr.
  • Suðurlandalltárið 5 mkr.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

s knar tlun framt og fyrirkomulag
Sóknaráætlun, framtíð og fyrirkomulag
 • Mikilvægt að halda verkefninu áfram – hefur tekist vel, áframhald sumra verkefna nauðsynlegt
 • Framlög frá ríkinu komi í einum farvegi í stað margra
  • Framlög til atvinnuþróunar frá Byggðastofnun
  • Framlög til vaxtarsamninga frá atvinnuvegaráðuneyti
  • Framlög til menningarsamninga frá mennta- og menningarráðuneyti
 • Sanngjörn skiptaregla milli sóknaráætlunarsvæða verði tekin upp við skiptingu framlaga

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

atvinnustefna sveitarf laga
Atvinnustefna sveitarfélaga
 • Nýtt verkefni
 • Felst í stöðugreiningu og mótun langtímastefnu sveitarfélagsins í atvinnumálum. Grunnhugsunin er sú að sveitarfélögin afli sér upplýsinga um hvað þau geta gert til eflingar fyrir atvinnulífið sem fyrir er og einnig til sköpunar á nýjum atvinnutækifærum og hvernig efla megi markvissara samstarf sveitarfélags og atvinnulífs á sviði atvinnuþróunar.
 • Nú í hausterveriðaðvinnameðfjórumsveitarfélögumaðmótunatvinnumálastefnu. Hveragerðisbæ, Skeiða- ogGnúpverjahreppi, Rángárþingi-EystraogHöfn í Hornafirði.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

efling menntunar ranns kna og n sk punar su urlandi
EFLING MENNTUNAR, RANNSÓKNA OG NÝSKÖPUNAR Á SUÐURLANDI
 • Þróunar- oguppbyggingarverkefni á sviðimenntunar, rannsóknaognýsköpunarskv. samningimenntamálaráðuneytis, SveitarfélagsinsHornarfjarðarog SASS. Hlutafjárhæðarinnar ( 9mkr.) ervariðtiluppbyggingarnáms- ogstarfsaðstöðu í Víkog á Kirkjubæjarklaustri, 6 mkr. rennatilverkefna á Hornafirði.
 • GerðurvarsamningurviðHáskólafélagSuðurlands um þannhlutasemsnýraðuppbygginguaðstöðu í Víkog á Kirkjubæjarklaustri. Um eraðræðakostnaðviðbreytingar á húsnæði, fartölvuveri, húsgögnum, fjarfundabúnaðio.fl. Verkefninuer um þaðbilaðljúka.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

r gj f
Ráðgjöf
 • Ráðgjöftileinstaklingaogrekstraraðila á Suðurlandi.
  • Grunnaðstoð endurgjaldslaus
 • Aðstoðvegnastyrkumsókna.
 • Ráðgjöf og eftirlit með styrktum verkefnum.
 • Ráðgjafar/verkefnisstjórar SASS skiptaverkefnumsín á millibæðieftireðliverkefnaoglandssvæðum, eftirþvísemvið á.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

styrkveitingar 2013
Styrkveitingar 2013

Samningur gerður við stjórn Vaxtarsamnings um samiginlegar styrkveitingar. Viðbótarfé 15 mkr. úr sóknaráætlun. 4 manna úthlutunarnefnd (2 frá SASS, 2 frá VSS)

 • Fyrri styrkúthlutun
  • 29 verkefni styrkt í maí að upphæð um 30 mkr. 89 umsóknir bárust.
 • Seinni styrkúthlutun
  • 50 mkr. til ráðstöfunar. Um 100 umsóknir hafa borist. Úthlutun í lok október.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

j nustusamningur vi efs
Þjónustusamningur við EFS
 • Nýundirritaðurþjónustusamningur SASS ogEignarhaldsfélagsSuðurlands.
 • SASS tekuraðsérdaglegaumsjónmeðverkefnumEignarhaldsfélagsins, undirbýrstjórnarfundiogsvararfyrirspurnum um félagið í umboðistjórnarþess. Þessiverkefnifallavelaðvenjubundnumverkefnumstarfsmanna SASS, sérstaklegaþvísemsnýraðatvinnuþróunográðgjöf.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

almenningssamg ngur
Almenningssamgöngur
 • Rekstur
  • Á þessuárihefurreksturinngengiðmjögvel, farþegumhefurfjölgaðogtekjuraukist.
 • Aukinþjónusta
  • Nýleið á milliÞorlákshafnarmilliÞorlákshafnarogReyjavíkur – ekiðkvöldogmorgna á virkumdögum
  • SamningurviðSkeiða- ogGnúpverjahrepp um akstur á milliArnessaðvegamótaSkeiðavegarogÞjórsárdalsvegar.
  • Allirþéttbýliskjarnar á Suðurlanditengdiralmenningssamgöngukerfinumeðeinhverjumhætti.
 • Málarekstur
  • KröfumBíla- ogfólksehfvarhafnað í héraðsdómi í haust en jafnframtgagnkröfu SASS á hendurfyrirtækinu um skaðabæturvegnasamningsrofs. Stjórn SASS hefurákveðiðaðáfrýjaþeimþættimálsinstilHæstaréttar.
  • Hópferðamiðstöðin, höfðaðiskaðabótamál á hendur SASS vegnaþessaðekkivargengiðaðtilboðiþessfyrirtæpumtveimurárum.
 • Endurskoðun á lögum um almenningssamgöngur
  • Endurskoðun á lögum um almenningssamgöngurstenduryfir
  • Einkarétturveitarfélagaverðibeturtryggður
  • Vegagerðinfáiraunhæfúrræðitilaðbregðastviðbrotum á þeimeinkarétti.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

a lokum
Að lokum
 • Annasömustarfsárieraðljúkaogmiklumárangrihefurveriðnáð.
 • Sameiningarferliðgekkframarvonum, öflugirstarfsmennhafaveriðráðnirtilstarfaogágætsáttríkir um starfsemina.
 • Fjölmörgverkefnieruþóframundanogefboðaðarbreytingarverða á framlögumríkisinstillandshlutannaþákallarþað á ýmsarbreytingar á starfsemisamtakanna á næstastarfsári.
 • Mikilvægteraðvinnaviðsóknaráætlunhaldiáframbæðivegnaverkefnannasemfarineruafstaðogeinsvegnaþeirranýjuvinnubragðasemhafaveriðtekinuppviðsóknaráætlunarvinnuna.

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013

takk fyrir
Takk fyrir

Aðalfundur SASS 24. og 25. október 2013