Opettajien työpaja 21.9.05
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005 www.helsinki.fi/vopla. Työpajan tavoitteet. tutustua verkko-opetuksen laatukäsikirjaan opettajan näkökulmasta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005www.helsinki.fi/vopla


Ty pajan tavoitteet l.jpg
Työpajan tavoitteet

 • tutustua verkko-opetuksen laatukäsikirjaan opettajan näkökulmasta

 • suunnitella yhdessä laatukäsikirjan hyödyntämistä / käyttötapoja opettajan työssä

 • tunnistaa ja jakaa opetuksen laadun kriteereitä  laatukäsikirjan sisällön tuottamista yhteistyössä


Ty pajan ohjelma l.jpg
Työpajan ohjelma

 • 12.30 -12.40 Esittäytyminen ja työpajan tavoitteet ja ohjelma

 • 12.40 -12.50 Verkko-opetuksen laatukäsikirjan esittelyä opettajan näkökulmasta, johdanto tehtävään 1

 • 12.50 -13.30 Työskentelyä pienryhmissä, tehtävä 1 ja tehtävän yhteenveto

 • 13.30-15.15 Johdanto tehtävään 2 ja työskentely pienryhmissä, kahvi työn lomassa

 • 15.15-15.40 Tehtävä 3 ja työpajan yhteenveto


Verkko opetuksen laatuk sikirjan esittely l.jpg
Verkko-opetuksen laatukäsikirjan esittelyä

Verkko-opetuksen laatukäsikirjan

esittely opettajan näkökulmasta

>> verkko-opetuksen laatukäsikirja


Teht v 1 l.jpg
Tehtävä 1

Miten verkko-opetuksen laatukäsikirjaa voi hyödyntää opettajan työssä?

 • miten sen sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms. ovat sovellettavissa?

 • mieti konkreettinen esimerkki, jossa voisit / voit hyödyntää käsikirjaa omassa työssäsi.


Miten laatuk sikirjan sis lt m t kysymykset prosessikuvaukset yms ovat sovellettavissa l.jpg
Miten laatukäsikirjan sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms. ovat sovellettavissa?

 • Laatukäsikirja hyvä tämmöisenään, hyvä keskustelupohja joka alkaa tarkentua, saadaan yhteistä keskustelua tämäm pohjalta

 • Kysymyksiä ei ehkä kannata kauheasti tarkentaa

 • Ensimmäiseen sarakkeeseen opetuksen lisäksi opiskelun näkökulmaa -> verkko-opetus, -oppiminen ja –opiskelu olisi hyvä pitää termeinä erillään

 • Oppimisen ja opiskelijan näkökulma olisi hyvä saada vielä selkeämmin näkyviin, näistä voisi kehittää vaikka oman matriisin

 • Mielekäs oppiminen voi olla muutakin kuin mielekkään oppimisen kriteerit


Konkreettisia esimerkkej miten laatuk sikirjaa voi hy dynt omassa ty ss l.jpg
Konkreettisia esimerkkejä, miten laatukäsikirjaa voi hyödyntää omassa työssä

 • Laatukäsikirjan avulla voi herätellä keskustelua omassa yksikössään

 • Tämän lisäksi saa uutta näkökulmaa myös omaan työhön, hankehakemuksissa tätä voi hyödyntää ottamalla hakemuksiin mukaan laatunäkökulman

 • Laatumatriisin avulla prosessit ja toiminta yhdistyy ja tehostuu, tämän kautta päästään ylimääräisistä toiminnoista ja laadun parantamiseen

 • Verkostoituminen: tällaisten välineiden avulla päästään verkostoitumaan ja saadaan tätä kautta mahdollisesti lisärahoitusta tms.

 • Laatukäsikirjan avulla voi pienemmissäkin yksiköissä luoda nopeasti ja helposti oma tvt-strategia


Konkreettisia esimerkkej miten laatuk sikirjaa voi hy dynt omassa ty ss8 l.jpg
Konkreettisia esimerkkejä, miten laatukäsikirjaa voi hyödyntää omassa työssä

 • Systematistointi takaa minimilaadun

 • Laatukäsikirjan avulla hiljainen tieto voidaan saada näkyväksi ja päästä tätä kautta yhteiseen keskusteluun

 • Yhteinen ymmärrys siitä mikä tämä ilmiö on

 • Laatukäsikirjan avulla voidaan pohtia kussakin yksikössä mitä laatu tarkoittaa meille


Oppimisen mielekkyys hyv n opetuksen mittarina 1 2 l.jpg
Oppimisen mielekkyys hyvän opetuksen mittarina 1/2 hyödyntää omassa työssä

 • Keskustelumuotoisuus/vuorovaikutteisuus

  • Oppiminen sosiaalinen, dialoginen prosessi, uutta tietoa rakennetaan yhdessä. Tvt lisää mahdollisuuksia eri- ja samanaikaiseen ja eripaikkaiseen vuorovaikutukseen

 • Aktiivisuus

  • Opiskelija itse vastuullinen oppimistuloksestaan; aktiivinen oman kokemuksen luoja

 • Intentionaalisuus

  • Pyrkimys tavoitteisiin ja päämääriin sekä oman oppimisen ohjaus

 • Yhteisöllisyys

  • Opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä hyödyntäen toistensa taitoja ja tukea

Ausubel 1960; Jonassen 1995; Ruokamo & Pohjolainen 1999; Nevgi & Tirri 2003


Oppimisen mielekkyys hyv n opetuksen mittarina 2 2 l.jpg
Oppimisen mielekkyys hyvän opetuksen mittarina 2/2 hyödyntää omassa työssä

 • Reflektiivisyys

  • Opiskelijat ilmaisevat ajatuksiaan pohtien, reflektoiden omaa oppimistaan ja johtopäätöksiään

 • Kontekstuaalisuus

  • Oppiminen tilannesidonnaista; tehtävien oltava relevantteja

 • Konstruktiivisuus

  • Aiemman ja uuden tiedon yhteen sovittaminen

  • Merkityksellisten kokonaisuuksien luominen

  • Yksinkertaisesta ja kehittymättömästä kohti jäsentyneempiä ja kehittyneempiä tietorakenteita

 • Siirtovaikutus (transfer)

  • Kognitiiviset ja metakognitiiviset taidot, joiden avulla oppija pystyy soveltamaan tietoja ja taitoja uusissa tilanteissa


Teht v 2 l.jpg
Tehtävä 2 hyödyntää omassa työssä

Pohditaan ryhmissä miten mielekkään oppimisen kriteerit voidaan ottaa huomioon verkko-opetuksessa?

 • Mitä mielekkään oppimisen kriteereitä on helppo toteuttaa verkko-opetuksessa?

 • Mitä mielekkään oppimisen kriteereitä on vaikea toteuttaa verkko-opetuksessa? Miksi? Minkälaisia ratkaisuja tunnistat?


Mielekk n oppimisen kriteerien toteuttaminen verkko opetuksessa pohdintoja l.jpg
Mielekkään oppimisen kriteerien toteuttaminen verkko-opetuksessa, pohdintoja:

 • Sama opiskelija ei pysty opiskella kovin monella verkkokurssilla samanaikaisesti mikäli halitaan että mielekkään oppimisen kriteerit toteutuu

 • Vuorovaikutus voi olla hankalaa jos opiskelijoilla erilainen käsitys vuorovaikuktuksesta

 • Joidenkin opiskelijoiden kirjalliset taidot saattaa olla heikot

 • Massakursseilla mielekkään oppimisen krieteerien touteuttaminen vaatii verkko-opetuksessa tutorilta resursseja

 • Oppijoita voidaan aktivoida antamalla heille rooleja joiden toteuttaminen on välttämätöntä myös muiden edistymiseksi, aikataulutus

 • Oppimistavoitteet ja se mitä opiskelijoilta odotetaan kurssilla tulisi tehdä opiskelijoille näkyväksi


Teht v 2 jatkuu l.jpg
Tehtävä 2 jatkuu verkko-opetuksessa, pohdintoja:

Pohditaan ryhmissä miten mielekkään oppimisen kriteerit voidaan ottaa huomioon verkko-opetuksessa?

 • Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

 • Miten havaitset opiskelijan toiminnassa ja oppimisessa, että kyseiset mielekkään oppimisen kriteerit ovat toteutuneet?


Asioita jotka pit olla kunnossa jotta verkko opetus onnistuu l.jpg
Asioita jotka pitää olla kunnossa jotta verkko-opetus onnistuu:

 • Sekä opettajan että opiskelijan motivaatio

 • Oikeat tekniset välineet oikeassa paikassa ja niitä käytetään oikealla tavalla

 • Millä tavalla verkossa toimitaan, erilaisten vuorovaikutusten julkituominen

 • Toimintatavat näkyväksi opiskelijalle

 • Käsitteet ja välineet tutuiksi

 • Arviointi perustuttava siihen mitä opiskelijalta odotetaan eikä kilpailevuuteen


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Vuorovaikutteisuus

-taustatekijät

-indikaattorit


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess16 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Aktiivisuus

-taustatekijät

 • Mielekkäät oppimistehtävät

 • Omakohtaiset tavoitteet (hops)

 • Opetusjärjestelyt tukemaan aktiivisuutta

 • Opiskelun ja oppimisen ohjaus

 • Palaute

 • Sopivan haasteelliset oppimistehtävät

 • Määräaika tehtävien tekemiselle

  -indikaattorit

 • Hops

 • Verkkoon jään jälki keskustelusta

 • Oppimisprosessi verkossa näkyvillä

 • Oppimistehtävien tekeminen (ajoissa)


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess17 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Intentionaalisuus

-taustatekijät

 • Lähtötason selvittäminen

 • Tavoitteiden kuvaaminen jotta opiskelija saa käsityksen mitä häneltä odotetaan

 • Samat ajatukset kuin aktiivisuudessa tukee myös intentionaalisuutta

 • Hops

  -indikaattorit


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess18 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Yhteisöllisyys

-taustatekijät

 • Pedagoiset mallit jotka tulee yhteisöllisyyttä

 • Ryhmäyttäminen -> ryhmäytyminen -> Rops

 • Ilmapiiri

 • Olosuhteet (välineet ja foorumit)

 • Vertaistutortoiminta

 • Sopiva ryhmäkoko

  -indikaattorit

 • Rops

 • Suunnitelma vertaistutortoiminnasta ja sen arviointi

 • Opiskelijakysely ilmapiiristä


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess19 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Reflektiivisyys

-taustatekijät

 • Itsearviointiin kannustaminen

 • Vertaisarviointiin kannustaminen

 • Oppimistehtävät niin että tietoa voi soveltaa

 • Arviointi: että oppisisältöjä reflektoitu ja perusteltu

 • Vaaditaan kirjallisia taitoja ja keskustelutaitoja

  -indikaattorit

 • Opiskelijan opas

 • Vuorovaikutteisuus ja keskustelevuus

 • Opiskelija rohkaistuu kirjoittamaan verkkoon


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess20 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Kontekstuaalisuus/tilannesidonnaisuus/siirtovaikutus

-taustatekijät

 • Aidot ongelmat

 • Asiantuntijat työelämästä

 • Eksperttiyden mallintaminen

 • Sen löytäminen oppisisällöistä, miten niitä voidaan käytännössä hyödyntää

 • Mobiilioppimista voisi hyödyntää tässä

  -indikaattorit


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess21 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Siirtovaikutus

-taustatekijät

 • Oppisisältöjen suunnittelu yhdessä opettajien kesken

  -indikaattorit


Mitk ovat olennaisia taustatekij it kriteerien t yttymisess22 l.jpg
Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?

Konstruktiivisuus

-taustatekijät

 • Asialliset pohjatiedot

 • Kaikki muut kriteerit kuuluvat konstruktiivisuuteen

  -indikaattorit

 • Lähtötason selvittäminen


Teht v 3 l.jpg
Tehtävä 3 täyttymisessä?

 • Minkälaisia muita kriteereitä verkko-opetuksen arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan?

 • Miten kehittäisit laatukäsikirjaa niin että se hyödyttää opettajan työtä entistä paremmin? Esimerkiksi miten laatukäsikirjan käytettävyyttä tulisi parantaa? ideoita laatupalvelun tuottamiseksi


Mink laisia muita kriteereit verkko opetuksen arvioinnissa kehitt misess tarvitaan l.jpg
Minkälaisia muita kriteereitä verkko-opetuksen arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan?

 • Enemmän opiskelijan näkökulmaa

 • Mitoittaminen, kuormittavuus sopivaksi ettei kurssi tule liian työlääksi

 • Resurssit myös opiskelijan näkökulmasta (kaikilla ei uusia koneita tai koneita lainkaan)

 • Oppimisen laadun arviointivälineiden kehittäminen

 • Oppijan ja oppimisen näkökulman muodostaminen, laatumatriisin kysymykset oppimisen näkökulmasta

 • Resurssit 3. vaihe: tuki jne. + verkosto

 • Kuormittavuus myös opettajan näkökulmasta -> ettei ole liian kuormittavaa opettajalle itselleen (työsuunnitelma)

 • Henkilökunnan koulutus ja myös opiskelijoiden koulutus (näiden yhdistäminen)


Kiitos aktiivisesta osallistumisesta ty pajaty skentelyyn l.jpg
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta työpajatyöskentelyyn! arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan?

-tiimi