Download
transformator n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Transformator PowerPoint Presentation
Download Presentation
Transformator

Transformator

500 Views Download Presentation
Download Presentation

Transformator

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Transformator prestavitev Denis Stojčič

  2. Transformator

  3. Sestava • Vsak transformator ima primarno in sekundarno navitje, ki sta naviti na skupno feromagnetno jedro.

  4. Delovanje • Deluje na principu indukcije • Primarno navitje ustvarja spremenljivo magnetno polje • Feromagnetno jedro še dodatno ojači magnetno polje • V sekundarnem navitju se zaradi tega inducira napetost

  5. Primer • U1=10V • N1=100 ovojev • N2=50 ovojev U2=5V 10V 5V

  6. Uporaba • Distribucija električne energije • Nizkonapetosne naprave

  7. Zgodovina • Michael Faraday leta 1831 predstavil princip delovanja transformatorja • Nicholas Callan je nato leta 1836 izdelal prvi transformator za široko uporabo