Download
scm configuration n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCM CONFIGURATION PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCM CONFIGURATION

SCM CONFIGURATION

238 Views Download Presentation
Download Presentation

SCM CONFIGURATION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SCM CONFIGURATION

 2. BSC ile BTS arası transmisyonda TG iki tip yöntem kullanır. Bunlardan birisi SCM modeli ve diğeri ise kullanmış olduğumuz TDM modelidir. • Bu prosedürde TG SCM transmisyon modeli ile yapılandırılır ve oluşturulan SC SCM içerisinde tanımlanmış SCGR a bağlanır. BSC ile BTS arasında transmisyon PCM hat üzerinden paket tabanlı gerçekleşir. • Bu işlem sadece G12 logic yapısında BTS ler için geçerlidir.

 3. Daha öncesinden TG nin TDM transmisyon modunda yapılandırılmamış olması önemlidir. • Bu prosedürün tamamlanması için aşağıdaki verilerin biliniyor olması önemlidir. • TG bilgisi • SCGR tanımı • SC bilgisi • SCM modu için Abis Path tanımları • LAPD Concantrator için DCP değerleri • HER TRXC lerin özel bir SC ye tanımlı olması

 4. TG ye SCM transmisyon modu oluşturabilmek için aşağıdaki durumların gerçekleştirilmesi gerekir. • TG yi SCM transmisyon modunda tanımlayacaksak komut içerisinde SCGR parametresini kullanmak zorundayız. • TG ABISALLOC parametresi FIXED olarak set edilmelidir. • Bunun için öncelikle TG nin servis dışına alınıp blocklanması sonra aşağıdaki komutla parametrenin değiştirilmesi gerekir. • rxmoc:mo=rxotg-8,abisalloc=fixed; • TG yi tanımlarken kullanılan SDHRAABISTHR, SDFRMAABISTHR, SDAMRREDABISTHR, PACKALG, PTA, JBSDL parametreleri sadece SCM modu kullanılıyor ise geçerlidir. • TG nin TRACO parametresi POOL olarak set edilmelidir. • rxmoc:mo=rxotg-8,traco=pool;

 5. TG deki her bir TRXC sinyalleşme yolu için tek bir DCP ve speech/data için 8 ardışıl DCP kullanmalıdır. Sinyalleşme için kullanılan DCP DCP1 ve speech/data için kullanılan DCP ise DCP2 olarak isimlendirilir. Bu transmisyon modeli için DCP değer aralığı 178-285 arasıdır. • rxmoc:mo=rxotrx-**-0,dcp1=178,dcp2=179&&186;!!!Tüm TRXC ler için ardışıl DCP ler devam eder. • CF in ve TG deki tüm TRXC lerin SIG parametresi SCCONC olarak set edilmelidir. • rxmoc:mo=rxocf-**,sig=scconc; • rxmoc:mo=rxotrx-**-**,sig=scconc;

 6. CON MO bu transmisyon yapısında zorunlu tanımlanmalıdır. CON MO için 256 ile 1023 arasında toplam 232 DCP verilmelidir. • RXMOC:MO=RXOCON-**,DCP=350&&581;!!!Ancak bu komutun verilebilmesi için öncelikle TG nin SCGR ile ilişkilendirilmesi gerekir. • SCM modunda TG ye Abis path leri tanımlarken sadece PGW üzerinden RTPGD deviceları kullanılır. • Eğer daha önceden TDM modunda tanımlanış bir TG konfigüre edilecekse bu TG nin modunun SCM e alınması gerekir. Bunun için yukarıda belirlenen şartlara göre TG MO datası değiştirilir. Aşağıda belirtilen SCGR ve SC tanımlamaları yapıldıktan sonra TG TMODE=SCM yapılarak SCGR a bağlanır.

 7. TG ye SCM modunda SCGR set ederek başlayalım. • RRSGI:SCGR=128,MODE=SCM; • Bu komut ile SCM modunda yeni bir SCGR oluşturulur. • MODE parametresi SCGR ın kullanacağı transmisyon modunu gösterir. iki mod vardır; • IPM IP mode • SCM Super channel mode • SCGR parametresi aynı TG üzerinde oluşturulan SC grouplarını tanımlar. • RRSGP:SCGR=scgr; • Komutu ile oluşturduğumuz SCGR u kontrol ediyoruz.

 8. Oluşturulan SCGR üzerinden yeni bir TG için SC oluşturuyoruz. • rrsci:scgr=128,sc=0,dev=rtpgd-1,dev1=rblt-161,dcp=1,numdev=8; • DCP parametresi BTS deki SC için ilk TP i tanımlar. • DEV parametresi SC için ilk RTPGD device ını tanımlar.(rtpgd-n) • DEV1 parametresi SC için ilk RBLT device ını belirler.(rblt-n) • Max. RBLT device değeri (n) RBLT device ların bulunduğu block taki SAE 500 ile belirlenir. • NUMDEV parametresi SC yi oluşturan bitişik RBLT ve RTPGD device ların sayısını belirler.Aynı zamanda SC için kullanılan DCP lerin sayısını da belirler. • SC parametresi SCM transmisyon moduna sahip TG deki SC yi tanımlamak için kullanılır.Aynı TG ye max. 4 SC tanımlanabilir. • SCGR parametresi aynı TG de tanımlanan SC gruplarını tanımlar.

 9. Bu komut sonrasında RBLT ile RTPGD arasında semi permanent connection kurulur. Eğer bir taşma veya GS arızası nedeniyle fail verirse SC tanımlanamaz. • Tanımlanan RTPGD device ları daha önce aynı SCGR içinde diğer SC ler için tanımlanmış RTPGD devicelerı ile aynı board üzerinde olmalıdır. • Tüm RTPGD device ları 32 şerli logical grouplara ayrılır. İlk group 0-31 RTPGD, ikinci group 32-63 RTPGD olacak şekilde devam eder. SC tanımlamasında komut ile set edilen RTPGD device ları aynı logic grouplar içerisinde olmalıdır. Ayrıca kullanılacak RTPGD device ının manually blocked, boş ve hatasız olması gerekir. • Tanımlanan tüm RBLT device lar ardışıl ve aynı SNT üzerinde olmaları gerekir. • SCGR içindeki herbir SC farklı bir BTS portuna takılmalıdır. • Herbir PGW kartı için 256 SC ye kadar tanımlanabilir.

 10. Başlangıçtaki şartlara uygun olarak bir TG oluşturulur ve oluşturulan TG ye yukarıda tanımladığımız SCGR bağlanır. • RXMOC:MO=RXOTG-xx,SCGR-xx,TMODE=SCM; • Daha sonra SCM modunda Abis Path deviceları tanımlanır. • RXAPI:MO=mo,DEV=dev,RES64K; • Bu komut ile PGW deviceları kullanılarak BTS ile BSC arasında transmisyon deviceları tanımlanır.Her bir TG için en fazla 124 Abis Path tanımlanabilir. • Ardından DIP MO ya bağlanır.Burada SCM için farklı bir uygulama yoktur önceki ile benzer bağlanır. • Son olarak tüm TG ve MO datası servise verilir ve unblock edilerek kontrol edilir. • DEV parametresi TG SCM transmisyon modunda iken RTPGD devicelarını ifade eder ve dety-n olarak belirtilir.

 11. TEŞEKKÜRLER